لیست مجلات ISI روابط صنعتی و نیروی کار

نکات مهم در نوشتن روش کار مقاله علمی | در صورت نیاز به مشاوره و انجام پایان نامه دکترا و ارشد با ما در اتباط باشید | پایان نامه ارزان

لیست مجلات ISI روابط صنعتی و نیروی کار

 

لیست مجلات ISI روابط صنعتی و نیروی کار (دانلود لیست و فهرست مجلات ISI معتبر خارجی روابط صنعتی و نیروی کار). لیست مجلات و ژورنال های خارجی معتبر رشته روابط صنعتی و نیروی کار. لیست مجلات ISI روابط صنعتی و نیروی کار معتبر وزارت علوم، وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد. لیست مجلات ISI تامسون رویترز Thomson Reuters نمایه WOS و JCR با ضریب تاثیر impact factor (مجلات ISI با IF) روابط صنعتی و نیروی کار. مجلات علمی و پژوهشی خارجی معتبر با نمایه ISI رشته روابط صنعتی و نیروی کار. پذیرش مقاله ISI روابط صنعتی و نیروی کار. ترجمه مقاله ISI روابط صنعتی و نیروی کار. اکسپت مقاله ISI روابط صنعتی و نیروی کار مقطع کارشناسی ارشد و دکتری (اپلای خارج از دانشگاه های معتبر خارج از کشور، مصاحبه دکتری، دو نمره پایان نامه، دفاع از رساله دکتری). دانلود رایگان مقاله روابط صنعتی و نیروی کار از مجلات معتبر. چاپ فوری و تضمینی مقاله ISI روابط صنعتی و نیروی کار. استخراج فوری مقاله از پایان نامه روابط صنعتی و نیروی کار و معرفی مجلات معتبر ISI روابط صنعتی و نیروی کار. تحلیل آماری با نرم افزار، گردآوری داده ها، طراحی پرسشنامه پایان نامه روابط صنعتی و نیروی کار. چاپ کتاب از پایان نامه علم روابط صنعتی و نیروی کار.

 

SOCIAL SCIENCES CITATION INDEX – INDUSTRIAL RELATIONS & LABOR – JOURNAL LIST 
Total journals: 27

ASIA PACIFIC JOURNAL OF HUMAN RESOURCES

Quarterly ISSN: 1038-4111

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Social Sciences Citation Index

