لیست مجلات ISI روانشناسی بالینی

انواع ارجاع دهی در مقاله و کتاب | در صورت نیاز به مشاوره و انجام پایان نامه دکترا و ارشد با ما در اتباط باشید | پایان نامه ارزان .....

لیست مجلات ISI روانشناسی بالینی

 

لیست مجلات ISI روانشناسی بالینی (دانلود لیست و فهرست مجلات معتبر ISI روان شناسی بالینی). لیست مجلات و ژورنال های خارجی معتبر رشته روانشناسی-گرایش روان شناسی بالینی. لیست مجلات ISI روانشناسی بالینی معتبر وزارت علوم، وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد. لیست مجلات ISI تامسون رویترز Thomson Reuters نمایه WOS و JCR با ضریب تاثیر impact factor (مجلات ISI با IF) روانشناسی بالینی. مجلات علمی و پژوهشی خارجی معتبر با نمایه ISI رشته روانشناسی بالینی. پذیرش مقاله ISI روانشناسی بالینی. ترجمه مقاله ISI روانشناسی بالینی. اکسپت مقاله ISI روانشناسی بالینی مقطع کارشناسی ارشد و دکتری (اپلای خارج از دانشگاه های معتبر خارج از کشور، مصاحبه دکتری، دو نمره پایان نامه، دفاع از رساله دکتری). دانلود رایگان مقاله روانشناسی بالینی از مجلات معتبر. چاپ فوری و تضمینی مقاله ISI روانشناسی بالینی. استخراج فوری مقاله از پایان نامه روانشناسی بالینی و معرفی مجلات معتبر ISI روانشناسی بالینی. تحلیل آماری با نرم افزار، گردآوری داده ها، طراحی پرسشنامه پایان نامه روانشناسی بالینی. چاپ کتاب از پایان نامه روانشناسی بالینی.

 

