لیست مجلات ISI روانشناسی بین رشته ای

اصول مقاله نویسی: یک مقاله علمی شامل چه بخش‌هایی می‌شود؟ | در صورت نیاز به مشاوره و انجام پایان نامه دکترا و ارشد با ما در اتباط باشید ...

لیست مجلات ISI روانشناسی بین رشته ای

 

لیست مجلات ISI روانشناسی بین رشته ای (دانلود لیست و فهرست مجلات معتبر ISI روان شناسی بین رشته ای). لیست مجلات و ژورنال های خارجی معتبر رشته روانشناسی-گرایش روان شناسی-بین رشته ای، چندحوزه ای و Multidisciplinary. لیست مجلات ISI روانشناسی بین رشته ای معتبر وزارت علوم، وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد. لیست مجلات ISI تامسون رویترز Thomson Reuters نمایه WOS و JCR با ضریب تاثیر impact factor (مجلات ISI با IF) روانشناسی بین رشته ای. مجلات علمی و پژوهشی خارجی معتبر با نمایه ISI رشته روانشناسی بین رشته ای. پذیرش مقاله ISI روانشناسی بین رشته ای. ترجمه مقاله ISI روانشناسی بین رشته ای. اکسپت مقاله ISI روانشناسی بین رشته ای مقطع کارشناسی ارشد و دکتری (اپلای خارج از دانشگاه های معتبر خارج از کشور، مصاحبه دکتری، دو نمره پایان نامه، دفاع از رساله دکتری). دانلود رایگان مقاله روانشناسی بین رشته ای از مجلات معتبر. چاپ فوری و تضمینی مقاله ISI روانشناسی بین رشته ای. استخراج فوری مقاله از پایان نامه روانشناسی بین رشته ای و معرفی مجلات معتبر ISI روانشناسی بین رشته ای. تحلیل آماری با نرم افزار، گردآوری داده ها، طراحی پرسشنامه پایان نامه روانشناسی بین رشته ای. چاپ کتاب از پایان نامه روانشناسی بین رشته ای.

SOCIAL SCIENCES CITATION INDEX – PSYCHOLOGY, MULTIDISCIPLINARY – JOURNAL LIST 
Total journals: 131

AGGRESSION AND VIOLENT BEHAVIOR

Bimonthly ISSN: 1359-1789

PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OX5 1GB

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

AGGRESSIVE BEHAVIOR

Bimonthly ISSN: 0096-140X

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

Current Contents – Life Sciences

Zoological Record

BIOSIS Previews

AIDS CARE-PSYCHOLOGICAL AND SOCIO-MEDICAL ASPECTS OF AIDS/HIV

Monthly ISSN: 0954-0121

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

BIOSIS Previews

AMERICAN JOURNAL OF COMMUNITY PSYCHOLOGY

Quarterly ISSN: 0091-0562

SPRINGER/PLENUM PUBLISHERS, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

AMERICAN JOURNAL OF PSYCHOLOGY

Quarterly ISSN: 0002-9556

UNIV ILLINOIS PRESS, 1325 S OAK ST, CHAMPAIGN, USA, IL, 61820-6903

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

AMERICAN PSYCHOLOGIST

Monthly ISSN: 0003-066X

AMER PSYCHOLOGICAL ASSOC, 750 FIRST ST NE, WASHINGTON, USA, DC, 20002-4242

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

ANALES DE PSICOLOGIA

Semiannual ISSN: 0212-9728

UNIV MURCIA, SOC ESPANOLA HISTORIA AGRARIA, CAMPUS ESPINARDO, MURCIA, SPAIN, 30100

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

ANNALS OF BEHAVIORAL MEDICINE

Bimonthly ISSN: 0883-6612

SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

BIOSIS Previews

ANNEE PSYCHOLOGIQUE

Quarterly ISSN: 0003-5033

NECPLUS, 16, RUE CLAUDE TILLIER, PARIS, FRANCE, 75012

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

ANNUAL REVIEW OF PSYCHOLOGY

Annual ISSN: 0066-4308

ANNUAL REVIEWS, 4139 EL CAMINO WAY, PO BOX 10139, PALO ALTO, USA, CA, 94303-0897

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

BIOSIS Previews

BIOSIS Reviews Reports And Meetings

ANXIETY STRESS AND COPING

Bimonthly ISSN: 1061-5806

TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXON, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

