لیست مجلات ISI مطالعات زیست محیط

چگونه منابع مرتبط با پژوهش خود را سریع پیدا کنیم؟ | در صورت نیاز به مشاوره و انجام پایان نامه دکترا و ارشد با ما در اتباط باشید ......

لیست مجلات ISI مطالعات زیست محیط

 

لیست مجلات ISI مطالعات زیست محیط (دانلود لیست و فهرست مجلات ISI معتبر خارجی مطالعات زیست محیط). لیست مجلات و ژورنال های خارجی معتبر مطالعات زیست محیط. لیست مجلات ISI مطالعات زیست محیط معتبر وزارت علوم، وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد. لیست مجلات ISI تامسون رویترز Thomson Reuters نمایه WOS و JCR با ضریب تاثیر impact factor (مجلات ISI با IF) مطالعات زیست محیط. مجلات علمی و پژوهشی خارجی معتبر با نمایه ISI رشته مطالعات زیست محیط. پذیرش مقاله ISI مطالعات زیست محیط. ترجمه مقاله ISI مطالعات زیست محیط. اکسپت مقاله ISI مطالعات زیست محیط. دانلود رایگان مقاله مطالعات زیست محیط از مجلات معتبر. چاپ فوری و تضمینی مقاله ISI مطالعات زیست محیط. استخراج فوری مقاله از پایان نامه مطالعات زیست محیط و معرفی مجلات معتبر ISI مطالعات زیست محیط. تحلیل آماری، گردآوری داده ها، طراحی پرسشنامه و شبیه سازی پایان نامه مطالعات زیست محیط. چاپ کتاب از پایان نامه مطالعات زیست محیط.

SOCIAL SCIENCES CITATION INDEX – ENVIRONMENTAL STUDIES – JOURNAL LIST

Total journals: 105

ANNALS OF REGIONAL SCIENCE

Bimonthly ISSN: 0570-1864

SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

ANNUAL REVIEW OF ENVIRONMENT AND RESOURCES

Annual ISSN: 1543-5938

ANNUAL REVIEWS, 4139 EL CAMINO WAY, PO BOX 10139, PALO ALTO, USA, CA, 94303-0897

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

ANNUAL REVIEW OF RESOURCE ECONOMICS

Annual ISSN: 1941-1340

ANNUAL REVIEWS, 4139 EL CAMINO WAY, PO BOX 10139, PALO ALTO, USA, CA, 94303-0897

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

AUSTRALASIAN JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT

Quarterly ISSN: 1448-6563

TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXON, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

BUSINESS STRATEGY AND THE ENVIRONMENT

Bimonthly ISSN: 0964-4733

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

CARBON MANAGEMENT

Bimonthly ISSN: 1758-3004

TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXON, OX14 4RN

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

CLIMATE AND DEVELOPMENT

Quarterly ISSN: 1756-5529

TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXON, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

CLIMATE POLICY

Bimonthly ISSN: 1469-3062

TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXON, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

COASTAL MANAGEMENT

Bimonthly ISSN: 0892-0753

TAYLOR & FRANCIS INC, 530 WALNUT STREET, STE 850, PHILADELPHIA, USA, PA, 19106

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Agriculture, Biology & Environmental Sciences

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

Zoological Record

COMPUTERS ENVIRONMENT AND URBAN SYSTEMS

Bimonthly ISSN: 0198-9715

ELSEVIER SCI LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OXON, OX5 1GB

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

CONSERVATION & SOCIETY

Quarterly ISSN: 0972-4923

MEDKNOW PUBLICATIONS & MEDIA PVT LTD, B-9, KANARA BUSINESS CENTRE, OFF LINK RD, GHAKTOPAR-E, MUMBAI, INDIA, 400075

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

Zoological Record

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT

Bimonthly ISSN: 1535-3958

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

CULTURAL GEOGRAPHIES

Quarterly ISSN: 1474-4740

SAGE PUBLICATIONS LTD, 1 OLIVERS YARD, 55 CITY ROAD, LONDON, ENGLAND, EC1Y 1SP

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

DISASTER PREVENTION AND MANAGEMENT

Bimonthly ISSN: 0965-3562

EMERALD GROUP PUBLISHING LIMITED, HOWARD HOUSE, WAGON LANE, BINGLEY, ENGLAND, W YORKSHIRE, BD16 1WA

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

ECOLOGICAL ECONOMICS

Monthly ISSN: 0921-8009

ELSEVIER SCIENCE BV, PO BOX 211, AMSTERDAM, NETHERLANDS, 1000 AE

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Agriculture, Biology & Environmental Sciences