SOCIAL SCIENCES CITATION INDEX – PSYCHOLOGY, CLINICAL – JOURNAL LIST 
Total journals: 122

ADDICTIVE BEHAVIORS

Monthly ISSN: 0306-4603

PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OX5 1GB

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

BIOSIS Previews

AMERICAN BEHAVIORAL SCIENTIST

Monthly ISSN: 0002-7642

SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS, USA, CA, 91320

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

AMERICAN INDIAN AND ALASKA NATIVE MENTAL HEALTH RESEARCH

Tri-annual ISSN: 0893-5394

UNIV PRESS COLORADO, PO BOX 849, NIWOT, USA, CO, 80544

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

AMERICAN JOURNAL OF CLINICAL HYPNOSIS

Quarterly ISSN: 0002-9157

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

AMERICAN JOURNAL OF DRUG AND ALCOHOL ABUSE

Bimonthly ISSN: 0095-2990

TAYLOR & FRANCIS INC, 530 WALNUT STREET, STE 850, PHILADELPHIA, USA, PA, 19106

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

BIOSIS Previews

AMERICAN JOURNAL OF FAMILY THERAPY

Bimonthly ISSN: 0192-6187

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

ANNUAL REVIEW OF CLINICAL PSYCHOLOGY

Annual ISSN: 1548-5943

ANNUAL REVIEWS, 4139 EL CAMINO WAY, PO BOX 10139, PALO ALTO, USA, CA, 94303-0897

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

APPLIED PSYCHOPHYSIOLOGY AND BIOFEEDBACK

Quarterly ISSN: 1090-0586

SPRINGER/PLENUM PUBLISHERS, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

BIOSIS Previews

ARCHIVES OF CLINICAL NEUROPSYCHOLOGY

Bimonthly ISSN: 0887-6177

OXFORD UNIV PRESS, GREAT CLARENDON ST, OXFORD, ENGLAND, OX2 6DP

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

ARCHIVES OF SEXUAL BEHAVIOR

Bimonthly ISSN: 0004-0002

SPRINGER/PLENUM PUBLISHERS, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

BIOSIS Previews

ARTS IN PSYCHOTHERAPY

Bimonthly ISSN: 0197-4556

PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OX5 1GB

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

ASSESSMENT

Bimonthly ISSN: 1073-1911

SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS, USA, CA, 91320

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

BEHAVIOR ANALYST

Semiannual ISSN: 0738-6729

SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

BEHAVIOR MODIFICATION

Bimonthly ISSN: 0145-4455

SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS, USA, CA, 91320

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

BEHAVIOR THERAPY

Quarterly ISSN: 0005-7894

ASSOC ADV BEHAVIOR THERAPY, 305 7TH AVE #16A, NEW YORK, USA, NY, 10001-6008

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

BIOSIS Previews

BEHAVIORAL DISORDERS

Quarterly ISSN: 0198-7429

COUNCIL CHILDREN BEHAVIORAL DISORDERS, COUNCIL EXCEPTIONAL CHILDREN, 1110 NORTH GLEBE RD, ARLINGTON, USA, VA, 22201-5704

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

BEHAVIORAL INTERVENTIONS

Quarterly ISSN: 1072-0847

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

BEHAVIORAL PSYCHOLOGY-PSICOLOGIA CONDUCTUAL

Tri-annual ISSN: 1132-9483

FUNDACION VECA PARA AVANCE PSICOLOGIA, APARTADO CORREOS 1245, GRANADA, SPAIN, 18080

Social Sciences Citation Index

BEHAVIOUR CHANGE

Quarterly ISSN: 0813-4839

CAMBRIDGE UNIV PRESS, 32 AVENUE OF THE AMERICAS, NEW YORK, USA, NY, 10013-2473

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

BEHAVIOUR RESEARCH AND THERAPY

Monthly ISSN: 0005-7967

PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OX5 1GB

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

BIOSIS Previews

BEHAVIOURAL AND COGNITIVE PSYCHOTHERAPY

Bimonthly ISSN: 1352-4658

CAMBRIDGE UNIV PRESS, 32 AVENUE OF THE AMERICAS, NEW YORK, USA, NY, 10013-2473

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

BODY IMAGE

Quarterly ISSN: 1740-1445

ELSEVIER SCIENCE BV, PO BOX 211, AMSTERDAM, NETHERLANDS, 1000 AE

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

BRITISH JOURNAL OF CLINICAL PSYCHOLOGY

Quarterly ISSN: 0144-6657

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

BRITISH JOURNAL OF HEALTH PSYCHOLOGY

Quarterly ISSN: 1359-107X

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

BRITISH JOURNAL OF MEDICAL PSYCHOLOGY

Quarterly ISSN: 0007-1129

BRITISH PSYCHOLOGICAL SOC, ST ANDREWS HOUSE, 48 PRINCESS RD EAST, LEICESTER, ENGLAND, LEICS, LE1 7DR

Social Sciences Citation Index

CHILD & FAMILY BEHAVIOR THERAPY

Quarterly ISSN: 0731-7107

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

CHILD AND ADOLESCENT MENTAL HEALTH

Quarterly ISSN: 1475-357X