ARCHIVE FOR THE PSYCHOLOGY OF RELIGION-ARCHIV FUR RELIGIONSPSYCHOLOGIE

Tri-annual ISSN: 0084-6724

BRILL ACADEMIC PUBLISHERS, PLANTIJNSTRAAT 2, P O BOX 9000, LEIDEN, NETHERLANDS, 2300 PA

Social Sciences Citation Index

Arts & Humanities Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

Current Contents – Arts & Humanities

ARCHIVES OF SUICIDE RESEARCH

Quarterly ISSN: 1381-1118

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

ASIAN AMERICAN JOURNAL OF PSYCHOLOGY

Quarterly ISSN: 1948-1985

EDUCATIONAL PUBLISHING FOUNDATION-AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOC, 750 FIRST ST, NE, WASHINGTON, USA, DC, 20002-4242

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

AUSTRALIAN JOURNAL OF PSYCHOLOGY

Quarterly ISSN: 0004-9530

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

AUSTRALIAN PSYCHOLOGIST

Bimonthly ISSN: 0005-0067

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

BEHAVIOR GENETICS

Bimonthly ISSN: 0001-8244

SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

Current Contents – Life Sciences

Zoological Record

BIOSIS Previews

BODY IMAGE

Quarterly ISSN: 1740-1445

ELSEVIER SCIENCE BV, PO BOX 211, AMSTERDAM, NETHERLANDS, 1000 AE

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

BRITISH JOURNAL OF PSYCHOLOGY

Quarterly ISSN: 0007-1269

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

CANADIAN JOURNAL OF BEHAVIOURAL SCIENCE-REVUE CANADIENNE DES SCIENCES DU COMPORTEMENT

Quarterly ISSN: 0008-400X

CANADIAN PSYCHOLOGICAL ASSOC, 141 LAURIER AVE WEST, STE 702, OTTAWA, CANADA, ONTARIO, K1P 5J3

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

BIOSIS Previews

CANADIAN PSYCHOLOGY-PSYCHOLOGIE CANADIENNE

Quarterly ISSN: 0708-5591

CANADIAN PSYCHOLOGICAL ASSOC, 141 LAURIER AVE WEST, STE 702, OTTAWA, CANADA, ONTARIO, K1P 5J3

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

CESKOSLOVENSKA PSYCHOLOGIE

Bimonthly ISSN: 0009-062X

ACADEMIA, PUBL HOUSE CZECH ACAD SCI VODICKOVA 40, PRAGUE 1, CZECH REPUBLIC, 112 29

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

COMPUTERS IN HUMAN BEHAVIOR

Bimonthly ISSN: 0747-5632

PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OX5 1GB

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

CREATIVITY RESEARCH JOURNAL

Quarterly ISSN: 1040-0419

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

CRISIS-THE JOURNAL OF CRISIS INTERVENTION AND SUICIDE PREVENTION

Bimonthly ISSN: 0227-5910

HOGREFE & HUBER PUBLISHERS, ROHNSWEG 25, GOTTINGEN, GERMANY, D-37085

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

CULTURE & PSYCHOLOGY

Quarterly ISSN: 1354-067X

SAGE PUBLICATIONS LTD, 1 OLIVERS YARD, 55 CITY ROAD, LONDON, ENGLAND, EC1Y 1SP

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

CURRENT DIRECTIONS IN PSYCHOLOGICAL SCIENCE

Bimonthly ISSN: 0963-7214

SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS, USA, CA, 91320

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

CURRENT PSYCHOLOGY

Quarterly ISSN: 1046-1310

SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

BIOSIS Previews

DEATH STUDIES

Monthly ISSN: 0748-1187

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

DISCOURSE & SOCIETY

Bimonthly ISSN: 0957-9265

SAGE PUBLICATIONS LTD, 1 OLIVERS YARD, 55 CITY ROAD, LONDON, ENGLAND, EC1Y 1SP

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

DREAMING

Quarterly ISSN: 1053-0797

EDUCATIONAL PUBLISHING FOUNDATION-AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOC, 750 FIRST ST, NE, WASHINGTON, USA, DC, 20002-4242

