لیست مجلات ISI تاریخ

لیست مجلات ISI تاریخ

چگونه کاورلتر بنویسیم؟ | در صورت نیاز به مشاوره و انجام پایان نامه دکترا و ارشد با ما در اتباط باشید | پایان نامه ارزان .......

لیست مجلات ISI تاریخ

 

لیست مجلات ISI تاریخ (دانلود لیست و فهرست مجلات ISI معتبر خارجی تاریخ). لیست مجلات و ژورنال های خارجی معتبر رشته تاریخ. لیست مجلات ISI تاریخ معتبر وزارت علوم، وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد. لیست مجلات ISI تامسون رویترز Thomson Reuters نمایه WOS و JCR با ضریب تاثیر impact factor (مجلات ISI با IF) تاریخ. مجلات علمی و پژوهشی خارجی معتبر با نمایه ISI رشته تاریخ. پذیرش مقاله ISI تاریخ. ترجمه مقاله ISI تاریخ. اکسپت مقاله ISI تاریخ مقطع کارشناسی ارشد و دکتری (اپلای خارج از دانشگاه های معتبر خارج از کشور، مصاحبه دکتری، دو نمره پایان نامه، دفاع از رساله دکتری). دانلود رایگان مقاله تاریخ از مجلات معتبر. چاپ فوری و تضمینی مقاله ISI تاریخ. استخراج فوری مقاله از پایان نامه تاریخ و معرفی مجلات معتبر ISI تاریخ. تحلیل آماری با نرم افزار، گردآوری داده ها، طراحی پرسشنامه پایان نامه تاریخ. چاپ کتاب از پایان نامه علم تاریخ.

SOCIAL SCIENCES CITATION INDEX – HISTORY – JOURNAL LIST 
Total journals: 86

ACTA HISTRIAE

Tri-annual ISSN: 1318-0185

UNIV PRIMORSKA, SCI RES CENTRE KOPER, GARIBALDIJEVA 1, KOPER, SLOVENIA, CAPODISTRIA, SI-6000

Social Sciences Citation Index

Arts & Humanities Citation Index

AMERICAN HISTORICAL REVIEW

Bimonthly ISSN: 0002-8762

OXFORD UNIV PRESS, GREAT CLARENDON ST, OXFORD, ENGLAND, OX2 6DP

Social Sciences Citation Index

Arts & Humanities Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

Current Contents – Arts & Humanities

AUSTRALIAN JOURNAL OF POLITICS AND HISTORY

Quarterly ISSN: 0004-9522

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Social Sciences Citation Index