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

Current Contents – Clinical Medicine

CLINICAL CASE STUDIES

Bimonthly ISSN: 1534-6501

SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS, USA, CA, 91320

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

CLINICAL CHILD AND FAMILY PSYCHOLOGY REVIEW

Quarterly ISSN: 1096-4037

SPRINGER/PLENUM PUBLISHERS, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

CLINICAL CHILD PSYCHOLOGY AND PSYCHIATRY

Quarterly ISSN: 1359-1045

SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS, USA, CA, 91320

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

CLINICAL NEUROPSYCHOLOGIST

Bimonthly ISSN: 1385-4046

TAYLOR & FRANCIS INC, 530 WALNUT STREET, STE 850, PHILADELPHIA, USA, PA, 19106

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

CLINICAL PSYCHOLOGIST

Tri-annual ISSN: 1328-4207

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

Current Contents – Clinical Medicine

CLINICAL PSYCHOLOGY & PSYCHOTHERAPY

Bimonthly ISSN: 1063-3995

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

CLINICAL PSYCHOLOGY REVIEW

Bimonthly ISSN: 0272-7358

PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OX5 1GB

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

CLINICAL PSYCHOLOGY-SCIENCE AND PRACTICE

Quarterly ISSN: 0969-5893

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

COGNITIVE AND BEHAVIORAL PRACTICE

Semiannual ISSN: 1077-7229

ELSEVIER SCIENCE INC, 360 PARK AVE SOUTH, NEW YORK, USA, NY, 10010-1710

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

COGNITIVE BEHAVIOUR THERAPY

Quarterly ISSN: 1650-6073

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

BIOSIS Previews

COGNITIVE THERAPY AND RESEARCH

Bimonthly ISSN: 0147-5916

SPRINGER/PLENUM PUBLISHERS, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

BIOSIS Previews

CRIMINAL JUSTICE AND BEHAVIOR

Monthly ISSN: 0093-8548

SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS, USA, CA, 91320

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

DEPRESSION AND ANXIETY

Monthly ISSN: 1091-4269

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

Current Contents – Clinical Medicine

DIAGNOSTICA

Quarterly ISSN: 0012-1924

HOGREFE & HUBER PUBLISHERS, ROHNSWEG 25, GOTTINGEN, GERMANY, D-37085

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

EATING BEHAVIORS

Quarterly ISSN: 1471-0153

ELSEVIER SCIENCE BV, PO BOX 211, AMSTERDAM, NETHERLANDS, 1000 AE

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

EATING DISORDERS

Bimonthly ISSN: 1064-0266

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

EUROPEAN EATING DISORDERS REVIEW

Bimonthly ISSN: 1072-4133

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

EUROPEAN JOURNAL OF PSYCHOTRAUMATOLOGY

Annual ISSN: 2000-8066

CO-ACTION PUBLISHING, RIPVAGEN 7, JARFALLA, SWEDEN, SE-175 64

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

EXPERIMENTAL AND CLINICAL PSYCHOPHARMACOLOGY

Bimonthly ISSN: 1064-1297

AMER PSYCHOLOGICAL ASSOC, 750 FIRST ST NE, WASHINGTON, USA, DC, 20002-4242

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

BIOSIS Previews

FAMILY PROCESS

Quarterly ISSN: 0014-7370

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

GRUPPENPSYCHOTHERAPIE UND GRUPPENDYNAMIK

Quarterly ISSN: 0017-4947

VANDENHOECK & RUPRECHT, THEATERSTRASSE 13,, GOTTINGEN, GERMANY, D-37073

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

HEALTH PSYCHOLOGY

Monthly ISSN: 0278-6133

AMER PSYCHOLOGICAL ASSOC, 750 FIRST ST NE, WASHINGTON, USA, DC, 20002-4242

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

Current Contents – Clinical Medicine

HEALTH PSYCHOLOGY REVIEW

Bimonthly ISSN: 1743-7199

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

INTERNATIONAL JOURNAL OF BEHAVIORAL MEDICINE

Quarterly ISSN: 1070-5503

SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

INTERNATIONAL JOURNAL OF CLINICAL AND EXPERIMENTAL HYPNOSIS

Quarterly ISSN: 0020-7144

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

INTERNATIONAL JOURNAL OF CLINICAL AND HEALTH PSYCHOLOGY

Tri-annual ISSN: 1697-2600

ASOCIACION ESPANOLA PSICOLOGIA CONDUCTUAL, UNIVERSIDAD DE GRANADA, GRANADA, SPAIN, 18071

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

INTERNATIONAL JOURNAL OF COGNITIVE THERAPY

Quarterly ISSN: 1937-1209

GUILFORD PUBLICATIONS INC, 370 SEVENTH AVE, SUITE 1200, NEW YORK, USA, NY, 10001-1020

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

INTERNATIONAL JOURNAL OF EATING DISORDERS

Bimonthly ISSN: 0276-3478