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

EMOTION REVIEW

Quarterly ISSN: 1754-0739

SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS, USA, CA, 91320

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

EMPIRICAL STUDIES OF THE ARTS

Semiannual ISSN: 0276-2374

SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS, USA, CA, 91320

Social Sciences Citation Index

Arts & Humanities Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

Current Contents – Arts & Humanities

ENVIRONMENT AND BEHAVIOR

Bimonthly ISSN: 0013-9165

SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS, USA, CA, 91320

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

ESTUDIOS DE PSICOLOGIA

Tri-annual ISSN: 0210-9395

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

ETHICS & BEHAVIOR

Bimonthly ISSN: 1050-8422

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

ETHOS

Quarterly ISSN: 0091-2131

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

EUROPEAN JOURNAL OF PSYCHOLOGY APPLIED TO LEGAL CONTEXT

Semiannual ISSN: 1889-1861

SOCIEDAD ESPANOLA PSICOLOGIA JURIDICA FORENSE, UNIV SANTIAGO COMPOSTELA, FACULTAD PSICOLOGIA, SANTIAGO, SPAIN, E-15782

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

EUROPEAN PSYCHOLOGIST

Quarterly ISSN: 1016-9040

HOGREFE & HUBER PUBLISHERS, PO BOX 2487, KIRKLAND, USA, WA, 98083-2487

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

FEMINISM & PSYCHOLOGY

Quarterly ISSN: 0959-3535

SAGE PUBLICATIONS LTD, 1 OLIVERS YARD, 55 CITY ROAD, LONDON, ENGLAND, EC1Y 1SP

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

FRONTIERS IN PSYCHOLOGY

Irregular ISSN: 1664-1078

FRONTIERS MEDIA SA, PO BOX 110, EPFL INNOVATION PARK, BUILDING I, LAUSANNE, SWITZERLAND, 1015

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

HISPANIC JOURNAL OF BEHAVIORAL SCIENCES

Quarterly ISSN: 0739-9863

SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS, USA, CA, 91320

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

HISTORY OF PSYCHOLOGY

Quarterly ISSN: 1093-4510

EDUCATIONAL PUBLISHING FOUNDATION-AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOC, 750 FIRST ST, NE, WASHINGTON, USA, DC, 20002-4242

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

HUMOR-INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMOR RESEARCH

Quarterly ISSN: 0933-1719

DE GRUYTER MOUTON, GENTHINER STRASSE 13, BERLIN, GERMANY, 10785

Social Sciences Citation Index

Arts & Humanities Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

Current Contents – Arts & Humanities

INTELLIGENCE

Bimonthly ISSN: 0160-2896

ELSEVIER SCIENCE INC, 360 PARK AVE SOUTH, NEW YORK, USA, NY, 10010-1710

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

INTERNATIONAL JOURNAL FOR THE PSYCHOLOGY OF RELIGION

Quarterly ISSN: 1050-8619

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Arts & Humanities Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

Current Contents – Arts & Humanities

INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMAN-COMPUTER STUDIES

Monthly ISSN: 1071-5819

ACADEMIC PRESS LTD- ELSEVIER SCIENCE LTD, 24-28 OVAL RD, LONDON, ENGLAND, NW1 7DX

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

Current Contents – Engineering, Computing & Technology

INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOLOGY

Bimonthly ISSN: 0020-7594

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

INTERNATIONAL JOURNAL OF SPORT PSYCHOLOGY

Quarterly ISSN: 0047-0767

EDIZIONI LUIGI POZZI, VIA PANAMA 68, ROME, ITALY, 00198

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

INTERNATIONAL REVIEW OF RESEARCH IN DEVELOPMENTAL DISABILITIES

Annual ISSN: 2211-6095

ELSEVIER ACADEMIC PRESS INC, 525 B STREET, SUITE 1900, SAN DIEGO, USA, CA, 92101-4495

Social Sciences Citation Index

BIOSIS Previews

BIOSIS Reviews Reports And Meetings

JAPANESE PSYCHOLOGICAL RESEARCH

Quarterly ISSN: 0021-5368

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

BIOSIS Previews

JOURNAL OF ABNORMAL PSYCHOLOGY

Quarterly ISSN: 0021-843X

AMER PSYCHOLOGICAL ASSOC, 750 FIRST ST NE, WASHINGTON, USA, DC, 20002-4242

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

BIOSIS Previews

JOURNAL OF ANALYTICAL PSYCHOLOGY

Bimonthly ISSN: 0021-8774

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNAL OF BLACK PSYCHOLOGY

Bimonthly ISSN: 0095-7984

SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS, USA, CA, 91320

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNAL OF COMMUNITY PSYCHOLOGY

Bimonthly ISSN: 0090-4392

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNAL OF COMPARATIVE PSYCHOLOGY