Arts & Humanities Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

Current Contents – Arts & Humanities

AUSTRIAN HISTORY YEARBOOK

Annual ISSN: 0067-2378

CAMBRIDGE UNIV PRESS, 32 AVENUE OF THE AMERICAS, NEW YORK, USA, NY, 10013-2473

Social Sciences Citation Index

Arts & Humanities Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

Current Contents – Arts & Humanities

AYER

Quarterly ISSN: 1134-2277

ASSOC HISTORIA CONTEMPORANEA & MARCIAL PONS, EDICIONES HISTORIA, S A, C/ SAN SOTERO, 6, MADRID, SPAIN, 28037

Social Sciences Citation Index

Arts & Humanities Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

Current Contents – Arts & Humanities

BMGN-THE LOW COUNTRIES HISTORICAL REVIEW

Quarterly ISSN: 0165-0505

KONINKLIJK NEDERLANDS HISTORISCH GENOOTSCHAP, PO BOX 90406, HAGUE, NETHERLANDS, 2509 LK

Social Sciences Citation Index

Arts & Humanities Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

Current Contents – Arts & Humanities

BRITAIN AND THE WORLD

Semiannual ISSN: 2043-8567

EDINBURGH UNIV PRESS, THE TUN-HOLYROOD RD, 12 2F JACKSONS ENTRY, EDINBURGH, SCOTLAND, EH8 8PJ

Social Sciences Citation Index

Arts & Humanities Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

Current Contents – Arts & Humanities

CANADIAN HISTORICAL REVIEW

Quarterly ISSN: 0008-3755

UNIV TORONTO PRESS INC, JOURNALS DIVISION, 5201 DUFFERIN ST, DOWNSVIEW, TORONTO, CANADA, ON, M3H 5T8

Social Sciences Citation Index

Arts & Humanities Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

Current Contents – Arts & Humanities

CENTRAL EUROPEAN HISTORY

Quarterly ISSN: 0008-9389

CAMBRIDGE UNIV PRESS, EDINBURGH BLDG, SHAFTESBURY RD, CAMBRIDGE, ENGLAND, CB2 8RU

Social Sciences Citation Index

Arts & Humanities Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

Current Contents – Arts & Humanities

CLIOMETRICA

Tri-annual ISSN: 1863-2505

SPRINGER HEIDELBERG, TIERGARTENSTRASSE 17, HEIDELBERG, GERMANY, D-69121

Social Sciences Citation Index

Arts & Humanities Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

Current Contents – Arts & Humanities

COLD WAR HISTORY

Quarterly ISSN: 1468-2745

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Arts & Humanities Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

Current Contents – Arts & Humanities

COMPARATIVE STUDIES IN SOCIETY AND HISTORY

Quarterly ISSN: 0010-4175

CAMBRIDGE UNIV PRESS, 32 AVENUE OF THE AMERICAS, NEW YORK, USA, NY, 10013-2473

Social Sciences Citation Index

Arts & Humanities Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

Current Contents – Arts & Humanities

CONTEMPORARY EUROPEAN HISTORY

Quarterly ISSN: 0960-7773

CAMBRIDGE UNIV PRESS, EDINBURGH BLDG, SHAFTESBURY RD, CAMBRIDGE, ENGLAND, CB2 8RU

Social Sciences Citation Index

Arts & Humanities Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

Current Contents – Arts & Humanities

DIPLOMATIC HISTORY

Bimonthly ISSN: 0145-2096

OXFORD UNIV PRESS, GREAT CLARENDON ST, OXFORD, ENGLAND, OX2 6DP

Social Sciences Citation Index

Arts & Humanities Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

Current Contents – Arts & Humanities

DUTCH CROSSING-JOURNAL OF LOW COUNTRIES STUDIES

Tri-annual ISSN: 0309-6564

MANEY PUBLISHING, STE 1C, JOSEPHS WELL, HANOVER WALK, LEEDS, ENGLAND, W YORKS, LS3 1AB

Social Sciences Citation Index

Arts & Humanities Citation Index

Current Contents – Arts & Humanities

ECONOMIC HISTORY REVIEW

Quarterly ISSN: 0013-0117

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Social Sciences Citation Index