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

Current Contents – Clinical Medicine

BIOSIS Previews

INTERNATIONAL JOURNAL OF GROUP PSYCHOTHERAPY

Quarterly ISSN: 0020-7284

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

INTERNATIONAL JOURNAL OF MENTAL HEALTH AND ADDICTION

Quarterly ISSN: 1557-1874

SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

Current Contents – Clinical Medicine

INTERNATIONAL JOURNAL OF SEXUAL HEALTH

Quarterly ISSN: 1931-7611

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

INTERNATIONAL PSYCHOGERIATRICS

Monthly ISSN: 1041-6102

CAMBRIDGE UNIV PRESS, 32 AVENUE OF THE AMERICAS, NEW YORK, USA, NY, 10013-2473

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

Current Contents – Clinical Medicine

JOURNAL OF ABNORMAL CHILD PSYCHOLOGY

Bimonthly ISSN: 0091-0627

SPRINGER/PLENUM PUBLISHERS, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNAL OF ABNORMAL PSYCHOLOGY

Quarterly ISSN: 0021-843X

AMER PSYCHOLOGICAL ASSOC, 750 FIRST ST NE, WASHINGTON, USA, DC, 20002-4242

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

BIOSIS Previews

JOURNAL OF AGGRESSION MALTREATMENT & TRAUMA

Monthly ISSN: 1092-6771

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNAL OF ANXIETY DISORDERS

Bimonthly ISSN: 0887-6185

PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OX5 1GB

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

BIOSIS Previews

JOURNAL OF APPLIED BEHAVIOR ANALYSIS

Quarterly ISSN: 0021-8855

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNAL OF BEHAVIOR THERAPY AND EXPERIMENTAL PSYCHIATRY

Quarterly ISSN: 0005-7916

PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OX5 1GB

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

BIOSIS Previews

JOURNAL OF BEHAVIORAL MEDICINE

Bimonthly ISSN: 0160-7715

SPRINGER/PLENUM PUBLISHERS, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

BIOSIS Previews

JOURNAL OF CHILD SEXUAL ABUSE

Bimonthly ISSN: 1053-8712

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNAL OF CLINICAL AND EXPERIMENTAL NEUROPSYCHOLOGY

Monthly ISSN: 1380-3395

TAYLOR & FRANCIS INC, 530 WALNUT STREET, STE 850, PHILADELPHIA, USA, PA, 19106

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

Current Contents – Clinical Medicine

JOURNAL OF CLINICAL CHILD AND ADOLESCENT PSYCHOLOGY

Bimonthly ISSN: 1537-4416

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNAL OF CLINICAL PSYCHIATRY

Monthly ISSN: 0160-6689

PHYSICIANS POSTGRADUATE PRESS, P O BOX 752870, MEMPHIS, USA, TN, 38175-2870

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

Current Contents – Clinical Medicine

JOURNAL OF CLINICAL PSYCHOLOGY

Monthly ISSN: 0021-9762

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNAL OF CLINICAL PSYCHOLOGY IN MEDICAL SETTINGS

Quarterly ISSN: 1068-9583

SPRINGER/PLENUM PUBLISHERS, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNAL OF CONSTRUCTIVIST PSYCHOLOGY

Quarterly ISSN: 1072-0537

TAYLOR & FRANCIS INC, 530 WALNUT STREET, STE 850, PHILADELPHIA, USA, PA, 19106

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNAL OF CONSULTING AND CLINICAL PSYCHOLOGY

Bimonthly ISSN: 0022-006X

AMER PSYCHOLOGICAL ASSOC, 750 FIRST ST NE, WASHINGTON, USA, DC, 20002-4242

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNAL OF DUAL DIAGNOSIS

Quarterly ISSN: 1550-4263

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNAL OF EVIDENCE-BASED PSYCHOTHERAPIES

Semiannual ISSN: 2360-0853

INT INST ADVANCED STUDIES PSYCHOTHERAPY & APPLIED MENTAL HEALTH, NO 37 , REPUBLICII STR, CLUJ-NAPOCA, CLUJ, ROMANIA, 00000

Social Sciences Citation Index

JOURNAL OF FAMILY PSYCHOLOGY

Bimonthly ISSN: 0893-3200

AMER PSYCHOLOGICAL ASSOC, 750 FIRST ST NE, WASHINGTON, USA, DC, 20002-4242

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNAL OF FAMILY THERAPY

Quarterly ISSN: 0163-4445

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNAL OF FAMILY VIOLENCE

Bimonthly ISSN: 0885-7482

SPRINGER/PLENUM PUBLISHERS, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNAL OF HEALTH PSYCHOLOGY

Monthly ISSN: 1359-1053

SAGE PUBLICATIONS LTD, 1 OLIVERS YARD, 55 CITY ROAD, LONDON, ENGLAND, EC1Y 1SP

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNAL OF MARITAL AND FAMILY THERAPY

Quarterly ISSN: 0194-472X

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNAL OF MENTAL HEALTH

Bimonthly ISSN: 0963-8237

TAYLOR & FRANCIS INC, 530 WALNUT STREET, STE 850, PHILADELPHIA, USA, PA, 19106

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNAL OF PERSONALITY ASSESSMENT