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

Zoological Record

BIOSIS Previews

ECOLOGY AND SOCIETY

Quarterly ISSN: 1708-3087

RESILIENCE ALLIANCE, ACADIA UNIV, BIOLOGY DEPT, WOLFVILLE, CANADA, NS, B0P 1X0

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Agriculture, Biology & Environmental Sciences

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

Zoological Record

BIOSIS Previews

ECOLOGY LAW QUARTERLY

Quarterly ISSN: 0046-1121

UNIV CALIFORNIA BERKELEY SCH LAW, BOAT HALL, 588 SIMON HALL, BERKELEY, USA, CA, 94720-7200

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

ECONOMICS OF ENERGY & ENVIRONMENTAL POLICY

Semiannual ISSN: 2160-5882

INT ASSOC ENERGY ECONOMICS, 28790 CHAGRIN BLVD, STE 210, CLEVELAND, USA, OH, 44122

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

ECOSYSTEM SERVICES

Quarterly ISSN: 2212-0416

ELSEVIER SCIENCE BV, PO BOX 211, AMSTERDAM, NETHERLANDS, 1000 AE

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Agriculture, Biology & Environmental Sciences

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

ENERGY & ENVIRONMENT

Bimonthly ISSN: 0958-305X

MULTI-SCIENCE PUBL CO LTD, 5 WATES WAY, BRENTWOOD, ENGLAND, ESSEX, CM15 9TB

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

ENERGY EFFICIENCY

Quarterly ISSN: 1570-646X

SPRINGER, VAN GODEWIJCKSTRAAT 30, DORDRECHT, NETHERLANDS, 3311 GZ

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

Current Contents – Engineering, Computing & Technology

ENERGY JOURNAL

Quarterly ISSN: 0195-6574

INT ASSOC ENERGY ECONOMICS, 28790 CHAGRIN BLVD, STE 210, CLEVELAND, USA, OH, 44122

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

Current Contents – Engineering, Computing & Technology

ENERGY POLICY

Monthly ISSN: 0301-4215

ELSEVIER SCI LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OXON, OX5 1GB

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

Current Contents – Engineering, Computing & Technology

ENVIRONMENT

Bimonthly ISSN: 0013-9157

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Agriculture, Biology & Environmental Sciences

