چگونه مقاله بنویسم که پذیرفته شود؟

چگونه مقاله بنویسم که پذیر فته شود؟

چگونه مقاله بنویسم که پذیرفته شود؟

چگونه مقاله بنویسم که پذیرفته شود؟ :

بیان ويژگي هاي یک پروژه تحقیقاتی به خواننده مهم ترین بخش از یک مقاله علمی می باشد. منظور از این ویژگی ها، بیان مساله اصلی پژوهش، پیشینه تحقیق، علت انجام پژوهش و فضايي که پژوهش در آنجا انجام گرفته و نتایجی که از این مطالعه حاصل شده و مقایسه آن با نتایج قبلی می باشد. تمامی این موارد، در بخش های مشخصی از مقاله نوته می شود تا خواننده بتواند قدم به قدم مراحل کار یک پژوهش را دنبال کرده و از مطالب و نتایج آن در مطالعات خود استفاده کند. نحوه نوشتن مطالب هر بخش از مقاله باید با ترتیب خاصی انجام گیرد تا باعث سردرگمی خواننده نشود. در ادامه بطور خلاصه به هر کدام از این بخش ها اشاره می شود:

1. عنوان

اولین بخش از مقاله كه توسط خوانندگان ديده مي شود عنوان مقاله است. خوانندگان با خواندن عنوان مقاله یک قضاوت اولیه در خصوص محتوای مقاله انجام می دهند و در صورتی که برایشان جذاب باشد، آن مقاله را برای مطالعه انتخاب می کنند. با توجه به اینکه افراد مقالات را بر اساس برخی کلمات کلیدی در بانک های اطلاعاتی جستجو می کنند، در نتیجه دقت در انتخاب کلمات به کار رفته در عنوان شانس یافتن مقاله شما را از میان هزاران مقاله افزایش می دهد.

2. نام، نشاني، درجه تحصيلي، محل کار و سمت نويسنده/نويسندگان
نام نويسنده يا نويسندگان يك مقاله همیشه بعد از عنوان مقاله ذکر می شود و در ادامه آن، نشاني كامل نویسندگان یا افیلیشن آنها ذکر می شود. ذكر نشاني پست الكترونيكي براي مكاتبات بعدي با سردبیر مجله ضروري است. ترتيب نگارش نام نويسندگان بر اساس ميزان مشاركت آنان در مقاله تعيين مي شود.

3.چکيده
چكيده مقاله با هدف ارائه یک دید کلی از محتوای مقاله در قالب یک پاراگراف ( در حدود 250 کلمه) نوشته می شود تا خواننده با خواندن آن تصمیم بگیرد که آیا این مقاله به درد مطالعه او میخورد یا نه. بنابراين، چكيده بايد با دقت بیشتر و در پایان نگارش بخش های دیگر مقاله نوشته شود.

4. کليدواژه ها
استفاده از کلیدواژه ها به منظور دسترسی سریع به مقاله در جستجو در پایگاه ها می باشد. كليد واژه ها یا بصورت كنترل شده و با كمك اصطلاحنامه ها انجام مي شود. و یا اینکه بصورت آزاد و بر اساس تصميم نويسنده صورت مي گيرد. در هر دو روش بایستی واژگانی که بيشترين و نزديكترين ارتباط معنایی را با محتواي مقاله دارد انتخاب شود. انتخاب کليد واژه مناسب در مقاله احتمال بازيابي بيشتر مقاله را توسط ديگران در آينده افزايش مي دهد و در نتيجه به دريافت استناد بيشتر به مقاله کمک مي کند.

۵. مقدمه
مقدمه زمینه مناسبی را برای آغاز بحث اصلی فراهم می کند و ذهن خواننده را نسبت به موضوع ، مساله اصلی و علت انجام پژوهش آماده می کند. در نوشتن مطالب بخش مقدمه از اضافه گویی و ذکر مطالب و توضیحات اضافی بپرهیزید. زیرا تاثیر منفی بر ذهن خواننده می گذارد. بر عكس اگر مقدمه با جملاتي كه مبين اهميت مقاله و رويكرد ويژه آن باشد شروع شود خواننده به ادامه مطالعه متن اصلي علاقه مند مي شود. بخش مقدمه خود شامل زیربخش های مختلفی است که بایستی با ترتیب مشخصی در مقاله نوشته شوند. این بخش ها شامل:

بيان مسئله
قسمت آغازین مقدمه، بیان مشکلی است که زمینه ساز انجام این پژوهش شده است. بیان مسئله بایستی به روشنی مطرح شود تا اهميت پژوهش به خوبی روشن شود. موفقيت در چگونگي بيان مسئله به موفقيت مقاله كمك مي كند و بي توجهي به آن نيز رغبت خواننده را در ادامه مطالعه مقاله كاهش خواهد داد. بنابراين، پيشنهاد مي شود در تدوين اين بخش دقت كافي صرف شود.
تبيين هدف/ اهداف پژوهش يكي از نخستين پرسشهايي كه پس از انتخاب يك مقاله بر اساس عنوان آن در ذهن خوانندگان شكل مي گيرد کسب آگاهي نسبت به هدفي است که مقاله دنبال مي کند و هدفي كه پژوهش مربوط به آن دنبال كرده است. بنابراين، بايد قبل از آنکه خواننده از ادامه مطالعه مقاله به دليل عدم آگاهي نسبت به هدف آن صرف نظر کند به نحوي اين پرسش را پاسخ داد.
پرسش/ پرسشهاي پژوهش و گاهي فرضيه/ فرضيه هاي پژوهش هر پژوهشي در صدد پاسخگويي به پرسش يا پرسشهايي است كه متناسب با هدف پژوهش تدوين شده اند. علاوه بر پرسش در بسياري از پژوهشهاي قياسي و كمي فرضيه هايي نيز مطرح است كه بايد به دقت تبيين شوند.
پيشينه پژوهش، مرور نوشتارها و تشريح مباني نظري مرتبط با موضوع دلايل متعددي براي اشاره به پيشينه پژوهش وجود دارد كه از آن جمله مي توان به موارد ذيل اشاره كرد:
نشان دادن پيوند پژوهش حاضر با پژوهشهاي قبلي
نشان دادن احاطه نويسنده/نويسندگان به حوزه موضوعي مورد مطالعه
رهنمون ساختن خواننده به مطالعه منابع بيشتر
به تصويركشيدن رويكردهاي حاكم بر حوزه موضوعي مورد نظر و ترسيم ارتباط آنها با رويكرد مقاله
6. ارائه روش کار و مواد استفاده شده
در نوشتن این بخش بایستی تمام مراحل کار بصورت کامل و بدون هیچ کم و کاستی توضیح داده شود.