Bimonthly ISSN: 0022-3891

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNAL OF POSITIVE BEHAVIOR INTERVENTIONS

Quarterly ISSN: 1098-3007

SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS, USA, CA, 91320

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNAL OF PSYCHOACTIVE DRUGS

Quarterly ISSN: 0279-1072

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

BIOSIS Previews

JOURNAL OF PSYCHOPATHOLOGY AND BEHAVIORAL ASSESSMENT

Quarterly ISSN: 0882-2689

SPRINGER/PLENUM PUBLISHERS, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

BIOSIS Previews

JOURNAL OF PSYCHOSOMATIC OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

Quarterly ISSN: 0167-482X

TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXON, OX14 4RN

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

Current Contents – Clinical Medicine

JOURNAL OF RATIONAL-EMOTIVE AND COGNITIVE-BEHAVIOR THERAPY

Quarterly ISSN: 0894-9085

SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNAL OF SEX & MARITAL THERAPY

Bimonthly ISSN: 0092-623X

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNAL OF SEX RESEARCH

Bimonthly ISSN: 0022-4499

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNAL OF SOCIAL AND CLINICAL PSYCHOLOGY

Monthly ISSN: 0736-7236

GUILFORD PUBLICATIONS INC, 370 SEVENTH AVE, SUITE 1200, NEW YORK, USA, NY, 10001-1020

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNAL OF SUBSTANCE ABUSE TREATMENT

Bimonthly ISSN: 0740-5472

PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OX5 1GB

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

BIOSIS Previews

JOURNAL OF TRAUMA & DISSOCIATION

Bimonthly ISSN: 1529-9732

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNAL OF TRAUMATIC STRESS

Bimonthly ISSN: 0894-9867

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

MINDFULNESS

Quarterly ISSN: 1868-8527

SPRINGER, VAN GODEWIJCKSTRAAT 30, DORDRECHT, NETHERLANDS, 3311 GZ

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

NEUROPSYCHOLOGY

Bimonthly ISSN: 0894-4105

AMER PSYCHOLOGICAL ASSOC, 750 FIRST ST NE, WASHINGTON, USA, DC, 20002-4242

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

NEUROPSYCHOLOGY REVIEW

Quarterly ISSN: 1040-7308

SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

BIOSIS Previews

BIOSIS Reviews Reports And Meetings

PERSONALITY DISORDERS-THEORY RESEARCH AND TREATMENT

Quarterly ISSN: 1949-2715

EDUCATIONAL PUBLISHING FOUNDATION-AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOC, 750 FIRST ST, NE, WASHINGTON, USA, DC, 20002-4242

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

PSYCHOANALYTIC PSYCHOLOGY

Quarterly ISSN: 0736-9735

EDUCATIONAL PUBLISHING FOUNDATION-AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOC, 750 FIRST ST, NE, WASHINGTON, USA, DC, 20002-4242

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

PSYCHOLOGICAL ASSESSMENT

Quarterly ISSN: 1040-3590

AMER PSYCHOLOGICAL ASSOC, 750 FIRST ST NE, WASHINGTON, USA, DC, 20002-4242

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

PSYCHOLOGICAL MEDICINE

Semimonthly ISSN: 0033-2917

CAMBRIDGE UNIV PRESS, 32 AVENUE OF THE AMERICAS, NEW YORK, USA, NY, 10013-2473

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

Current Contents – Clinical Medicine

Current Contents – Life Sciences

PSYCHOLOGICAL SERVICES

Quarterly ISSN: 1541-1559

AMER PSYCHOLOGICAL ASSOC, 750 FIRST ST NE, WASHINGTON, USA, DC, 20002-4242

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

PSYCHOLOGICAL TRAUMA-THEORY RESEARCH PRACTICE AND POLICY

Quarterly ISSN: 1942-9681

EDUCATIONAL PUBLISHING FOUNDATION-AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOC, 750 FIRST ST, NE, WASHINGTON, USA, DC, 20002-4242

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

PSYCHOLOGY AND PSYCHOTHERAPY-THEORY RESEARCH AND PRACTICE

Quarterly ISSN: 1476-0835

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

Current Contents – Clinical Medicine

PSYCHOLOGY OF VIOLENCE

Quarterly ISSN: 2152-0828

EDUCATIONAL PUBLISHING FOUNDATION-AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOC, 750 FIRST ST, NE, WASHINGTON, USA, DC, 20002-4242