Arts & Humanities Citation Index

Current Contents – Arts & Humanities

ENGLISH HISTORICAL REVIEW

Bimonthly ISSN: 0013-8266

OXFORD UNIV PRESS, GREAT CLARENDON ST, OXFORD, ENGLAND, OX2 6DP

Social Sciences Citation Index

Arts & Humanities Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

Current Contents – Arts & Humanities

ENVIRONMENT AND HISTORY

Quarterly ISSN: 0967-3407

WHITE HORSE PRESS, 1 STROND, ISLE OF HARRIS, ENGLAND, HS5 3UD

Social Sciences Citation Index

Arts & Humanities Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

Current Contents – Arts & Humanities

Zoological Record

ENVIRONMENTAL HISTORY

Quarterly ISSN: 1084-5453

OXFORD UNIV PRESS INC, JOURNALS DEPT, 2001 EVANS RD, CARY, USA, NC, 27513

Social Sciences Citation Index

Arts & Humanities Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

Current Contents – Arts & Humanities

ETHNOHISTORY

Quarterly ISSN: 0014-1801

DUKE UNIV PRESS, 905 W MAIN ST, STE 18-B, DURHAM, USA, NC, 27701

Social Sciences Citation Index

Arts & Humanities Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

Current Contents – Arts & Humanities

EUROPEAN HISTORY QUARTERLY

Quarterly ISSN: 0265-6914

SAGE PUBLICATIONS LTD, 1 OLIVERS YARD, 55 CITY ROAD, LONDON, ENGLAND, EC1Y 1SP

Social Sciences Citation Index

Arts & Humanities Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

Current Contents – Arts & Humanities

FRENCH HISTORY

Quarterly ISSN: 0269-1191

OXFORD UNIV PRESS, GREAT CLARENDON ST, OXFORD, ENGLAND, OX2 6DP

Social Sciences Citation Index

Arts & Humanities Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

Current Contents – Arts & Humanities

GERMAN HISTORY

Quarterly ISSN: 0266-3554

OXFORD UNIV PRESS, GREAT CLARENDON ST, OXFORD, ENGLAND, OX2 6DP

Social Sciences Citation Index

Arts & Humanities Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

HAHR-HISPANIC AMERICAN HISTORICAL REVIEW

Quarterly ISSN: 0018-2168

DUKE UNIV PRESS, 905 W MAIN ST, STE 18-B, DURHAM, USA, NC, 27701

Social Sciences Citation Index

Arts & Humanities Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

Current Contents – Arts & Humanities

HISTORIA AGRARIA

Tri-annual ISSN: 1139-1472

UNIV MURCIA, SOC ESPANOLA HISTORIA AGRARIA, CAMPUS ESPINARDO, MURCIA, SPAIN, 30100

Social Sciences Citation Index

Arts & Humanities Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

HISTORIA CRITICA

Tri-annual ISSN: 0121-1617

UNIV LOS ANDES, FAC CIENCIAS SOC, SOCIAL SCIENC FACULTY, CARRERA 1A ESTE NO 18A-10, BOGOTA, COLOMBIA, 00000

Social Sciences Citation Index

مطالب پیشنهادی :
لیست مجلات ISI تاریخ و فلسفه علم

Arts & Humanities Citation Index

HISTORIA Y POLITICA

Semiannual ISSN: 1575-0361

CENTRO ESTUDIOS POLITICOS CONSTITUCIONALES, PLAZA DE LA MARINA ESPANOLA 9, MADRID, SPAIN, 28071

Social Sciences Citation Index

Arts & Humanities Citation Index

HISTORICAL JOURNAL

Quarterly ISSN: 0018-246X

CAMBRIDGE UNIV PRESS, 32 AVENUE OF THE AMERICAS, NEW YORK, USA, NY, 10013-2473

Social Sciences Citation Index

Arts & Humanities Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

Current Contents – Arts & Humanities

HISTORICAL METHODS

Quarterly ISSN: 0161-5440

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Arts & Humanities Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

Current Contents – Arts & Humanities

HISTORICAL SOCIAL RESEARCH-HISTORISCHE SOZIALFORSCHUNG

Quarterly ISSN: 0172-6404

GESIS LEIBNIZ INST SOCIAL SCIENCES, UNTER SACHSENHAUSEN 6-8, COLOGNE, GERMANY, D-50667

Social Sciences Citation Index

HISTORY AND THEORY

Quarterly ISSN: 0018-2656

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Social Sciences Citation Index

Arts & Humanities Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

Current Contents – Arts & Humanities

HISTORY OF ECONOMIC IDEAS

Tri-annual ISSN: 1122-8792

FABRIZIO SERRA EDITORE, PO BOX NO,1, SUCC NO. 8, PISA, ITALY, I-56123

Social Sciences Citation Index

Arts & Humanities Citation Index

Current Contents – Arts & Humanities

HISTORY WORKSHOP JOURNAL

Semiannual ISSN: 1363-3554

OXFORD UNIV PRESS, GREAT CLARENDON ST, OXFORD, ENGLAND, OX2 6DP

Social Sciences Citation Index

Arts & Humanities Citation Index

Current Contents – Arts & Humanities

IMAGO MUNDI-THE INTERNATIONAL JOURNAL FOR THE HISTORY OF CARTOGRAPHY

Semiannual ISSN: 0308-5694

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Arts & Humanities Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