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

BIOSIS Previews

ENVIRONMENT AND BEHAVIOR

Bimonthly ISSN: 0013-9165

SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS, USA, CA, 91320

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT ECONOMICS

Bimonthly ISSN: 1355-770X

CAMBRIDGE UNIV PRESS, 32 AVENUE OF THE AMERICAS, NEW YORK, USA, NY, 10013-2473

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

ENVIRONMENT AND HISTORY

Quarterly ISSN: 0967-3407

WHITE HORSE PRESS, 1 STROND, ISLE OF HARRIS, ENGLAND, HS5 3UD

Social Sciences Citation Index

Arts & Humanities Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

Current Contents – Arts & Humanities

Zoological Record

ENVIRONMENT AND PLANNING A

Monthly ISSN: 0308-518X

SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS, USA, CA, 91320

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

ENVIRONMENT AND PLANNING B-PLANNING & DESIGN

Bimonthly ISSN: 0265-8135

SAGE PUBLICATIONS LTD, 1 OLIVERS YARD, 55 CITY ROAD, LONDON, ENGLAND, EC1Y 1SP

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

ENVIRONMENT AND PLANNING C-GOVERNMENT AND POLICY

Bimonthly ISSN: 0263-774X

SAGE PUBLICATIONS LTD, 1 OLIVERS YARD, 55 CITY ROAD, LONDON, ENGLAND, EC1Y 1SP

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

ENVIRONMENT AND PLANNING D-SOCIETY & SPACE

Bimonthly ISSN: 0263-7758

SAGE PUBLICATIONS LTD, 1 OLIVERS YARD, 55 CITY ROAD, LONDON, ENGLAND, EC1Y 1SP

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

ENVIRONMENT AND URBANIZATION

Semiannual ISSN: 0956-2478

SAGE PUBLICATIONS LTD, 1 OLIVERS YARD, 55 CITY ROAD, LONDON, ENGLAND, EC1Y 1SP

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

ENVIRONMENTAL & RESOURCE ECONOMICS

Monthly ISSN: 0924-6460

SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

ENVIRONMENTAL COMMUNICATION-A JOURNAL OF NATURE AND CULTURE

Quarterly ISSN: 1752-4032

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

ENVIRONMENTAL EDUCATION RESEARCH

Bimonthly ISSN: 1350-4622

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

ENVIRONMENTAL ETHICS

Quarterly ISSN: 0163-4275

ENVIRONMENTAL PHILOSOPHY INC, UNIV NORTH TEXAS, DEPT PHILOSOPHY, PO BOX 13496, DENTON, USA, TX, 76203-3496

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

Zoological Record

BIOSIS Previews

ENVIRONMENTAL HAZARDS-HUMAN AND POLICY DIMENSIONS

Quarterly ISSN: 1747-7891

TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXON, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

ENVIRONMENTAL HISTORY

Quarterly ISSN: 1084-5453

OXFORD UNIV PRESS INC, JOURNALS DEPT, 2001 EVANS RD, CARY, USA, NC, 27513

Social Sciences Citation Index

Arts & Humanities Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

Current Contents – Arts & Humanities

ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT REVIEW

Bimonthly ISSN: 0195-9255

ELSEVIER SCIENCE INC, 360 PARK AVE SOUTH, NEW YORK, USA, NY, 10010-1710

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

ENVIRONMENTAL POLICY AND GOVERNANCE

Bimonthly ISSN: 1756-932X

WILEY PERIODICALS, INC, ONE MONTGOMERY ST, SUITE 1200, SAN FRANCISCO, USA, CA, 94104

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

ENVIRONMENTAL POLITICS

Bimonthly ISSN: 0964-4016

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

Zoological Record

ENVIRONMENTAL VALUES

Bimonthly ISSN: 0963-2719

WHITE HORSE PRESS, 1 STROND, ISLE OF HARRIS, ENGLAND, HS5 3UD

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

EUROPEAN PLANNING STUDIES

Monthly ISSN: 0965-4313

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

EUROPEAN URBAN AND REGIONAL STUDIES

Quarterly ISSN: 0969-7764

SAGE PUBLICATIONS LTD, 1 OLIVERS YARD, 55 CITY ROAD, LONDON, ENGLAND, EC1Y 1SP

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

GAIA-ECOLOGICAL PERSPECTIVES FOR SCIENCE AND SOCIETY

Quarterly ISSN: 0940-5550

OEKOM VERLAG, WALTHERSTR 29, MUNICH, GERMANY, 80337

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Agriculture, Biology & Environmental Sciences

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

GEOGRAFISK TIDSSKRIFT-DANISH JOURNAL OF GEOGRAPHY

Semiannual ISSN: 0016-7223

ROYAL DANISH GEOGRAPHICAL SOC, OSTER VOLDGADE 10, COPENHAGEN K, DENMARK, DK 1350

Social Sciences Citation Index

GLOBAL ENVIRONMENTAL CHANGE-HUMAN AND POLICY DIMENSIONS

Quarterly ISSN: 0959-3780

ELSEVIER SCI LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OXON, OX5 1GB

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Agriculture, Biology & Environmental Sciences