BRITISH JOURNAL OF INDUSTRIAL RELATIONS

Quarterly ISSN: 0007-1080

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

ECONOMIC AND INDUSTRIAL DEMOCRACY

Quarterly ISSN: 0143-831X

SAGE PUBLICATIONS LTD, 1 OLIVERS YARD, 55 CITY ROAD, LONDON, ENGLAND, EC1Y 1SP

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

ECONOMIC AND LABOUR RELATIONS REVIEW

Quarterly ISSN: 1035-3046

SAGE PUBLICATIONS LTD, 1 OLIVERS YARD, 55 CITY ROAD, LONDON, ENGLAND, EC1Y 1SP

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

EMPLOYEE RELATIONS

Bimonthly ISSN: 0142-5455

EMERALD GROUP PUBLISHING LIMITED, HOWARD HOUSE, WAGON LANE, BINGLEY, ENGLAND, W YORKSHIRE, BD16 1WA

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

EUROPEAN JOURNAL OF INDUSTRIAL RELATIONS

Quarterly ISSN: 0959-6801

SAGE PUBLICATIONS LTD, 1 OLIVERS YARD, 55 CITY ROAD, LONDON, ENGLAND, EC1Y 1SP

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT QUARTERLY

Quarterly ISSN: 1044-8004

WILEY PERIODICALS, INC, ONE MONTGOMERY ST, SUITE 1200, SAN FRANCISCO, USA, CA, 94104

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

HUMAN RESOURCE MANAGEMENT JOURNAL

Quarterly ISSN: 0954-5395

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

HUMAN RESOURCES FOR HEALTH

Irregular ISSN: 1478-4491

BIOMED CENTRAL LTD, 236 GRAYS INN RD, FLOOR 6, LONDON, ENGLAND, WC1X 8HL

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

ILR REVIEW

Bimonthly ISSN: 0019-7939

SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS, USA, CA, 91320

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

INDUSTRIAL RELATIONS

Quarterly ISSN: 0019-8676

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

INTERNATIONAL JOURNAL OF MANPOWER

Bimonthly ISSN: 0143-7720

EMERALD GROUP PUBLISHING LIMITED, HOWARD HOUSE, WAGON LANE, BINGLEY, ENGLAND, W YORKSHIRE, BD16 1WA

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

INTERNATIONAL LABOR AND WORKING-CLASS HISTORY

Semiannual ISSN: 0147-5479

CAMBRIDGE UNIV PRESS, 32 AVENUE OF THE AMERICAS, NEW YORK, USA, NY, 10013-2473

Social Sciences Citation Index

Arts & Humanities Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

Current Contents – Arts & Humanities

INTERNATIONAL LABOUR REVIEW

Quarterly ISSN: 0020-7780

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNAL OF HUMAN RESOURCES

Quarterly ISSN: 0022-166X

UNIV WISCONSIN PRESS, JOURNAL DIVISION, 1930 MONROE ST, 3RD FL, MADISON, USA, WI, 53711

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNAL OF INDUSTRIAL RELATIONS

Bimonthly ISSN: 0022-1856

SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS, USA, CA, 91320

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNAL OF LABOR ECONOMICS

Quarterly ISSN: 0734-306X

UNIV CHICAGO PRESS, 1427 E 60TH ST, CHICAGO, USA, IL, 60637-2954

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNAL OF LABOR RESEARCH

Quarterly ISSN: 0195-3613

SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

LABOR HISTORY

Bimonthly ISSN: 0023-656X

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Arts & Humanities Citation Index

Current Contents – Arts & Humanities

LABOUR HISTORY

Semiannual ISSN: 0023-6942

AUSTRALIAN SOC STUDY LABOUR HISTORY, UNIV SYDNEY, INST BLDG, H03, SYDNEY, AUSTRALIA, NSW 2006

Social Sciences Citation Index

LABOUR-LE TRAVAIL

Semiannual ISSN: 0700-3862

CANADIAN COMMITTEE LABOUR HISTORY, MEMORIAL UNIV NEWFOUNDLAND DEPT HISTORY, ST JOHNS, CANADA, NEWFOUNDLAND, A1C 5S7

Social Sciences Citation Index

Arts & Humanities Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

Current Contents – Arts & Humanities

MONTHLY LABOR REVIEW

Monthly ISSN: 0098-1818

LEGAL BOOKS DEPOT, PO BOX 27789, LOS ANGELES, USA, CA, 90027

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

PERSONNEL REVIEW

Quarterly ISSN: 0048-3486

EMERALD GROUP PUBLISHING LIMITED, HOWARD HOUSE, WAGON LANE, BINGLEY, ENGLAND, W YORKSHIRE, BD16 1WA

Social Sciences Citation Index

PUBLIC PERSONNEL MANAGEMENT

Quarterly ISSN: 0091-0260

SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS, USA, CA, 91320

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

RELATIONS INDUSTRIELLES-INDUSTRIAL RELATIONS

Quarterly ISSN: 0034-379X

REVUE RELATIONS INDUSTRIELLES INDUSTRIAL RELATIONS, UNIV, LAVAL, PAVILLON J A DESEVE, 1025, AV DES SCIENCES-HUMAINES, QUEBEC, CANADA, QC, G1V 0A6

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

WORK AND OCCUPATIONS

Quarterly ISSN: 0730-8884

SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS, USA, CA, 91320

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

WORK EMPLOYMENT AND SOCIETY

Bimonthly ISSN: 0950-0170

SAGE PUBLICATIONS LTD, 1 OLIVERS YARD, 55 CITY ROAD, LONDON, ENGLAND, EC1Y 1SP

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

افزودن یک دیدگاه