Quarterly ISSN: 0735-7036

AMER PSYCHOLOGICAL ASSOC, 750 FIRST ST NE, WASHINGTON, USA, DC, 20002-4242

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

Current Contents – Life Sciences

Zoological Record

BIOSIS Previews

JOURNAL OF ECONOMIC PSYCHOLOGY

Bimonthly ISSN: 0167-4870

ELSEVIER SCIENCE BV, PO BOX 211, AMSTERDAM, NETHERLANDS, 1000 AE

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNAL OF EMOTIONAL AND BEHAVIORAL DISORDERS

Quarterly ISSN: 1063-4266

SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS, USA, CA, 91320

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNAL OF ENVIRONMENTAL PSYCHOLOGY

Quarterly ISSN: 0272-4944

ACADEMIC PRESS LTD- ELSEVIER SCIENCE LTD, 24-28 OVAL RD, LONDON, ENGLAND, NW1 7DX

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNAL OF FORENSIC PSYCHOLOGY PRACTICE

Bimonthly ISSN: 1522-8932

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNAL OF GAMBLING STUDIES

Quarterly ISSN: 1050-5350

SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNAL OF GENERAL PSYCHOLOGY

Quarterly ISSN: 0022-1309

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNAL OF GENETIC PSYCHOLOGY

Bimonthly ISSN: 0022-1325

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNAL OF HAPPINESS STUDIES

Bimonthly ISSN: 1389-4978

SPRINGER, VAN GODEWIJCKSTRAAT 30, DORDRECHT, NETHERLANDS, 3311 GZ

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNAL OF HOMOSEXUALITY

Monthly ISSN: 0091-8369

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNAL OF HUMANISTIC PSYCHOLOGY

Quarterly ISSN: 0022-1678

SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS, USA, CA, 91320

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNAL OF MEDIA PSYCHOLOGY-THEORIES METHODS AND APPLICATIONS

Quarterly ISSN: 1864-1105

HOGREFE & HUBER PUBLISHERS, ROHNSWEG 25, GOTTINGEN, GERMANY, D-37085

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNAL OF NEUROSCIENCE PSYCHOLOGY AND ECONOMICS

Quarterly ISSN: 1937-321X

EDUCATIONAL PUBLISHING FOUNDATION-AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOC, 750 FIRST ST, NE, WASHINGTON, USA, DC, 20002-4242

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNAL OF PACIFIC RIM PSYCHOLOGY

Semiannual ISSN: 1834-4909

CAMBRIDGE UNIV PRESS, 32 AVENUE OF THE AMERICAS, NEW YORK, USA, NY, 10013-2473

Social Sciences Citation Index

JOURNAL OF POSITIVE PSYCHOLOGY

Bimonthly ISSN: 1743-9760

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNAL OF PSYCHOLOGY

Bimonthly ISSN: 0022-3980

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNAL OF PSYCHOLOGY AND THEOLOGY

Quarterly ISSN: 0091-6471

ROSEMEAD SCHOOL PSYCHOLOGY, 13800 BIOLA AVENUE, BIOLA UNIVERSITY, LA MIRADA, USA, CA, 90639-0001

Social Sciences Citation Index

Arts & Humanities Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

Current Contents – Arts & Humanities

JOURNAL OF PSYCHOLOGY IN AFRICA

Bimonthly ISSN: 1433-0237

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

JOURNAL OF REPRODUCTIVE AND INFANT PSYCHOLOGY

Bimonthly ISSN: 0264-6838

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNALS OF GERONTOLOGY SERIES B-PSYCHOLOGICAL SCIENCES AND SOCIAL SCIENCES

