لیست مجلات ISI هتلداری، اوقات فراغت، ورزش و توریسم و گردشگری

اشتباهات متداول در نگارش مقاله | در صورت نیاز به مشاوره و انجام پایان نامه دکترا و ارشد با ما در اتباط باشید | پایان نامه ارزان

لیست مجلات ISI هتلداری، اوقات فراغت، ورزش و توریسم و گردشگری

 

لیست مجلات ISI هتلداری، اوقات فراغت، ورزش و توریسم (دانلود لیست و فهرست مجلات ISI معتبر خارجی هتلداری، اوقات فراغت، ورزش و توریسم). لیست مجلات و ژورنال های خارجی معتبر رشته هتلداری، اوقات فراغت، ورزش و توریسم. لیست مجلات ISI هتلداری، اوقات فراغت، ورزش و توریسم معتبر وزارت علوم، وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد. لیست مجلات ISI تامسون رویترز Thomson Reuters نمایه WOS و JCR با ضریب تاثیر impact factor (مجلات ISI با IF) هتلداری، اوقات فراغت، ورزش و توریسم. مجلات علمی و پژوهشی خارجی معتبر با نمایه ISI رشته هتلداری، اوقات فراغت، ورزش و توریسم. پذیرش مقاله ISI هتلداری، اوقات فراغت، ورزش و توریسم. ترجمه مقاله ISI هتلداری، اوقات فراغت، ورزش و توریسم. اکسپت مقاله ISI هتلداری، اوقات فراغت، ورزش و توریسم مقطع کارشناسی ارشد و دکتری (اپلای خارج از دانشگاه های معتبر خارج از کشور، مصاحبه دکتری، دو نمره پایان نامه، دفاع از رساله دکتری). دانلود رایگان مقاله هتلداری، اوقات فراغت، ورزش و توریسم از مجلات معتبر. چاپ فوری و تضمینی مقاله ISI هتلداری، اوقات فراغت، ورزش و توریسم. استخراج فوری مقاله از پایان نامه هتلداری، اوقات فراغت، ورزش و توریسم و معرفی مجلات معتبر ISI هتلداری، اوقات فراغت، ورزش و توریسم. تحلیل آماری با نرم افزار، گردآوری داده ها، طراحی پرسشنامه پایان نامه هتلداری، اوقات فراغت، ورزش و توریسم. چاپ کتاب از پایان نامه علم هتلداری، اوقات فراغت، ورزش و توریسم.

 

SOCIAL SCIENCES CITATION INDEX – HOSPITALITY, LEISURE, SPORT & TOURISM – JOURNAL LIST 
Total journals: 44

ANNALS OF TOURISM RESEARCH

Quarterly ISSN: 0160-7383

PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OX5 1GB

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

ASIA PACIFIC JOURNAL OF TOURISM RESEARCH

Bimonthly ISSN: 1094-1665

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

CORNELL HOSPITALITY QUARTERLY

Quarterly ISSN: 1938-9655

SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS, USA, CA, 91320

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

CURRENT ISSUES IN TOURISM

Monthly ISSN: 1368-3500

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

EUROPEAN SPORT MANAGEMENT QUARTERLY

Bimonthly ISSN: 1618-4742

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTEMPORARY HOSPITALITY MANAGEMENT

Bimonthly ISSN: 0959-6119

EMERALD GROUP PUBLISHING LIMITED, HOWARD HOUSE, WAGON LANE, BINGLEY, ENGLAND, W YORKSHIRE, BD16 1WA

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

INTERNATIONAL JOURNAL OF HOSPITALITY MANAGEMENT

Quarterly ISSN: 0278-4319

ELSEVIER SCI LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OXON, OX5 1GB

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

INTERNATIONAL JOURNAL OF SPORT FINANCE

Quarterly ISSN: 1558-6235

FITNESS INFORMATION TECHNOLOGY, WEST VIRGINIA UNIVERSITY, 262 COLISEUM, WVU-PE, PO BOX 6116, MORGANTOWN, USA, WV, 26506-6116

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

INTERNATIONAL JOURNAL OF SPORT PSYCHOLOGY

Quarterly ISSN: 0047-0767

EDIZIONI LUIGI POZZI, VIA PANAMA 68, ROME, ITALY, 00198

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

INTERNATIONAL JOURNAL OF SPORTS MARKETING & SPONSORSHIP

Quarterly ISSN: 1464-6668

INT MARKETING REPORTS LTD, 23 THE COACH HOUSE, 2 UPPER YORK ST, BRISTOL, ENGLAND, BS2 8QN

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

INTERNATIONAL JOURNAL OF SPORTS SCIENCE & COACHING

Bimonthly ISSN: 1747-9541

MULTI-SCIENCE PUBL CO LTD, 5 WATES WAY, BRENTWOOD, ENGLAND, ESSEX, CM15 9TB

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

INTERNATIONAL JOURNAL OF THE HISTORY OF SPORT

Semimonthly ISSN: 0952-3367

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Arts & Humanities Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

Current Contents – Arts & Humanities

INTERNATIONAL JOURNAL OF TOURISM RESEARCH

Bimonthly ISSN: 1099-2340

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

INTERNATIONAL REVIEW FOR THE SOCIOLOGY OF SPORT

Bimonthly ISSN: 1012-6902

SAGE PUBLICATIONS LTD, 1 OLIVERS YARD, 55 CITY ROAD, LONDON, ENGLAND, EC1Y 1SP

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

INTERNATIONAL REVIEW OF SPORT AND EXERCISE PSYCHOLOGY

Annual ISSN: 1750-984X

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNAL OF APPLIED SPORT PSYCHOLOGY