Current Contents – Arts & Humanities

INDIAN ECONOMIC AND SOCIAL HISTORY REVIEW

Quarterly ISSN: 0019-4646

SAGE PUBLICATIONS INDIA PVT LTD, B-1-I-1 MOHAN CO-OPERATIVE INDUSTRIAL AREA, MATHURA RD, POST BAG NO 7, NEWDELHI, INDIA, 110 044

Social Sciences Citation Index

Arts & Humanities Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

Current Contents – Arts & Humanities

INTERNATIONAL JOURNAL OF THE HISTORY OF SPORT

Semimonthly ISSN: 0952-3367

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Arts & Humanities Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

Current Contents – Arts & Humanities

INTERNATIONAL LABOR AND WORKING-CLASS HISTORY

Semiannual ISSN: 0147-5479

CAMBRIDGE UNIV PRESS, 32 AVENUE OF THE AMERICAS, NEW YORK, USA, NY, 10013-2473

Social Sciences Citation Index

Arts & Humanities Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

Current Contents – Arts & Humanities

INTERNATIONAL REVIEW OF SOCIAL HISTORY

Quarterly ISSN: 0020-8590

CAMBRIDGE UNIV PRESS, 32 AVENUE OF THE AMERICAS, NEW YORK, USA, NY, 10013-2473

Social Sciences Citation Index

Arts & Humanities Citation Index

Current Contents – Arts & Humanities

INTERVENTIONS-INTERNATIONAL JOURNAL OF POSTCOLONIAL STUDIES

Bimonthly ISSN: 1369-801X

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Arts & Humanities Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

Current Contents – Arts & Humanities

ITINERARIO-INTERNATIONAL JOURNAL ON THE HISTORY OF EUROPEAN EXPANSION AND GLOBAL INTERACTION

Tri-annual ISSN: 0165-1153

CAMBRIDGE UNIV PRESS, EDINBURGH BLDG, SHAFTESBURY RD, CAMBRIDGE, ENGLAND, CB2 8RU

Social Sciences Citation Index

Arts & Humanities Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

Current Contents – Arts & Humanities

JOURNAL OF AFRICAN HISTORY

Tri-annual ISSN: 0021-8537

CAMBRIDGE UNIV PRESS, 32 AVENUE OF THE AMERICAS, NEW YORK, USA, NY, 10013-2473

Social Sciences Citation Index

Arts & Humanities Citation Index

Current Contents – Arts & Humanities

JOURNAL OF AMERICAN HISTORY

Quarterly ISSN: 0021-8723

OXFORD UNIV PRESS INC, JOURNALS DEPT, 2001 EVANS RD, CARY, USA, NC, 27513

Social Sciences Citation Index

Arts & Humanities Citation Index

Current Contents – Arts & Humanities

JOURNAL OF AUSTRALIAN STUDIES

Quarterly ISSN: 1444-3058

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Arts & Humanities Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

