آشنایی با انواع روش های نگارش چکیده

آشنایی با انواع روش های نگارش چکیده | در صورت نیاز به مشاوره و انجام پایان نامه دکترا و ارشد با ما در اتباط باشید | پایان نامه ارزان

آشنایی با انواع روش های نگارش چکیده

آشنایی با انواع روش های نگارش چکیده :

مدل اول برای نوشتن چکیده
در این مدل از نگارش چکیده مقاله، چکیده را به 7 قسمت (شامل 7 سوال) تقسیم کرده و مرحله به مرحله جلو می روید تا در نهایت با کنار هم قرار دادن نتایج هر بخش به یک متن کلی که همان چکیده شماست دست یابید.
مثلا می خواهید در خصوص موضوع زیر یک چکیده بنویسید:

« خطر ابتلا به سرطان ریه در افرادغیر سیگاری که در معرض دود سیگار هستند »

مرحله اول: می توانید با یک جمله به این سوال پاسخ دهید که «موضوع چیست؟».

«استشمام دود سیگار توسط افراد غیر سیگاری، خطر ابتلا به سرطان ریه را افزایش میدهد. »

مرحله دوم: سپس باید اینگونه تصور کنید که خواننده مقاله شما، با این موضوع آشنایی دارند و مستقیماً به سمت موضوع مشخص شما حرکت میکنند.

« در کشورهای غربی، استعمال دخانیات مهمترین علت ابتلا به سرطان ریه است. »

مرحله سوم: در این مرحله سؤال کلیدی تحقیق خود را مطرح کنید. در واقع مهمترین نکته برای ادامه دادن فرآیند نگارش چکیده طرح سوال تحقیق است. طرح هرگونه سؤال تحقیقی پیچیده یا مبهم می تواند برای هر بخش از تحقیق شما یک علامت خطر باشد.

«این موضوع که آیا استشمام دود سیگار توسط افراد غیر سیگاری باعث سرطان ریه میشود هنوز ناشناخته است.»

مرحله چهارم: در این مرحله باید علت اینکه فکر میکنید سؤال تحقیق شما بطور مناسبی در تحقیقات پیشین پاسخ داده نشده است، را بیان کنید.

«مطالعات پیشین خطر ابتلا به این بیماری را فقط در افراد سیگاری و غیر سیگاری بررسی کرده اند.»

مرحله پنجم: اینکه چگونه می خواهید به سؤال تحقیقتان پاسخ دهید را بیان کنید(ایده ها یا روشها). اگر روشهای مختلفی را برای این منظور به کار برده اید، تنها بر روی نکات مهم تمرکز کنید.

«یک نمونه 2118 نفری از افرادی که در تمام عمر غیرسیگاری بوده اند، انتخاب شده و تنفس سنجی آنها تکمیل شد.»

مرحله ششم: یافته های مهم تحقیق خود را در یک جمله خلاصه کنید. یافته های شما بایستی در یک جمله ی 10 تا 14 کلمه ای خلاصه شوند که با یک فعل به اتمام برسد، سؤالی نباشد و به شکل یک عنوان یا تیتر نوشته نشود. اگر نتوانید یافته های خود را به اینشکل خلاصه کنید، دو حالت میتواند وجود داشته باشد:

یا دست آوردهایتان بیش از اندازه متضاد هستند.
یا سؤال تحقیقتان بیش از اندازه وسیع و کلان است.
«ما پی بردیم که در چندین مجموعه، در معرض دود سیگار بودن، یک پیش بینی کننده مستقل برای سرطان ریه در افرادی است که هرگز سیگار نکشیده اند.»

مرحله هفتم: نتیجه گیری کلی خود را ار یافته هایتان مطرح کنید.

«یافته های این تحقیق به شدت از اقداماتی که در راستای ممنوعیت کشیدن سیگار در مکانهای عمومی است حمایت میکنند.»

حالا نوبت آن رسیده است تا نوشته های خود را کنار هم قرار داده و به شکل یک چکیده دربیاورید:

«استشمام دود سیگار توسط افراد غیر سیگاری، خطر ابتلا به سرطان ریه را افزایش میدهد. در کشورهای غربی، استعمال دخانیات مهمترین علت ابتلا به سرطان ریه می باشد. این موضوع که آیا استشمام دود سیگار توسط افراد غیر سیگاری باعث ابتلا به سرطان ریه میشود هنوز ناشناخته است. مطالعات پیشین خطر ابتلا به این بیماری را فقط در افراد سیگاری و غیر سیگاری بررسی کرده اند. یک نمونه 2118 نفری از افرادی که در تمام عمر غیرسیگاری بوده اند، انتخاب شده و تنفس سنجی آنها تکمیل شد. ما پی بردیم که در چندین مجموعه، در معرض دود سیگار بودن، یک پیش بینی کننده مستقل سرطان ریه در افرادی است که هرگز سیگار نکشیده اند. یافته های این تحقیق به شدت از اقداماتی که در راستای ممنوعیت کشیدن سیگار در مکانهای عمومی است حمایت میکنند».