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

GLOBAL ENVIRONMENTAL POLITICS

Quarterly ISSN: 1526-3800

MIT PRESS, ONE ROGERS ST, CAMBRIDGE, USA, MA, 02142-1209

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

HABITAT INTERNATIONAL

Quarterly ISSN: 0197-3975

PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OX5 1GB

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

HARVARD ENVIRONMENTAL LAW REVIEW

Semiannual ISSN: 0147-8257

HARVARD LAW SCHOOL, PUBLICATIONS CTR, CAMBRIDGE, USA, MA, 02138

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

HOUSING STUDIES

Bimonthly ISSN: 0267-3037

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

HOUSING THEORY & SOCIETY

Quarterly ISSN: 1403-6096

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

HUMAN ECOLOGY

Bimonthly ISSN: 0300-7839

SPRINGER/PLENUM PUBLISHERS, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

BIOSIS Previews

HUMAN ECOLOGY REVIEW

Semiannual ISSN: 1074-4827

SOC HUMAN ECOLOGY, 105 EDEN ST, BAR HARBOR, USA, ME, 04609

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

IMPACT ASSESSMENT AND PROJECT APPRAISAL

Quarterly ISSN: 1461-5517

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL AGREEMENTS-POLITICS LAW AND ECONOMICS

Quarterly ISSN: 1567-9764

SPRINGER, VAN GODEWIJCKSTRAAT 30, DORDRECHT, NETHERLANDS, 3311 GZ

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

INTERNATIONAL JOURNAL OF CLIMATE CHANGE STRATEGIES AND MANAGEMENT

Quarterly ISSN: 1756-8692

EMERALD GROUP PUBLISHING LIMITED, HOWARD HOUSE, WAGON LANE, BINGLEY, ENGLAND, W YORKSHIRE, BD16 1WA

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

INTERNATIONAL JOURNAL OF SUSTAINABLE TRANSPORTATION

Bimonthly ISSN: 1556-8318

TAYLOR & FRANCIS INC, 530 WALNUT STREET, STE 850, PHILADELPHIA, USA, PA, 19106

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

INTERNATIONAL JOURNAL OF THE COMMONS

Semiannual ISSN: 1875-0281

IGITUR, UTRECHT PUBLISHING & ARCHIVING SERVICES, POSTBUS 80124, URTRECHT, NETHERLANDS, 3508 TC

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

INTERNATIONAL REGIONAL SCIENCE REVIEW

Quarterly ISSN: 0160-0176

SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS, USA, CA, 91320

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNAL OF ARCHITECTURAL AND PLANNING RESEARCH

Quarterly ISSN: 0738-0895

LOCKE SCIENCE PUBL CO INC, 117 WEST HARRISON BLDG SUITE 640-L221, CHICAGO, USA, IL, 60605

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNAL OF ENVIRONMENT & DEVELOPMENT

Quarterly ISSN: 1070-4965

SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS, USA, CA, 91320

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNAL OF ENVIRONMENTAL ECONOMICS AND MANAGEMENT

Bimonthly ISSN: 0095-0696

ACADEMIC PRESS INC ELSEVIER SCIENCE, 525 B ST, STE 1900, SAN DIEGO, USA, CA, 92101-4495

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNAL OF ENVIRONMENTAL EDUCATION

Quarterly ISSN: 0095-8964

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNAL OF ENVIRONMENTAL LAW

Tri-annual ISSN: 0952-8873

OXFORD UNIV PRESS, GREAT CLARENDON ST, OXFORD, ENGLAND, OX2 6DP

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNAL OF ENVIRONMENTAL PLANNING AND MANAGEMENT

Monthly ISSN: 0964-0568

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNAL OF ENVIRONMENTAL POLICY & PLANNING

Quarterly ISSN: 1523-908X

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNAL OF ENVIRONMENTAL PSYCHOLOGY

Quarterly ISSN: 0272-4944

ACADEMIC PRESS LTD- ELSEVIER SCIENCE LTD, 24-28 OVAL RD, LONDON, ENGLAND, NW1 7DX

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNAL OF HOUSING AND THE BUILT ENVIRONMENT

