لیست مجلات ISI مدیریت دولتی

خود استنادی چیست ؟ | در صورت نیاز به مشاوره و انجام پایان نامه دکترا و ارشد با ما در اتباط باشید | پایان نامه ارزان ............

لیست مجلات ISI مدیریت دولتی

لیست مجلات ISI مدیریت دولتی (دانلود لیست و فهرست مجلات معتبر ISI مدیریت دولتی). لیست مجلات و ژورنال های خارجی معتبر رشته مدیریت-دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی؛ لیست مجلات ISI رشته مدیریت دولتی گرایش مدیریت مالی دولتی؛ لیست مجلات ISI رشته مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول؛ لیست مجلات ISI رشته مدیریت دولتی گرایش مدیریت سیستمهای اطلاعات؛ لیست مجلات ISI رشته مدیریت دولتی گرایش تشکیلات و روشها. لیست مجلات ISI مدیریت دولتی معتبر وزارت علوم، وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد. لیست مجلات ISI تامسون رویترز Thomson Reuters نمایه WOS و JCR با ضریب تاثیر impact factor (مجلات ISI با IF) مدیریت دولتی. مجلات علمی و پژوهشی خارجی معتبر با نمایه ISI رشته مدیریت دولتی. پذیرش مقاله ISI مدیریت دولتی. ترجمه مقاله ISI مدیریت دولتی. اکسپت مقاله ISI مدیریت دولتی مقطع کارشناسی ارشد و دکتری (اپلای خارج از دانشگاه های معتبر خارج از کشور، مصاحبه دکتری، دو نمره پایان نامه، دفاع از رساله دکتری). دانلود رایگان مقاله مدیریت دولتی از مجلات معتبر. چاپ فوری و تضمینی مقاله ISI مدیریت دولتی. استخراج فوری مقاله از پایان نامه مدیریت دولتی و معرفی مجلات معتبر ISI مدیریت دولتی. تحلیل آماری با نرم افزار، گردآوری داده ها، طراحی پرسشنامه پایان نامه مدیریت دولتی. چاپ کتاب از پایان نامه مدیریت دولتی.

SOCIAL SCIENCES CITATION INDEX – PUBLIC ADMINISTRATION – JOURNAL LIST 
Total journals: 46

ADMINISTRATION & SOCIETY

Monthly ISSN: 0095-3997

SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS, USA, CA, 91320

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

AMERICAN REVIEW OF PUBLIC ADMINISTRATION

Bimonthly ISSN: 0275-0740

SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS, USA, CA, 91320

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

AMME IDARESI DERGISI

Quarterly ISSN: 1300-1795

TURKIYE ORTA DOGU AMME IDARESI ENSTITUSU, 1 CADDE, NO 8, YUCETEPE, TURKEY, ANKARA, 06100

Social Sciences Citation Index

AUSTRALIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION

Quarterly ISSN: 0313-6647

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

CANADIAN PUBLIC ADMINISTRATION-ADMINISTRATION PUBLIQUE DU CANADA

Quarterly ISSN: 0008-4840

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

CANADIAN PUBLIC POLICY-ANALYSE DE POLITIQUES

Quarterly ISSN: 0317-0861

CANADIAN PUBLIC POLICY, UNIV GUELPH, ROOM 039 MACKINNON BLDG, GUELPH, CANADA, ONTARIO, N1G 2W1

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

CIVIL SZEMLE

Quarterly ISSN: 1786-3341

UJ MANDATUM KONYVKIADO, FRATER GYORGY TER 11, BUDAPEST, HUNGARY, 1149

Social Sciences Citation Index

CLIMATE POLICY

Bimonthly ISSN: 1469-3062

TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXON, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

CONTEMPORARY ECONOMIC POLICY

Quarterly ISSN: 1074-3529

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

ENVIRONMENT AND PLANNING C-GOVERNMENT AND POLICY

Bimonthly ISSN: 0263-774X

SAGE PUBLICATIONS LTD, 1 OLIVERS YARD, 55 CITY ROAD, LONDON, ENGLAND, EC1Y 1SP

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

GESTION Y POLITICA PUBLICA

Semiannual ISSN: 1405-1079

CENTRO DE INVESTIGACION Y DOCENCIA ECONOMICAS, CARRETERA MEXICO-TOLUCA 3655, LOMAS DE SANTA FE, MEXICO, 01210 D F

Social Sciences Citation Index

GOVERNANCE-AN INTERNATIONAL JOURNAL OF POLICY ADMINISTRATION AND INSTITUTIONS

Bimonthly ISSN: 0952-1895

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

HUMAN SERVICE ORGANIZATIONS MANAGEMENT LEADERSHIP & GOVERNANCE

Bimonthly ISSN: 2330-3131

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

INTERNATIONAL PUBLIC MANAGEMENT JOURNAL

Quarterly ISSN: 1096-7494

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

INTERNATIONAL REVIEW OF ADMINISTRATIVE SCIENCES

Quarterly ISSN: 0020-8523

SAGE PUBLICATIONS LTD, 1 OLIVERS YARD, 55 CITY ROAD, LONDON, ENGLAND, EC1Y 1SP

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNAL OF ACCOUNTING AND PUBLIC POLICY

Quarterly ISSN: 0278-4254

ELSEVIER SCIENCE INC, 360 PARK AVE SOUTH, NEW YORK, USA, NY, 10010-1710

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNAL OF COMPARATIVE POLICY ANALYSIS