تشريح روش شناسي مورد استفاده و تبيين رويکرد مقاله. بي ترديد انجام هر طرح پژوهشي مستلزم به کارگيري يک روش شناسي مناسبي است که پژوهشگر را به اجراي طرح مورد نظر و پاسخگويي به پرسشهاي پژوهش قادر مي سازد. معمولا در هر رشته روشهاي متعددي وجود دارد که برخي از آنها از مقبوليت و عموميت بيشتري برخوردارند ودر اغلب تحقيقات آن رشته مورد استفاده قرار مي گيرند.
ابزار گردآوري داده ها، روش نمونه گيري و ابزار تحليل داده ها. اشاره مختصر به روش گردآوري و تحليل داده ها براي خوانندگان بسيار مفيد خواهد بود و فرصتي براي آنان فراهم خواهد آورد كه ضمن آشنايي با روش پژوهش گزارش شده از دلايل نتايج به دست آمده نيز آگاه شوند
توصيف ويژگيهاي جامعه پژوهش و مشخصات نمونه گرفته شده از آن. لازم است در يک مقاله علمي جامعه پژوهش و ويژگيهاي آن به دقت و در عين حال به اختصار معرفي شود. بويژه مشخصاتي از اين جامعه كه مربوط به موضوع مقاله است از اهميت شايان توجهي برخوردار مي باشد. اگر اين بخش از مقاله به خوبي تبيين شود به بسياري از پرسشهايي که ممکن است در ذهن خوانندگان در خصوص دلايل انتخاب روش شناسي و چگونگي تحليل داده ها شکل گيرد به خوبي پاسخ داده خواهد شد
تبيين محدوده و محدوديتهاي پژوهش هر طرح تحقيقاتي از نظر جامعه مورد مطالعه و هدفيکه دنبال ميکند داراي محدوده٢٥ مشخصي استکه توسط پژوهشگر و به منظور انجام پذير شدن طرح تدوين مي شود. به بيان ديگر، محدوده هر پژوهش توسط خود پژوهشگر تعيين شده و بر روند پژوهش اعمال مي شود. بديهي است که به منظور عملي شدن طرحهاي تحقيقاتي پژوهشگران ناچار به تعيين محدوده کار خود هستند تا بتوانند از اين طريق نظمي منطقي به کار خود بخشيده و از نتايجي که به دست مي آورند دفاع کنند. در مقابل محدوديت هايی وجود دارد که خارج از كنترل پژوهشگر است و منشاء ديگري از جمله عوامل محيطي دارند. معمولا اين محدوديتها به نحو اجتناب ناپذيري بر روند پژوهشها تاثير ميگذارد.
7. ارائه يافته هاي توصيفي و تحليلي (معمولا همراه با جدول و نمودار) يافته هاي پژوهش بايد ابتدا توصيف شده و سپس مورد تجزيه و تحليل قرار گيرند. معمولا در اين بخش چهار سطح توصيف مقايسه، تحليل و تفسير قابل مشاهده است كه در طي اين مراحل به تدريج بر سهم نويسنده و انديشه او در بيان مطالب افزوده مي شود. در بخش توصيفي در ارائه نتايج استفاده از جدول و نمودار و بويژه در رشته هاي علوم پايه، کشاورزي، پزشکي و مهندسي کاملا معمول و پذيرفته شده است. اغلب توصيه مي شود اين جدولها و نمودارها به نحوي تنظيم شوند که بيشترين اطلاعات را با اشغال کمترين فضا در اختيار خواننده قرار دهند.

8. بحث و نتيجه گيري (پاسخگويي به پرسشهاي پژوهش و تامين هدف) اين دو بخش ممكن است همراه هم يا به صورت جداگانه اما معمولا به دنبال يكديگر ارائه شوند. انتظار مي رود كه نويسنده در اين بخش پاسخ پرسشهاي پژوهش و برداشت نهايي خود را از پژوهش مطرحكند

9. پيشنهاد/پيشنهادهايي براي پژوهشهاي بعدي
معمولا مقالات علمي با ارائه پيشنهادهايي براي پژوهشهاي بعدي به پايان مي رسند. به بيان ديگر يك مقاله علمي بايد راهگشاي ساير پژوهشگران در حوزه موضوعي خود باشد و بجاي آنکه سعي در گذاشتن نقطه پاياني براي يک موضوع داشته باشد در جهت گشودن افقهاي تازه براي ساير محققان تلاش کند

10. تقدير و تشکر
معمولا در انتهاي مقالات علمي به نام افراد يا سازمانهايي که به نحوي در انجام پژوهش گزارش شده نقش داشته اند اشاره مي شود. به عنوان مثال، موسسه يا سازماني که پشتيبان مالي پژوهش بوده، کساني که در گردآوري يا تحليل داده ها نقش داشته اند، افرادي که به پرسشنامه ها پاسخ داده يا در مصاحبه مربوط به آن پژوهش شرکت کرده اند و گاهي نيز از داوران مقاله به دليل نکات مفيدي که تذکر داده اند تشکر مي شود.

11. منابع مورد استفاده
تمام منابعي كه به نحوي در مقاله استفاده شده اند بايد با ذكر مشخصات كتابشناختي و بر اساس شيوه نامه مورد نظر مجله مورد نظر تدوين شوند. انواع مختلفی از روش های رفرنس نویسی وجود دارد که برای اطلاع از نحوه نگارش هر کدام، می توانید محتوای ” انواع روش های رفرنی نویسی در مقاله” را مطالعه نمایید.


 

چگونه مقاله بنویسم که پذیرفته شود؟ | چگونه مقاله بنویسم که پذیرفته شود؟ | چگونه مقاله بنویسم که پذیرفته شود؟

در صورت نیاز به مشاوره و انجام پایان نامه دکترا و ارشد با ما در اتباط باشید | پایان نامه ارزان
تلفن های مشاوره:09199631325
09353132500

افزودن یک دیدگاه