مدل دوم برای نوشتن چکیده
در مدل دوم نگارش چکیده مقاله، یک ساختار تعریف شده برای چکیده در نظر گرفته می شود که بایستی هر بخش بصورت جداگانه نوشته و سپس در کنار هم قرار داده شوند. این بخش ها شامل موارد زیر می باشند:

مقدمه یا هدف: نویسنده در قالب 2 الی 4 جمله یک توضیح کلی از موضوع یا پیش زمینه ای از پژوهش خود را ارائه می دهد که معمولا از اولین جمله قسمت مقدمه اقتباس میشوند. سپس هدف پژوهش خود را در قالب 1 تا 2 جمله مطرح می کند.
روش کار: روش هایی که برای انجام پژوهش خود بکار گرفته اید بصورت کامل اما خلاصه و کلیدی مطرح می کنید.
نتایج: یافته های خود را در قالب 2 الی 3 جمله اما بگونه ای که برای خواننده قابل درک باشد و ابهامی برای او ایجاد نکند، بیان کنید.
بحث: یک نتیجه کلی از یافته های پژوهش در حد یک تا دو جمله نوشته شود.

بنابراین میتوان مدل دوم برای نوشتن چکیده را به صورت زیر بیان کرد:

ارائه اطلاعات حقیقی پیش زمینه ای
ترکیب روش، هدف کلی و هدف ویژه تحقیق در قالب یک جمله
خلاصه کردن روش به کاربرده شده در تحقیق و ارائه جزییاتی از آن
اشاره به دستاوردهای پژوهش
اشاره به کاربردهای پژوهش مرجع
در نوشتن چکیده به این نکته باید دقت شود که همیشه به روشهای به کار برده شده قبل از نتایج اشاره کنید. به طور کلی میتوان گفت یک چکیده مناسب شامل پنج مورد زیر میشود:

پیش زمینه، هدف، مساله و آنچه که در مقاله انجام شده است.
روش ها و اطلاعات مورد نظر (ورودی ها)
نتایج ، دستاورد و نوآوری، مفاهیم، معانی نتایج
کاربردها
محدودیت های پژوهش و پژوهش های مورد نیاز بعدی
نمونه نگارش چکیده مقاله انگلیسی به روش اول
Abstract
Questions about the smoking habits of parents and spouses were asked in a case-control study involving 1338 lung cancer patients and 1393 comparison subjects in Louisiana, USA. Non-smokers married to heavy smokers had an increased risk of lung cancer, and so did subjects whose mothers smoked. There was no association between lung cancer risk and paternal smoking. The association with maternal smoking was found only in smokers and persisted after controlling for variables indicative of active smoking. It is not clear whether the results reflect a biological effect associated with maternal smoking or the inability to control adequately for confounding factors related to active smoking. This preliminary finding deserves further investigation.

نمونه نگارش چکیده مقاله انگلیسی به روش دوم
Abstract
Purpose : Nivolumab, a fully human immunoglobulin G4 programmed death-1 immune checkpoint inhibitor antibody, has demonstrated improved survival in previously treated patients with advanced non–small-cell lung cancer (NSCLC). CheckMate 012, a phase I, multicohort study, was conducted to explore the safety and efficacy of nivolumab as monotherapy or combined with current standard therapies in first-line advanced NSCLC. Here, we report results for nivolumab plus platinum-based doublet chemotherapy (PT-DC).

Methods : Patients (N = 56) received nivolumab (intravenously) plus PT-DC concurrently every 3 weeks for four cycles followed by nivolumab alone until progression or unacceptable toxicity. Regimens were nivolumab 10 mg/kg plus gemcitabine-cisplatin (squamous) or pemetrexed-cisplatin (nonsquamous) or nivolumab 5 or 10 mg/kg plus paclitaxel-carboplatin (all histologies). The primary objective was to assess safety and tolerability. Secondary objectives included objective response rate and 24-week progression-free survival rate (per Response Evaluation Criteria in Solid Tumors version 1.1); exploratory objectives included overall survival (OS) and response by tumor programmed death ligand-1 expression.

Results : No dose-limiting toxicities occurred during the first 6 weeks of treatment. Forty-five percent of patients (25 of 56 patients) reported grade 3 or 4 treatment-related adverse events (AEs); 7% of patients (n = 4) had pneumonitis. Twenty-one percent of patients (n = 12) discontinued all study therapy as a result of treatment-related AEs. Objective response rates for nivolumab 10 mg/kg plus gemcitabine-cisplatin, nivolumab 10 mg/kg plus pemetrexed-cisplatin, nivolumab 10 mg/kg plus paclitaxel-carboplatin, and nivolumab 5 mg/kg plus paclitaxel-carboplatin were 33%, 47%, 47%, and 43%, respectively; 24-week progression-free survival rates were 51%, 71%, 38%, and 51%, respectively; 2-year OS rates were 25%, 33%, 27%, and 62%, respectively. Responses were achieved regardless of tumor programmed death ligand-1 expression.

Conclusion: The safety profile of nivolumab plus PT-DC was consistent with that expected for individual agents; however, treatment discontinuation related to AEs was greater with the combination. Encouraging activity was observed, especially for the nivolumab 5 mg/kg plus paclitaxel-carboplatin group, with a 2-year OS rate of 62%.


 

آشنایی با انواع روش های نگارش چکیده | آشنایی با انواع روش های نگارش چکیده
در صورت نیاز به مشاوره و انجام پایان نامه دکترا و ارشد با ما در اتباط باشید | پایان نامه ارزان
تلفن های مشاوره:09199631325
09353132500

افزودن یک دیدگاه