Current Contents – Arts & Humanities

JOURNAL OF BRITISH STUDIES

Quarterly ISSN: 0021-9371

CAMBRIDGE UNIV PRESS, 32 AVENUE OF THE AMERICAS, NEW YORK, USA, NY, 10013-2473

Social Sciences Citation Index

Arts & Humanities Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

Current Contents – Arts & Humanities

JOURNAL OF COLD WAR STUDIES

Quarterly ISSN: 1520-3972

MIT PRESS, ONE ROGERS ST, CAMBRIDGE, USA, MA, 02142-1209

Social Sciences Citation Index

Arts & Humanities Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

Current Contents – Arts & Humanities

JOURNAL OF CONTEMPORARY HISTORY

Quarterly ISSN: 0022-0094

SAGE PUBLICATIONS LTD, 1 OLIVERS YARD, 55 CITY ROAD, LONDON, ENGLAND, EC1Y 1SP

Social Sciences Citation Index

Arts & Humanities Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

Current Contents – Arts & Humanities

JOURNAL OF EARLY MODERN HISTORY

Bimonthly ISSN: 1385-3783

BRILL ACADEMIC PUBLISHERS, PLANTIJNSTRAAT 2, P O BOX 9000, LEIDEN, NETHERLANDS, 2300 PA

Social Sciences Citation Index

Arts & Humanities Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

Current Contents – Arts & Humanities

JOURNAL OF FAMILY HISTORY

Quarterly ISSN: 0363-1990

SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS, USA, CA, 91320

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNAL OF GLOBAL HISTORY

Tri-annual ISSN: 1740-0228

CAMBRIDGE UNIV PRESS, EDINBURGH BLDG, SHAFTESBURY RD, CAMBRIDGE, ENGLAND, CB2 8RU

Social Sciences Citation Index

Arts & Humanities Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

Current Contents – Arts & Humanities

JOURNAL OF HISTORICAL SOCIOLOGY

Quarterly ISSN: 0952-1909

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY HISTORY

Quarterly ISSN: 0022-1953

MIT PRESS, ONE ROGERS ST, CAMBRIDGE, USA, MA, 02142-1209

Social Sciences Citation Index

Arts & Humanities Citation Index

Current Contents – Arts & Humanities

JOURNAL OF ISRAELI HISTORY

Semiannual ISSN: 1353-1042

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Arts & Humanities Citation Index

JOURNAL OF MODERN EUROPEAN HISTORY

Semiannual ISSN: 1611-8944

VERLAG C H BECK, WILHELMSTRASSE 9, MUNCHEN, GERMANY, D-80801

Social Sciences Citation Index

Arts & Humanities Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

Current Contents – Arts & Humanities

JOURNAL OF MODERN HISTORY

Quarterly ISSN: 0022-2801

UNIV CHICAGO PRESS, 1427 E 60TH ST, CHICAGO, USA, IL, 60637-2954

Social Sciences Citation Index

Arts & Humanities Citation Index

Current Contents – Arts & Humanities

JOURNAL OF MODERN ITALIAN STUDIES

Bimonthly ISSN: 1354-571X

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Arts & Humanities Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

Current Contents – Arts & Humanities

JOURNAL OF POLICY HISTORY

Quarterly ISSN: 0898-0306

CAMBRIDGE UNIV PRESS, 32 AVENUE OF THE AMERICAS, NEW YORK, USA, NY, 10013-2473

Social Sciences Citation Index

Arts & Humanities Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

Current Contents – Arts & Humanities

مطالب پیشنهادی :
لیست مجلات ISI تاریخ و فلسفه علم

JOURNAL OF SOCIAL HISTORY

Quarterly ISSN: 0022-4529

OXFORD UNIV PRESS INC, JOURNALS DEPT, 2001 EVANS RD, CARY, USA, NC, 27513

Social Sciences Citation Index

Arts & Humanities Citation Index

Current Contents – Arts & Humanities

JOURNAL OF THE ECONOMIC AND SOCIAL HISTORY OF THE ORIENT

Quarterly ISSN: 0022-4995

BRILL ACADEMIC PUBLISHERS, PLANTIJNSTRAAT 2, P O BOX 9000, LEIDEN, NETHERLANDS, 2300 PA

Social Sciences Citation Index

Arts & Humanities Citation Index

JOURNAL OF THE GILDED AGE AND PROGRESSIVE ERA

Quarterly ISSN: 1537-7814

CAMBRIDGE UNIV PRESS, 32 AVENUE OF THE AMERICAS, NEW YORK, USA, NY, 10013-2473

Social Sciences Citation Index

Arts & Humanities Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

Current Contents – Arts & Humanities

JOURNAL OF THE HISTORY OF ECONOMIC THOUGHT

Quarterly ISSN: 1053-8372

CAMBRIDGE UNIV PRESS, 32 AVENUE OF THE AMERICAS, NEW YORK, USA, NY, 10013-2473

Social Sciences Citation Index

Arts & Humanities Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

Current Contents – Arts & Humanities

JOURNAL OF THE HISTORY OF SEXUALITY

Tri-annual ISSN: 1043-4070

UNIV TEXAS PRESS, JOURNAL DIV, 2100 COMAL, AUSTIN, USA, TX, 78722

Social Sciences Citation Index

Arts & Humanities Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

Current Contents – Arts & Humanities

JOURNAL OF VICTORIAN CULTURE

Quarterly ISSN: 1355-5502

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Arts & Humanities Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