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

PSYCHOSIS-PSYCHOLOGICAL SOCIAL AND INTEGRATIVE APPROACHES

Quarterly ISSN: 1752-2439

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

PSYCHOTHERAPEUT

Bimonthly ISSN: 0935-6185

SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

PSYCHOTHERAPIE PSYCHOSOMATIK MEDIZINISCHE PSYCHOLOGIE

Monthly ISSN: 0937-2032

GEORG THIEME VERLAG KG, RUDIGERSTR 14, STUTTGART, GERMANY, D-70469

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

PSYCHOTHERAPY

Quarterly ISSN: 0033-3204

AMER PSYCHOLOGICAL ASSOC, DIV PSYCHOTHERAPY, 1390 SOUTH DIXIE HIGHWAY, STE 2222, CORAL GABLES, USA, FL, 33146-2946

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

PSYCHOTHERAPY RESEARCH

Bimonthly ISSN: 1050-3307

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

REHABILITATION PSYCHOLOGY

Quarterly ISSN: 0090-5550

EDUCATIONAL PUBLISHING FOUNDATION-AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOC, 750 FIRST ST, NE, WASHINGTON, USA, DC, 20002-4242

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

REVISTA ARGENTINA DE CLINICA PSICOLOGICA

Tri-annual ISSN: 0327-6716

FUNDACION AIGLE, VIRREY OLAGUER FELIU 2679, BUENOS AIRES, ARGENTINA, 00000

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

REVISTA IBEROAMERICANA DE DIAGNOSTICO Y EVALUACION-E AVALIACAO PSICOLOGICA

Semiannual ISSN: 1135-3848

AIDEP, MARIO BRAVO 427 1 C, CAPITAL FEDERAL, BUENOS AIRES, ARGENTINA, C175ASM CPA

Social Sciences Citation Index

SEXUAL ABUSE-A JOURNAL OF RESEARCH AND TREATMENT

Bimonthly ISSN: 1079-0632

SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS, USA, CA, 91320

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

SEXUAL AND RELATIONSHIP THERAPY

Quarterly ISSN: 1468-1994

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

TERAPIA PSICOLOGICA

Semiannual ISSN: 0718-4808

SOCIEDAD CHILENA PSICOLOGIA CLINICA, RICARDO MATTE PEREZ 492 PROVIDENCIA, SANTIAGO, CHILE, 00000

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

VERHALTENSTHERAPIE

Quarterly ISSN: 1016-6262

KARGER, ALLSCHWILERSTRASSE 10, BASEL, SWITZERLAND, CH-4009

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

ZEITSCHRIFT FUR GESUNDHEITSPSYCHOLOGIE

Quarterly ISSN: 0943-8149

HOGREFE & HUBER PUBLISHERS, ROHNSWEG 25, GOTTINGEN, GERMANY, D-37085

Social Sciences Citation Index

ZEITSCHRIFT FUR KLINISCHE PSYCHOLOGIE UND PSYCHOTHERAPIE

Quarterly ISSN: 1616-3443

HOGREFE & HUBER PUBLISHERS, ROHNSWEG 25, GOTTINGEN, GERMANY, D-37085

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

ZEITSCHRIFT FUR PSYCHIATRIE PSYCHOLOGIE UND PSYCHOTHERAPIE

Quarterly ISSN: 1661-4747

VERLAG HANS HUBER, LANGGASS-STRASSE 76, BERN 9, SWITZERLAND, CH-3000

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

ZEITSCHRIFT FUR PSYCHOSOMATISCHE MEDIZIN UND PSYCHOTHERAPIE

Quarterly ISSN: 1438-3608

VANDENHOECK & RUPRECHT, THEATERSTRASSE 13,, GOTTINGEN, GERMANY, D-37073

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

Current Contents – Clinical Medicine

ZEITSCHRIFT FUR SEXUALFORSCHUNG

Quarterly ISSN: 0932-8114

GEORG THIEME VERLAG KG, RUDIGERSTR 14, STUTTGART, GERMANY, D-70469

Social Sciences Citation Index

افزودن یک دیدگاه