Bimonthly ISSN: 1079-5014

OXFORD UNIV PRESS INC, JOURNALS DEPT, 2001 EVANS RD, CARY, USA, NC, 27513

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

Current Contents – Life Sciences

JUDGMENT AND DECISION MAKING

Bimonthly ISSN: 1930-2975

SOC JUDGMENT & DECISION MAKING, FLORIDA STATE UNIV, TALLAHASSEE, USA, FL, 32306-1110

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

LATERALITY

Bimonthly ISSN: 1357-650X

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

Zoological Record

LEGAL AND CRIMINOLOGICAL PSYCHOLOGY

Semiannual ISSN: 1355-3259

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

MILITARY PSYCHOLOGY

Bimonthly ISSN: 0899-5605

AMER PSYCHOLOGICAL ASSOC, 750 FIRST ST NE, WASHINGTON, USA, DC, 20002-4242

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

NEUROBIOLOGY OF LEARNING AND MEMORY

Bimonthly ISSN: 1074-7427

ACADEMIC PRESS INC ELSEVIER SCIENCE, 525 B ST, STE 1900, SAN DIEGO, USA, CA, 92101-4495

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Life Sciences

BIOSIS Previews

NEW IDEAS IN PSYCHOLOGY

Tri-annual ISSN: 0732-118X

PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OX5 1GB

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

NORDIC PSYCHOLOGY

Quarterly ISSN: 1901-2276

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

OMEGA-JOURNAL OF DEATH AND DYING

Bimonthly ISSN: 0030-2228

SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS, USA, CA, 91320

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

PERSPECTIVES ON PSYCHOLOGICAL SCIENCE

Bimonthly ISSN: 1745-6916

SAGE PUBLICATIONS LTD, 1 OLIVERS YARD, 55 CITY ROAD, LONDON, ENGLAND, EC1Y 1SP

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

PHILOSOPHICAL PSYCHOLOGY

Bimonthly ISSN: 0951-5089

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

PRATIQUES PSYCHOLOGIQUES

Quarterly ISSN: 1269-1763

ELSEVIER FRANCE-EDITIONS SCIENTIFIQUES MEDICALES ELSEVIER, 23 RUE LINOIS, PARIS, FRANCE, 75724

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

PROFESSIONAL PSYCHOLOGY-RESEARCH AND PRACTICE

Bimonthly ISSN: 0735-7028

AMER PSYCHOLOGICAL ASSOC, 750 FIRST ST NE, WASHINGTON, USA, DC, 20002-4242

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

PSICOLOGIA-REFLEXAO E CRITICA

Tri-annual ISSN: 0102-7972

UNIV FEDERAL RIO GRANDE SUL, INST PSICOLOGIA, PPG EM PSICOLOGIA DA UFRGS, RUA RAMIRO BARCELOS 2600, PORTO ALEGRE RS, BRAZIL, 90035-003