Current Contents – Arts & Humanities

JOURNAL OF WOMENS HISTORY

Quarterly ISSN: 1042-7961

JOHNS HOPKINS UNIV PRESS, JOURNALS PUBLISHING DIVISION, 2715 NORTH CHARLES ST, BALTIMORE, USA, MD, 21218-4363

Social Sciences Citation Index

Arts & Humanities Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

Current Contents – Arts & Humanities

LABOUR HISTORY

Semiannual ISSN: 0023-6942

AUSTRALIAN SOC STUDY LABOUR HISTORY, UNIV SYDNEY, INST BLDG, H03, SYDNEY, AUSTRALIA, NSW 2006

Social Sciences Citation Index

LABOUR-LE TRAVAIL

Semiannual ISSN: 0700-3862

CANADIAN COMMITTEE LABOUR HISTORY, MEMORIAL UNIV NEWFOUNDLAND DEPT HISTORY, ST JOHNS, CANADA, NEWFOUNDLAND, A1C 5S7

Social Sciences Citation Index

Arts & Humanities Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

Current Contents – Arts & Humanities

LONDON JOURNAL

Tri-annual ISSN: 0305-8034

MANEY PUBLISHING, STE 1C, JOSEPHS WELL, HANOVER WALK, LEEDS, ENGLAND, W YORKS, LS3 1AB

Social Sciences Citation Index

Arts & Humanities Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

Current Contents – Arts & Humanities

MEDITERRANEAN HISTORICAL REVIEW

Semiannual ISSN: 0951-8967

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Arts & Humanities Citation Index

MEMORY STUDIES

Quarterly ISSN: 1750-6980

SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS, USA, CA, 91320

Social Sciences Citation Index

Arts & Humanities Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

Current Contents – Arts & Humanities

MOUVEMENT SOCIAL

Quarterly ISSN: 0027-2671

EDITIONS OUVRIERES, 12 AVENUE SOEUR-ROSALIE, PARIS 13, FRANCE, 75621

Social Sciences Citation Index

Arts & Humanities Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

Current Contents – Arts & Humanities

NATIONS AND NATIONALISM

Quarterly ISSN: 1354-5078

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

NORTHERN HISTORY

Semiannual ISSN: 0078-172X

MANEY PUBLISHING, STE 1C, JOSEPHS WELL, HANOVER WALK, LEEDS, ENGLAND, W YORKS, LS3 1AB

Social Sciences Citation Index

Arts & Humanities Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

Current Contents – Arts & Humanities

ORAL HISTORY REVIEW

Semiannual ISSN: 0094-0798

OXFORD UNIV PRESS, GREAT CLARENDON ST, OXFORD, ENGLAND, OX2 6DP

Social Sciences Citation Index

Arts & Humanities Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

Current Contents – Arts & Humanities

PAST & PRESENT

Quarterly ISSN: 0031-2746

OXFORD UNIV PRESS, GREAT CLARENDON ST, OXFORD, ENGLAND, OX2 6DP

Social Sciences Citation Index

Arts & Humanities Citation Index

Current Contents – Arts & Humanities

PSYCHOANALYSIS AND HISTORY

Semiannual ISSN: 1460-8235

EDINBURGH UNIV PRESS, THE TUN-HOLYROOD RD, 12 2F JACKSONS ENTRY, EDINBURGH, SCOTLAND, EH8 8PJ

Social Sciences Citation Index

Arts & Humanities Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

Current Contents – Arts & Humanities

RETHINKING HISTORY

Quarterly ISSN: 1364-2529

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Arts & Humanities Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