Quarterly ISSN: 1566-4910

SPRINGER, VAN GODEWIJCKSTRAAT 30, DORDRECHT, NETHERLANDS, 3311 GZ

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNAL OF REGIONAL SCIENCE

Bimonthly ISSN: 0022-4146

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

LAND ECONOMICS

Quarterly ISSN: 0023-7639

UNIV WISCONSIN PRESS, JOURNAL DIVISION, 1930 MONROE ST, 3RD FL, MADISON, USA, WI, 53711

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

LAND USE POLICY

Bimonthly ISSN: 0264-8377

ELSEVIER SCI LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OXON, OX5 1GB

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

LANDSCAPE AND URBAN PLANNING

Semimonthly ISSN: 0169-2046

ELSEVIER SCIENCE BV, PO BOX 211, AMSTERDAM, NETHERLANDS, 1000 AE

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Agriculture, Biology & Environmental Sciences

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

Zoological Record

BIOSIS Previews

LANDSCAPE RESEARCH

Bimonthly ISSN: 0142-6397

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

MARINE POLICY

Monthly ISSN: 0308-597X

ELSEVIER SCI LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OXON, OX5 1GB

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

MARINE RESOURCE ECONOMICS

Quarterly ISSN: 0738-1360

UNIV CHICAGO PRESS, 1427 E 60TH ST, CHICAGO, USA, IL, 60637-2954

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Agriculture, Biology & Environmental Sciences

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

NATURAL HAZARDS REVIEW

Quarterly ISSN: 1527-6988

ASCE-AMER SOC CIVIL ENGINEERS, 1801 ALEXANDER BELL DR, RESTON, USA, VA, 20191-4400

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

Current Contents – Physical, Chemical & Earth Sciences

Current Contents – Engineering, Computing & Technology

NATURAL RESOURCES FORUM

Quarterly ISSN: 0165-0203

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Agriculture, Biology & Environmental Sciences

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

NATURAL RESOURCES JOURNAL

Semiannual ISSN: 0028-0739

UNIV NEW MEXICO, SCH LAW, MSC11-6070, 1 UNIVERSITY NEW MEXICO, ALBUQUERQUE, USA, NM, 87131

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

NATURE + CULTURE

Tri-annual ISSN: 1558-6073

BERGHAHN JOURNALS, 20 JAY ST, SUITE 512, BROOKLYN, USA, NY, 11201

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

NATURE CLIMATE CHANGE

Monthly ISSN: 1758-678X

NATURE PUBLISHING GROUP, MACMILLAN BUILDING, 4 CRINAN ST, LONDON, ENGLAND, N1 9XW

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Agriculture, Biology & Environmental Sciences