Social Sciences Citation Index

PSICOTHEMA

Quarterly ISSN: 0214-9915

COLEGIO OFICIAL DE PSICOLOGOS DE ASTURIAS, ILDEFONSO S. DEL RIO, 4-1 B, OVIEDO, SPAIN, 33001

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

PSIHOLOGIJA

Quarterly ISSN: 0048-5705

ASSOC SERBIAN PSYCHOLOGISTS, DUSINA 7-3, BEOGRAD, SERBIA, 11000

Social Sciences Citation Index

PSIKHOLOGICHESKII ZHURNAL

Bimonthly ISSN: 0205-9592

MEZHDUNARODNAYA KNIGA, 39 DIMITROVA UL., MOSCOW, RUSSIA, 113095

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

PSYCHIATRY PSYCHOLOGY AND LAW

Bimonthly ISSN: 1321-8719

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

PSYCHO-ONCOLOGY

Monthly ISSN: 1057-9249

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

Current Contents – Clinical Medicine

PSYCHOLOGIA

Quarterly ISSN: 0033-2852

PSYCHOLOGIA SOC, DEPT EDUC PSYCHOL FAC EDUC KYOTO UNIV, KYOTO, JAPAN, 606

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

PSYCHOLOGICA BELGICA

Tri-annual ISSN: 0033-2879

UBIQUITY PRESS LTD, GORDON HOUSE, 29 GORDON SQ, LONDON, ENGLAND, WC1H 0PP

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

PSYCHOLOGICAL BULLETIN

Bimonthly ISSN: 0033-2909

AMER PSYCHOLOGICAL ASSOC, 750 FIRST ST NE, WASHINGTON, USA, DC, 20002-4242

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

Current Contents – Life Sciences

PSYCHOLOGICAL INQUIRY

Quarterly ISSN: 1047-840X

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

PSYCHOLOGICAL METHODS

Quarterly ISSN: 1082-989X

AMER PSYCHOLOGICAL ASSOC, 750 FIRST ST NE, WASHINGTON, USA, DC, 20002-4242

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

PSYCHOLOGICAL RECORD

Quarterly ISSN: 0033-2933

SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

BIOSIS Previews

PSYCHOLOGICAL REPORTS

Bimonthly ISSN: 0033-2941

AMMONS SCIENTIFIC, LTD, PO BOX 9229, MISSOULA, USA, MT, 59807-9229

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

PSYCHOLOGICAL REVIEW

Quarterly ISSN: 0033-295X

AMER PSYCHOLOGICAL ASSOC, 750 FIRST ST NE, WASHINGTON, USA, DC, 20002-4242

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

Current Contents – Life Sciences

PSYCHOLOGICAL SCIENCE

Monthly ISSN: 0956-7976

SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS, USA, CA, 91320

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

PSYCHOLOGICAL SCIENCE IN THE PUBLIC INTEREST

Tri-annual ISSN: 1529-1006

SAGE PUBLICATIONS LTD, 1 OLIVERS YARD, 55 CITY ROAD, LONDON, ENGLAND, EC1Y 1SP

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

PSYCHOLOGIE FRANCAISE

Quarterly ISSN: 0033-2984

ELSEVIER FRANCE-EDITIONS SCIENTIFIQUES MEDICALES ELSEVIER, 23 RUE LINOIS, PARIS, FRANCE, 75724

Social Sciences Citation Index

PSYCHOLOGISCHE RUNDSCHAU

Quarterly ISSN: 0033-3042

HOGREFE & HUBER PUBLISHERS, ROHNSWEG 25, GOTTINGEN, GERMANY, D-37085

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

PSYCHOLOGIST

Monthly ISSN: 0952-8229

BRITISH PSYCHOLOGICAL SOC, ST ANDREWS HOUSE, 48 PRINCESS RD EAST, LEICESTER, ENGLAND, LEICS, LE1 7DR

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

PSYCHOLOGY & HEALTH

Monthly ISSN: 0887-0446

TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXON, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

PSYCHOLOGY CRIME & LAW

Monthly ISSN: 1068-316X

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

PSYCHOLOGY OF ADDICTIVE BEHAVIORS

Quarterly ISSN: 0893-164X

EDUCATIONAL PUBLISHING FOUNDATION-AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOC, 750 FIRST ST, NE, WASHINGTON, USA, DC, 20002-4242

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

PSYCHOLOGY OF RELIGION AND SPIRITUALITY

Quarterly ISSN: 1941-1022

EDUCATIONAL PUBLISHING FOUNDATION-AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOC, 750 FIRST ST, NE, WASHINGTON, USA, DC, 20002-4242

Social Sciences Citation Index

Arts & Humanities Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

Current Contents – Arts & Humanities

PSYCHOLOGY OF WOMEN QUARTERLY

Quarterly ISSN: 0361-6843

SAGE PUBLICATIONS LTD, 1 OLIVERS YARD, 55 CITY ROAD, LONDON, ENGLAND, EC1Y 1SP

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

PSYCHOLOGY PUBLIC POLICY AND LAW

Quarterly ISSN: 1076-8971

AMER PSYCHOLOGICAL ASSOC, 750 FIRST ST NE, WASHINGTON, USA, DC, 20002-4242

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

PSYCHOSOMATIC MEDICINE

Monthly ISSN: 0033-3174

LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS, TWO COMMERCE SQ, 2001 MARKET ST, PHILADELPHIA, USA, PA, 19103

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

Current Contents – Clinical Medicine

Current Contents – Life Sciences

BIOSIS Previews

QUALITATIVE RESEARCH IN PSYCHOLOGY

Quarterly ISSN: 1478-0887

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

REVIEW OF GENERAL PSYCHOLOGY

Quarterly ISSN: 1089-2680

EDUCATIONAL PUBLISHING FOUNDATION-AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOC, 750 FIRST ST, NE, WASHINGTON, USA, DC, 20002-4242