Quarterly ISSN: 1041-3200

TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXON, OX14 4RN

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNAL OF DESTINATION MARKETING & MANAGEMENT

Quarterly ISSN: 2212-571X

ELSEVIER SCIENCE BV, PO BOX 211, AMSTERDAM, NETHERLANDS, 1000 AE

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNAL OF HOSPITALITY & TOURISM RESEARCH

Quarterly ISSN: 1096-3480

SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS, USA, CA, 91320

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNAL OF HOSPITALITY LEISURE SPORT & TOURISM EDUCATION

Semiannual ISSN: 1473-8376

ELSEVIER SCI LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OXON, OX5 1GB

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNAL OF LEISURE RESEARCH

Quarterly ISSN: 0022-2216

NATL RECREATION PARK ASSOC, 22377 BELMONT RIDGE RD, ASHBURN, USA, VA, 20148-4501

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNAL OF SPORT & EXERCISE PSYCHOLOGY

Bimonthly ISSN: 0895-2779

HUMAN KINETICS PUBL INC, 1607 N MARKET ST, PO BOX 5076, CHAMPAIGN, USA, IL, 61820-2200

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNAL OF SPORT & SOCIAL ISSUES

Quarterly ISSN: 0193-7235

SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS, USA, CA, 91320

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNAL OF SPORT AND HEALTH SCIENCE

Quarterly ISSN: 2095-2546

SHANGHAI UNIV SPORT, EDITORIAL BOARD, 650 QINGYUANHUAN RD, SHANGHAI, PEOPLES R CHINA, 200438

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNAL OF SPORT MANAGEMENT

Quarterly ISSN: 0888-4773

HUMAN KINETICS PUBL INC, 1607 N MARKET ST, PO BOX 5076, CHAMPAIGN, USA, IL, 61820-2200

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNAL OF SPORTS ECONOMICS

Bimonthly ISSN: 1527-0025

SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS, USA, CA, 91320

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNAL OF SUSTAINABLE TOURISM

Bimonthly ISSN: 0966-9582

CHANNEL VIEW PUBLICATIONS, FRANKFURT LODGE, CLEVEDON HALL, VICTORIA ROAD, CLEVEDON, ENGLAND, BS21 7HH

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNAL OF THE PHILOSOPHY OF SPORT

Tri-annual ISSN: 0094-8705

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

JOURNAL OF TOURISM AND CULTURAL CHANGE

Quarterly ISSN: 1476-6825

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNAL OF TRAVEL & TOURISM MARKETING

Bimonthly ISSN: 1054-8408

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNAL OF TRAVEL RESEARCH

Bimonthly ISSN: 0047-2875

SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS, USA, CA, 91320

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

LEISURE SCIENCES

Bimonthly ISSN: 0149-0400

TAYLOR & FRANCIS INC, 530 WALNUT STREET, STE 850, PHILADELPHIA, USA, PA, 19106

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

LEISURE STUDIES

Bimonthly ISSN: 0261-4367

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

PSYCHOLOGY OF SPORT AND EXERCISE

Bimonthly ISSN: 1469-0292

ELSEVIER SCIENCE BV, PO BOX 211, AMSTERDAM, NETHERLANDS, 1000 AE

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

RESEARCH QUARTERLY FOR EXERCISE AND SPORT

Quarterly ISSN: 0270-1367

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

SCANDINAVIAN JOURNAL OF HOSPITALITY AND TOURISM

Quarterly ISSN: 1502-2250

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

SOCIOLOGY OF SPORT JOURNAL

Quarterly ISSN: 0741-1235

HUMAN KINETICS PUBL INC, 1607 N MARKET ST, PO BOX 5076, CHAMPAIGN, USA, IL, 61820-2200

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

SPORT EDUCATION AND SOCIETY

Bimonthly ISSN: 1357-3322

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

SPORT EXERCISE AND PERFORMANCE PSYCHOLOGY

Quarterly ISSN: 2157-3905

AMER PSYCHOLOGICAL ASSOC, 750 FIRST ST NE, WASHINGTON, USA, DC, 20002-4242

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

SPORT MANAGEMENT REVIEW

Semiannual ISSN: 1441-3523

ELSEVIER SCI LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OXON, OX5 1GB

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

SPORT PSYCHOLOGIST

Quarterly ISSN: 0888-4781

HUMAN KINETICS PUBL INC, 1607 N MARKET ST, PO BOX 5076, CHAMPAIGN, USA, IL, 61820-2200

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

TOURISM ECONOMICS

Quarterly ISSN: 1354-8166

I P PUBLISHING LTD, 258 BELSIZE RD, LONDON, ENGLAND, NW6 4BT

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

TOURISM GEOGRAPHIES

Quarterly ISSN: 1461-6688

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

TOURISM MANAGEMENT

Bimonthly ISSN: 0261-5177

ELSEVIER SCI LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OXON, OX5 1GB

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

TOURIST STUDIES

Tri-annual ISSN: 1468-7976

SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS, USA, CA, 91320

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

افزودن یک دیدگاه