لیست مجلات ISI روانشناسی آموزشی

مهم‌ترین نکاتی که در چاپ مقاله isi باید مد نظر داشته باشیم | در صورت نیاز به مشاوره و انجام پایان نامه دکترا و ارشد با ما در اتباط باشید

لیست مجلات ISI روانشناسی آموزشی

 

لیست مجلات ISI روانشناسی آموزشی (دانلود لیست و فهرست مجلات معتبر ISI روان شناسی آموزشی). لیست مجلات و ژورنال های خارجی معتبر رشته روانشناسی-گرایش روان شناسی-آموزشی. لیست مجلات ISI روانشناسی آموزشی معتبر وزارت علوم، وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد. لیست مجلات ISI تامسون رویترز Thomson Reuters نمایه WOS و JCR با ضریب تاثیر impact factor (مجلات ISI با IF) روانشناسی آموزشی. مجلات علمی و پژوهشی خارجی معتبر با نمایه ISI رشته روانشناسی آموزشی. پذیرش مقاله ISI روانشناسی آموزشی. ترجمه مقاله ISI روانشناسی آموزشی. اکسپت مقاله ISI روانشناسی آموزشی مقطع کارشناسی ارشد و دکتری (اپلای خارج از دانشگاه های معتبر خارج از کشور، مصاحبه دکتری، دو نمره پایان نامه، دفاع از رساله دکتری). دانلود رایگان مقاله روانشناسی آموزشی از مجلات معتبر. چاپ فوری و تضمینی مقاله ISI روانشناسی آموزشی. استخراج فوری مقاله از پایان نامه روانشناسی آموزشی و معرفی مجلات معتبر ISI روانشناسی آموزشی. تحلیل آماری با نرم افزار، گردآوری داده ها، طراحی پرسشنامه پایان نامه روانشناسی آموزشی. چاپ کتاب از پایان نامه روانشناسی آموزشی.

SOCIAL SCIENCES CITATION INDEX – PSYCHOLOGY, EDUCATIONAL – JOURNAL LIST 
Total journals: 57

APPLIED MEASUREMENT IN EDUCATION

Quarterly ISSN: 0895-7347

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

BEHAVIORAL DISORDERS

Quarterly ISSN: 0198-7429

COUNCIL CHILDREN BEHAVIORAL DISORDERS, COUNCIL EXCEPTIONAL CHILDREN, 1110 NORTH GLEBE RD, ARLINGTON, USA, VA, 22201-5704

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

BRITISH JOURNAL OF EDUCATIONAL PSYCHOLOGY

Quarterly ISSN: 0007-0998

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

CHILD DEVELOPMENT

Bimonthly ISSN: 0009-3920

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

COGNITION AND INSTRUCTION

Quarterly ISSN: 0737-0008

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

CONTEMPORARY EDUCATIONAL PSYCHOLOGY

Quarterly ISSN: 0361-476X

ACADEMIC PRESS INC ELSEVIER SCIENCE, 525 B ST, STE 1900, SAN DIEGO, USA, CA, 92101-4495

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

CREATIVITY RESEARCH JOURNAL

Quarterly ISSN: 1040-0419

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

DISCOURSE PROCESSES

Bimonthly ISSN: 0163-853X

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

DYSLEXIA

Quarterly ISSN: 1076-9242

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

EARLY EDUCATION AND DEVELOPMENT

Bimonthly ISSN: 1040-9289

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

EDUCATIONAL AND PSYCHOLOGICAL MEASUREMENT

Bimonthly ISSN: 0013-1644

SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS, USA, CA, 91320

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

EDUCATIONAL MEASUREMENT-ISSUES AND PRACTICE

Quarterly ISSN: 0731-1745

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

EDUCATIONAL PSYCHOLOGIST

Quarterly ISSN: 0046-1520

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

EDUCATIONAL PSYCHOLOGY

Bimonthly ISSN: 0144-3410

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

EDUCATIONAL PSYCHOLOGY REVIEW

Quarterly ISSN: 1040-726X

SPRINGER/PLENUM PUBLISHERS, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

EUROPEAN JOURNAL OF PSYCHOLOGY OF EDUCATION

Quarterly ISSN: 0256-2928

SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

GIFTED CHILD QUARTERLY

Quarterly ISSN: 0016-9862

SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS, USA, CA, 91320

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

HIGH ABILITY STUDIES

Semiannual ISSN: 1359-8139

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

INFANCIA Y APRENDIZAJE

Quarterly ISSN: 0210-3702

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

INSTRUCTIONAL SCIENCE

Bimonthly ISSN: 0020-4277

SPRINGER, VAN GODEWIJCKSTRAAT 30, DORDRECHT, NETHERLANDS, 3311 GZ

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNAL OF APPLIED RESEARCH IN INTELLECTUAL DISABILITIES

Bimonthly ISSN: 1360-2322

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNAL OF COUNSELING PSYCHOLOGY

Quarterly ISSN: 0022-0167

AMER PSYCHOLOGICAL ASSOC, 750 FIRST ST NE, WASHINGTON, USA, DC, 20002-4242

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNAL OF CREATIVE BEHAVIOR

Quarterly ISSN: 0022-0175

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNAL OF DIVERSITY IN HIGHER EDUCATION

Quarterly ISSN: 1938-8926

EDUCATIONAL PUBLISHING FOUNDATION-AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOC, 750 FIRST ST, NE, WASHINGTON, USA, DC, 20002-4242

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNAL OF EARLY INTERVENTION

Quarterly ISSN: 1053-8151

SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS, USA, CA, 91320

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNAL OF EDUCATIONAL AND PSYCHOLOGICAL CONSULTATION

Quarterly ISSN: 1047-4412

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNAL OF EDUCATIONAL MEASUREMENT