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

REVISTA LATINOAMERICANA DE PSICOLOGIA

Tri-annual ISSN: 0120-0534

FOUNDATION ADVANCEMENT PSYCHOLOGY, APARTADO AEREO 92621, BOGOTA D C, COLOMBIA

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

REVISTA MEXICANA DE PSICOLOGIA

Semiannual ISSN: 0185-6073

SOC MEXICANA PSICOLOGIA, APARTADO POSTAL 22-211, TLALPAN, MEXICO, 14000

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

SCANDINAVIAN JOURNAL OF PSYCHOLOGY

Bimonthly ISSN: 0036-5564

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

SOUTH AFRICAN JOURNAL OF PSYCHOLOGY

Quarterly ISSN: 0081-2463

SAGE PUBLICATIONS LTD, 1 OLIVERS YARD, 55 CITY ROAD, LONDON, ENGLAND, EC1Y 1SP

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

SPANISH JOURNAL OF PSYCHOLOGY

Annual ISSN: 1138-7416

CAMBRIDGE UNIV PRESS, 32 AVENUE OF THE AMERICAS, NEW YORK, USA, NY, 10013-2473

Social Sciences Citation Index

STUDIA PSYCHOLOGICA

Quarterly ISSN: 0039-3320

SLOVAK ACAD SCIENCES INST EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY, DUBRAVSKA CESTA 9, BRATISLAVA, SLOVAKIA, 813 64

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

SUICIDE AND LIFE-THREATENING BEHAVIOR

Bimonthly ISSN: 0363-0234

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

BIOSIS Previews

SWISS JOURNAL OF PSYCHOLOGY

Quarterly ISSN: 1421-0185

VERLAG HANS HUBER, LANGGASS-STRASSE 76, BERN 9, SWITZERLAND, CH-3000

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

TEACHING OF PSYCHOLOGY

Quarterly ISSN: 0098-6283

SAGE PUBLICATIONS LTD, 1 OLIVERS YARD, 55 CITY ROAD, LONDON, ENGLAND, EC1Y 1SP

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

THEORY & PSYCHOLOGY

Bimonthly ISSN: 0959-3543

SAGE PUBLICATIONS LTD, 1 OLIVERS YARD, 55 CITY ROAD, LONDON, ENGLAND, EC1Y 1SP

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

TURK PSIKOLOJI DERGISI

Semiannual ISSN: 1300-4433

TURKISH PSYCHOLOGISTS ASSOC, PK 117, ANKARA, TURKEY, 06662

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

UNIVERSITAS PSYCHOLOGICA

Quarterly ISSN: 1657-9267

PONTIFICA UNIV JAVERIANA, FAC PSYCH, CARRERA 5 NUM 39-00, EDIFICIO MANUEL BRICENO, BOGOTA, COLOMBIA, 00000

Social Sciences Citation Index

WOMEN & THERAPY

Quarterly ISSN: 0270-3149

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

ZEITSCHRIFT FUR PSYCHOLOGIE

Monthly ISSN: 0323-8342

HOGREFE & HUBER PUBLISHERS, ROHNSWEG 25, GOTTINGEN, GERMANY, D-37085

Social Sciences Citation Index

ZEITSCHRIFT FUR PSYCHOLOGIE-JOURNAL OF PSYCHOLOGY

Quarterly ISSN: 2190-8370

HOGREFE & HUBER PUBLISHERS, ROHNSWEG 25, GOTTINGEN, GERMANY, D-37085

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

ZEITSCHRIFT FUR PSYCHOSOMATISCHE MEDIZIN UND PSYCHOTHERAPIE

Quarterly ISSN: 1438-3608

VANDENHOECK & RUPRECHT, THEATERSTRASSE 13,, GOTTINGEN, GERMANY, D-37073

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

Current Contents – Clinical Medicine

افزودن یک دیدگاه