Bimonthly ISSN: 1387-6988

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNAL OF EUROPEAN PUBLIC POLICY

Monthly ISSN: 1350-1763

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNAL OF EUROPEAN SOCIAL POLICY

Bimonthly ISSN: 0958-9287

SAGE PUBLICATIONS LTD, 1 OLIVERS YARD, 55 CITY ROAD, LONDON, ENGLAND, EC1Y 1SP

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNAL OF HOMELAND SECURITY AND EMERGENCY MANAGEMENT

Quarterly ISSN: 2194-6361

WALTER DE GRUYTER GMBH, GENTHINER STRASSE 13, BERLIN, GERMANY, D-10785

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNAL OF POLICY ANALYSIS AND MANAGEMENT

Quarterly ISSN: 0276-8739

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION RESEARCH AND THEORY

Quarterly ISSN: 1053-1858

OXFORD UNIV PRESS, GREAT CLARENDON ST, OXFORD, ENGLAND, OX2 6DP

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNAL OF PUBLIC POLICY

Tri-annual ISSN: 0143-814X

CAMBRIDGE UNIV PRESS, EDINBURGH BLDG, SHAFTESBURY RD, CAMBRIDGE, ENGLAND, CB2 8RU

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNAL OF SOCIAL POLICY

Quarterly ISSN: 0047-2794

CAMBRIDGE UNIV PRESS, 32 AVENUE OF THE AMERICAS, NEW YORK, USA, NY, 10013-2473

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

LEX LOCALIS-JOURNAL OF LOCAL SELF-GOVERNMENT

Quarterly ISSN: 1581-5374

INST LOCAL SELF-GOVERNMENT PUBLIC PROCUREMENT MARIBOR, GRAJSKA ULICA 7, MARIBOR, SLOVENIA, SI-2000

Social Sciences Citation Index

LOCAL GOVERNMENT STUDIES

Bimonthly ISSN: 0300-3930

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

NONPROFIT MANAGEMENT & LEADERSHIP

Quarterly ISSN: 1048-6682

WILEY PERIODICALS, INC, ONE MONTGOMERY ST, SUITE 1200, SAN FRANCISCO, USA, CA, 94104

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

POLICY AND POLITICS

Quarterly ISSN: 0305-5736

POLICY PRESS, UNIV BRISTOL, 4TH FL, BEACONS HOUSE, QUEENS ROAD, BRISTOL, ENGLAND, BS8 1QU

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

POLICY AND SOCIETY

Quarterly ISSN: 1449-4035

ELSEVIER SCI LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OXON, OX5 1GB

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

POLICY SCIENCES

Quarterly ISSN: 0032-2687

SPRINGER, VAN GODEWIJCKSTRAAT 30, DORDRECHT, NETHERLANDS, 3311 GZ

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

POLICY STUDIES

Bimonthly ISSN: 0144-2872

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

POLICY STUDIES JOURNAL

Quarterly ISSN: 0190-292X

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

PUBLIC ADMINISTRATION

Quarterly ISSN: 0033-3298

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

PUBLIC ADMINISTRATION AND DEVELOPMENT

Bimonthly ISSN: 0271-2075

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

PUBLIC ADMINISTRATION REVIEW

Bimonthly ISSN: 0033-3352

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

PUBLIC MANAGEMENT REVIEW

Bimonthly ISSN: 1471-9037

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

PUBLIC MONEY & MANAGEMENT

Bimonthly ISSN: 0954-0962

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

PUBLIC PERFORMANCE & MANAGEMENT REVIEW

Quarterly ISSN: 1530-9576

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

PUBLIC PERSONNEL MANAGEMENT

Quarterly ISSN: 0091-0260

SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS, USA, CA, 91320

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

REGULATION & GOVERNANCE

Quarterly ISSN: 1748-5983

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

REVIEW OF POLICY RESEARCH

Bimonthly ISSN: 1541-132X

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

REVIEW OF PUBLIC PERSONNEL ADMINISTRATION

Bimonthly ISSN: 0734-371X

SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS, USA, CA, 91320

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

REVISTA DEL CLAD REFORMA Y DEMOCRACIA

Tri-annual ISSN: 1315-2378

CLAD-LATINOAMERICANO ADMINISTRACION DESARROLLO, AV PRINCIPAL LOS CHORROS, CRUCE CON AV 6, CASA CLAD, URB LOS CHORROS, PO 4181, CARACAS 1071, CARACAS, VENEZUELA, 1010-A

Social Sciences Citation Index

SCIENCE AND PUBLIC POLICY

Bimonthly ISSN: 0302-3427

OXFORD UNIV PRESS, GREAT CLARENDON ST, OXFORD, ENGLAND, OX2 6DP

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

SOCIAL POLICY & ADMINISTRATION

Bimonthly ISSN: 0144-5596

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

TRANSYLVANIAN REVIEW OF ADMINISTRATIVE SCIENCES

Tri-annual ISSN: 1842-2845

BABES-BOLYAI UNIV, FACULTY POLITICAL, ADMINSTRATIVE & COMMUNICATION SCIENCES, PUBLIC ADMIN DEPT, CENTER RES PUBLIC ADM, CLUJ-NAPOCA, ROMANIA, 400132

Social Sciences Citation Index

افزودن یک دیدگاه