Quarterly ISSN: 0022-0655

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNAL OF EDUCATIONAL PSYCHOLOGY

Quarterly ISSN: 0022-0663

AMER PSYCHOLOGICAL ASSOC, 750 FIRST ST NE, WASHINGTON, USA, DC, 20002-4242

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNAL OF EMOTIONAL AND BEHAVIORAL DISORDERS

Quarterly ISSN: 1063-4266

SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS, USA, CA, 91320

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION

Quarterly ISSN: 0022-0973

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNAL OF LITERACY RESEARCH

Quarterly ISSN: 1086-296X

SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS, USA, CA, 91320

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNAL OF PSYCHOEDUCATIONAL ASSESSMENT

Bimonthly ISSN: 0734-2829

SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS, USA, CA, 91320

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNAL OF RESEARCH IN READING

Bimonthly ISSN: 0141-0423

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNAL OF SCHOOL PSYCHOLOGY

Quarterly ISSN: 0022-4405

PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OX5 1GB

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNAL OF THE LEARNING SCIENCES

Quarterly ISSN: 1050-8406

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

LANGUAGE ASSESSMENT QUARTERLY

Quarterly ISSN: 1543-4303

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Arts & Humanities Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

Current Contents – Arts & Humanities

LEARNING AND INDIVIDUAL DIFFERENCES

Bimonthly ISSN: 1041-6080

ELSEVIER SCIENCE BV, PO BOX 211, AMSTERDAM, NETHERLANDS, 1000 AE

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

LEARNING AND INSTRUCTION

Bimonthly ISSN: 0959-4752

PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OX5 1GB

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

MEASUREMENT AND EVALUATION IN COUNSELING AND DEVELOPMENT

Quarterly ISSN: 0748-1756

SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS, USA, CA, 91320

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

METACOGNITION AND LEARNING

Tri-annual ISSN: 1556-1623

SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

PSYCHOLOGIE IN ERZIEHUNG UND UNTERRICHT

Quarterly ISSN: 0342-183X

ERNST REINHARDT GMBH CO VERLAG, KEMNATENSTRASSE 46, MUNICH 19, GERMANY, D-80639

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

PSYCHOLOGY IN THE SCHOOLS

Monthly ISSN: 0033-3085

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

PSYCHOLOGY OF MUSIC

Bimonthly ISSN: 0305-7356

SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS, USA, CA, 91320

Social Sciences Citation Index

Arts & Humanities Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

Current Contents – Arts & Humanities

READING AND WRITING

Monthly ISSN: 0922-4777

SPRINGER, VAN GODEWIJCKSTRAAT 30, DORDRECHT, NETHERLANDS, 3311 GZ

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

READING RESEARCH QUARTERLY

Quarterly ISSN: 0034-0553

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

REVISTA DE PSICODIDACTICA

Semiannual ISSN: 1136-1034

UNIV BASQUE COUNTRY UPV-EHU PRESS, LIBRARY BUILDING, BIZKAIA CAMPUS, PO BOX 1397, BILBAO, SPAIN, BIZKAIA, E-48080

Social Sciences Citation Index

SCHOOL MENTAL HEALTH

Quarterly ISSN: 1866-2625

SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

SCHOOL PSYCHOLOGY INTERNATIONAL

Bimonthly ISSN: 0143-0343

SAGE PUBLICATIONS LTD, 1 OLIVERS YARD, 55 CITY ROAD, LONDON, ENGLAND, EC1Y 1SP

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

SCHOOL PSYCHOLOGY QUARTERLY

Quarterly ISSN: 1045-3830

AMER PSYCHOLOGICAL ASSOC, 750 FIRST ST NE, WASHINGTON, USA, DC, 20002-4242

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

SCHOOL PSYCHOLOGY REVIEW

Quarterly ISSN: 0279-6015

NATL ASSOC SCHOOL PSYCHOLOGISTS, 4340 EAST WEST HWY, STE 402, BETHESDA, USA, MD, 20814

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

SCIENTIFIC STUDIES OF READING

Bimonthly ISSN: 1088-8438

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

SOCIAL PSYCHOLOGY OF EDUCATION

Quarterly ISSN: 1381-2890

SPRINGER, VAN GODEWIJCKSTRAAT 30, DORDRECHT, NETHERLANDS, 3311 GZ

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

STUDIES IN EDUCATIONAL EVALUATION

Quarterly ISSN: 0191-491X

ELSEVIER SCIENCE BV, PO BOX 211, AMSTERDAM, NETHERLANDS, 1000 AE

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

TRAINING AND EDUCATION IN PROFESSIONAL PSYCHOLOGY

Quarterly ISSN: 1931-3918

EDUCATIONAL PUBLISHING FOUNDATION-AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOC, 750 FIRST ST, NE, WASHINGTON, USA, DC, 20002-4242

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

VOPROSY PSIKHOLOGII

Bimonthly ISSN: 0042-8841

MEZHDUNARODNAYA KNIGA, 39 DIMITROVA UL., MOSCOW, RUSSIA, 113095

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

ZEITSCHRIFT FUR ENTWICKLUNGSPSYCHOLOGIE UND PADAGOGISCHE PSYCHOLOGIE

Quarterly ISSN: 0049-8637

HOGREFE & HUBER PUBLISHERS, ROHNSWEG 25, GOTTINGEN, GERMANY, D-37085

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

ZEITSCHRIFT FUR PADAGOGISCHE PSYCHOLOGIE

Tri-annual ISSN: 1010-0652

VERLAG HANS HUBER, LANGGASS-STRASSE 76, BERN 9, SWITZERLAND, CH-3000

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

افزودن یک دیدگاه