Current Contents – Arts & Humanities

REVISTA DE HISTORIA ECONOMICA

Tri-annual ISSN: 0212-6109

CAMBRIDGE UNIV PRESS, 32 AVENUE OF THE AMERICAS, NEW YORK, USA, NY, 10013-2473

Social Sciences Citation Index

REVISTA DE HISTORIA INDUSTRIAL

Semiannual ISSN: 1132-7200

UNIV BARCELONA, DEPT HISTORIA, INST ECONOMIQUES, AVDA DIAGONAL 690, BARCELONA, SPAIN, 08034

Social Sciences Citation Index

Arts & Humanities Citation Index

Current Contents – Arts & Humanities

RURAL HISTORY-ECONOMY SOCIETY CULTURE

Semiannual ISSN: 0956-7933

CAMBRIDGE UNIV PRESS, 32 AVENUE OF THE AMERICAS, NEW YORK, USA, NY, 10013-2473

Social Sciences Citation Index

Arts & Humanities Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

Current Contents – Arts & Humanities

SCANDIA

Semiannual ISSN: 0036-5483

SCANDIA, HISTORISKA INST, BOX 2074, LUND, SWEDEN, 220 02

Social Sciences Citation Index

Arts & Humanities Citation Index

SCOTTISH HISTORICAL REVIEW

Semiannual ISSN: 0036-9241

EDINBURGH UNIV PRESS, THE TUN-HOLYROOD RD, 12 2F JACKSONS ENTRY, EDINBURGH, SCOTLAND, EH8 8PJ

Social Sciences Citation Index

Arts & Humanities Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

Current Contents – Arts & Humanities

SOCIAL SCIENCE HISTORY

Quarterly ISSN: 0145-5532

CAMBRIDGE UNIV PRESS, 32 AVENUE OF THE AMERICAS, NEW YORK, USA, NY, 10013-2473

Social Sciences Citation Index

Arts & Humanities Citation Index

Current Contents – Arts & Humanities

SOUTH AFRICAN HISTORICAL JOURNAL

Semiannual ISSN: 0258-2473

UNISA PRESS, PO BOX 392, PRETORIA, SOUTH AFRICA, 0003

Social Sciences Citation Index

Arts & Humanities Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

Current Contents – Arts & Humanities

TIJDSCHRIFT VOOR RECHTSGESCHIEDENIS-REVUE D HISTOIRE DU DROIT-THE LEGAL HISTORY REVIEW

Semiannual ISSN: 0040-7585

BRILL ACADEMIC PUBLISHERS, PLANTIJNSTRAAT 2, P O BOX 9000, LEIDEN, NETHERLANDS, 2300 PA

Social Sciences Citation Index

Arts & Humanities Citation Index

WAR & SOCIETY

Quarterly ISSN: 0729-2473

MANEY PUBLISHING, STE 1C, JOSEPHS WELL, HANOVER WALK, LEEDS, ENGLAND, W YORKS, LS3 1AB

Social Sciences Citation Index

Arts & Humanities Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

Current Contents – Arts & Humanities

WAR IN HISTORY

Quarterly ISSN: 0968-3445

SAGE PUBLICATIONS LTD, 1 OLIVERS YARD, 55 CITY ROAD, LONDON, ENGLAND, EC1Y 1SP

Social Sciences Citation Index

Arts & Humanities Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

Current Contents – Arts & Humanities

ZEITGESCHICHTE

Bimonthly ISSN: 0256-5250

STUDIENVERLAG, ERLERSTR 10, INNSBRUCK, AUSTRIA, A-6020

Social Sciences Citation Index

Arts & Humanities Citation Index

Current Contents – Arts & Humanities

پست های مرتبط

افزودن یک دیدگاه

error: تلفن های تماس : 09353132500 و 09199631325 می باشد.