نکاتی مهم درباره ی اجزای اصلی مقاله علمی

نکاتی مهم درباره ی اجزای اصلی مقاله علمی | در صورت نیاز به مشاوره و انجام پایان نامه دکترا و ارشد با ما در اتباط باشید | پایان نامه ارزان

نکاتی مهم درباره ی اجزای اصلی مقاله علمی

نکاتی مهم درباره ی اجزای اصلی مقاله علمی

مقاله ی استاندار علمی دارای چهارچوبی است که اگر رعایت نشوند اعتبار مقاله را کاهش می دهد.در این نوشتار به بخش های اصلی مقاله می پردازیم .

مقاله چیست ؟
مقاله درواقع همانند یک پایان نامه ی کوچک شده است که اطلاعاتی را در خصوص یک موضوع خاص در اختیار مخاطبین قرار می دهد. مقاله می تواند بین یک الی سی صفحه باشد. سبک نگارش مقالات براساس دسته بندیشان به سطوح مختلف علمی متفاوت خواهد بود اما آنچه در این نوشتار به آنها اشاره شده در تمامی مقالات بخش های ثابت خواهند بود.

اجزای اصلی مقاله :
عنوان مقاله

افیلیشن

چکیده

کلیدواژه

مقدمه

بدنه یا متن

نتیجه

منابع و ماخذ

عنوان مقاله:
عنوان مقاله یا به عبارتی تیتر مقاله نشانگر کلیت متن هست.

عنوان نباید خیلی طولانی و کلیشه باشد و نه خیلی کوتاه که مخاطب متوجه حیطه ی آن باشد.

مقالات علمی باید عنوان تخصصی تر و دقیق تری داشته باشند و به دور از ابهام باشد.

عنوان مقاله را می توان در ابتدا و یا انتهای مقاله انتخاب و نهایی کرد.

افیلیشن مقاله:
افیلیشن یا به عبارتی اسامی و مشخصات مولف یا مولفان می باشد.

افیلیشن اصولا چهارچوب کلی به سبک زیر دارد :

اسم, سمت علمی, درجه علمی, دانشگاه, شهر, کشور, ایمیل
* نویسنده ی مسئول هر کسی باشد, در مقابل مشخصات ایشان باید قید شود.

مهم: اکنون برخی از دانشگاه ها چهارچوب متفاوتی را برای افیلیشن در نظر دارند و بهتر است قبل از اقدام به چاپ, افیلیشن مقاله مطابق دستورالعمل دانشگاه بررسی گردد.

چکیده مقاله:
چکیده ی مقاله نشانگر اطلاعات جامعی ازکل متن ی باشد که اصولا باید به زبان خود نویسنده باشد و از نقل و قول استفاده نگردد.

چکیده شامل هدف, مسئله, روش, نتیجه و اغلب بین 100 الی 250 واژه می باشد.

کلیدواژه مقاله:
یکسری کلمات برآمده در متن وجود دارند که با توجه به آنها می توان از کلیت و محتوای اصلی متن آگاه شد. کلمات کلیدی باید با عنوان, مسئله تحقیق و سرفصل ها تناسب داشته باشد. اصولا تعداد کلمات کلیدی بین پنج تا هفت مورد می باشد که با انتخاب کلمات کلیدی مناسب به دسترسی آسان مقاله در پایگاه های الکترونیکی کمک میکند.

مقدمه مقاله:
مقدمه ی مقاله ی بخش خیلی مهم آن می باشد چرا که داوران و ارزیابان برای بررسی قوت علمی مقاله تنها به مقدمه و نتیجه ی آن بسنده می کنند. مقدمه باید به اهمیت موضوع , بهره مندی مخاطبان , نیاز به مسئله ی ذکر شده و انگیزه های نگارش مقاله اشاره کند.در حالت کلی مقدمه باید شامل: پیشینه تحقیق, ضرورت ها, روش, ساختارو اینکه چرا این مقاله ادامه دهنده ی تحقیق های پیشین هست, می باشد.مطالب ذکر شده در مقدمه باید از حالت عام به خاص باشد و از توضیحات ریز و جزئی باید پرهیز کرد.

بدنه ی مقاله:
در بدنه به تمامی سوالات و مسئله ی مقاله پاسخ می دهیم و باید از منابع درست و معتبر استفاده نماییم. در این بخش استفاده از برخی سوالات فرعی و پاسخ ریز به آنها منجربه انسجام بین جملات و پاراگراف ها و رسیدن به اهداف می شود. اصولا حجم مقاله را براساس فرمت نشریه ای که می خواهیم مقاله را در آن به چاپ برسانیم تنظیم می کنیم ولی در حالت کلی بهتر است با حداقل حجم بهترین محتوای علمی ایجاد کنیم.

نتیجه ی مقاله:
دربخش نتیجه گیری به مختصری از آنچه که در مقاله ذکر کرده ایم تا به حل مسئله و نتایج برسیم بدون بیان دلایل می پردازیم.

دراین بخش باید به نوآوری هایی که در حل مسئله داشتیم و مشکلی را که حل کردیم اشاره می کنیم و باید در نظر داشت که هیچ نوع ادعایی نباید داشته باشیم چرا که نتایج به دست آمده باید منطق علمی داشته باشند.

منابع و ماخذ مقاله:
اعتبار مقاله به منابعی هست که در آن استفاده شده و این منابع باید موثق بوده و طریقه ی نگارش آنها رعایت شود.

تمامی منابع به کار برده شده در متن باید کامل ذکر گردند. ارجاع منابع می تواند در پاورقی, درون متن, و پایان متن انجام گیرد.

مطالب پیشنهادی :
 مقاله پژوهشی و روش نوشتن یک عنوان خوب؟

 در صورت نیاز به مشاوره و انجام پایان نامه دکترا و ارشد با ما در اتباط باشید | پایان نامه ارزان
تلفن های مشاوره:09199631325
09353132500

افزودن یک دیدگاه