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

Current Contents – Physical, Chemical & Earth Sciences

OPEN HOUSE INTERNATIONAL

Quarterly ISSN: 0168-2601

OPEN HOUSE INT, URBAN INTERNATIONAL PRESS, PO BOX 74, GATESHEAD, TYNE & WEAR, GREAT BRITAIN, ENGLAND, NE9 5UZ

Social Sciences Citation Index

Arts & Humanities Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

Current Contents – Arts & Humanities

ORGANIZATION & ENVIRONMENT

Quarterly ISSN: 1086-0266

SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS, USA, CA, 91320

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

PAPERS IN REGIONAL SCIENCE

Quarterly ISSN: 1056-8190

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

PAPERS OF THE REGIONAL SCIENCE ASSOCIATION

Quarterly ISSN: 0486-2902

REGIONAL SCIENCE ASSOC, UNIV ILLINOIS URBANA CHAMPAIGN 1-3 OBSERVATORY, 901 S MATHEWS AVE, URBANA,USA, IL, 61801

Social Sciences Citation Index

POPULATION AND ENVIRONMENT

Quarterly ISSN: 0199-0039

SPRINGER, VAN GODEWIJCKSTRAAT 30, DORDRECHT, NETHERLANDS, 3311 GZ

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

PROBLEMY EKOROZWOJU

Semiannual ISSN: 1895-6912

POLITECHNIKA LUBELSKA, WYDZIAL INZYNIERII SRODOWSKA, UL NADBYSTRZYCKA 40 B, LUBLIN, POLAND, 20-618

Social Sciences Citation Index

PROGRESS IN PLANNING

Bimonthly ISSN: 0305-9006

PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OX5 1GB

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

REGIONAL ENVIRONMENTAL CHANGE

Bimonthly ISSN: 1436-3798

SPRINGER HEIDELBERG, TIERGARTENSTRASSE 17, HEIDELBERG, GERMANY, D-69121

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Agriculture, Biology & Environmental Sciences

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

REGIONAL SCIENCE AND URBAN ECONOMICS

Bimonthly ISSN: 0166-0462

ELSEVIER SCIENCE BV, PO BOX 211, AMSTERDAM, NETHERLANDS, 1000 AE

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

REGIONAL STUDIES

Monthly ISSN: 0034-3404

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

RESOURCE AND ENERGY ECONOMICS

Quarterly ISSN: 0928-7655

ELSEVIER SCIENCE BV, PO BOX 211, AMSTERDAM, NETHERLANDS, 1000 AE

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

RESOURCES POLICY

Quarterly ISSN: 0301-4207

ELSEVIER SCI LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OXON, OX5 1GB

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

REVIEW OF ENVIRONMENTAL ECONOMICS AND POLICY

Semiannual ISSN: 1750-6816

OXFORD UNIV PRESS, GREAT CLARENDON ST, OXFORD, ENGLAND, OX2 6DP

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

SOCIETY & NATURAL RESOURCES

Monthly ISSN: 0894-1920

TAYLOR & FRANCIS INC, 530 WALNUT STREET, STE 850, PHILADELPHIA, USA, PA, 19106

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

Zoological Record

SUSTAINABILITY

Monthly ISSN: 2071-1050

MDPI AG, POSTFACH, BASEL, SWITZERLAND, CH-4005

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Agriculture, Biology & Environmental Sciences

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

TOURISM MANAGEMENT

Bimonthly ISSN: 0261-5177

ELSEVIER SCI LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OXON, OX5 1GB

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

TRANSNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW

Semiannual ISSN: 2047-1025

CAMBRIDGE UNIV PRESS, EDINBURGH BLDG, SHAFTESBURY RD, CAMBRIDGE, ENGLAND, CB2 8RU

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

TRANSPORTATION RESEARCH PART D-TRANSPORT AND ENVIRONMENT

Bimonthly ISSN: 1361-9209

PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OX5 1GB

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

Current Contents – Engineering, Computing & Technology

URBAN FORESTRY & URBAN GREENING

Quarterly ISSN: 1618-8667

ELSEVIER GMBH, URBAN & FISCHER VERLAG, OFFICE JENA, P O BOX 100537, JENA, GERMANY, 07705

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Agriculture, Biology & Environmental Sciences

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

BIOSIS Previews

URBAN POLICY AND RESEARCH

Quarterly ISSN: 0811-1146

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

URBAN STUDIES

Semimonthly ISSN: 0042-0980

SAGE PUBLICATIONS LTD, 1 OLIVERS YARD, 55 CITY ROAD, LONDON, ENGLAND, EC1Y 1SP

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

UTILITIES POLICY

Quarterly ISSN: 0957-1787

ELSEVIER SCI LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OXON, OX5 1GB

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

Current Contents – Engineering, Computing & Technology

WEATHER CLIMATE AND SOCIETY

Quarterly ISSN: 1948-8327

AMER METEOROLOGICAL SOC, 45 BEACON ST, BOSTON, USA, MA, 02108-3693

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

Current Contents – Physical, Chemical & Earth Sciences

WILEY INTERDISCIPLINARY REVIEWS-CLIMATE CHANGE

Bimonthly ISSN: 1757-7780

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

Current Contents – Physical, Chemical & Earth Sciences

افزودن یک دیدگاه