آشنایی با انواع مقالات علمی

آشنایی با انواع مقالات علمی

آشنایی با انواع مقالات علمی

آشنایی با انواع مقالات علمی

آشنایی با انواع مقالات علمی :

دسته بندی مقالات علمی
مقالات علمی بطور کلی به دو دسته تقسیم میشوند:

1. مقالات علمی تخصصی که توسط متخصصان با تجربه در زمینه موضوع مقاله مورد بازنگری قرار گرفته اند و دارای ویژگیهای زیر هستند:

این مقالات توسط پژوهشگران و دانشگاهیان نوشته میشوند.
دارای ساختاری مشخص و تعریف شده ای میباشند.
چکیده و رفرنس مشخصی دارند.
به زبان تخصصی در حوزه علمی مرتبط با موضوع آن مقاله نوشته می شوند.
2. مقالات علمی خبری/عمومی : مقالاتی هستند بازنگری آنها تخصصی نبوده و برای تحقیقات تخصصی مناسب نیستند. این مقالات دارای ویژگیهای زیر هستند:

توسط افرادی تألیف میشود که شاید در خصوص موضوع مقاله هیچگونه تخصصی نداشته باشد.
به ندرت دارای چکیده و رفرنس هستند.
ساختار مشخصی برای این مقالات تعریف نشده است.
به زبان عمومی نوشته می شوند تا برای عموم قابل فهم باشد.
مقالات علمی تخصصی براساس محتوا و اهداف مقاله به سه دسته تقسیم می شوند که در ادامه به بررسی هر کدام از آنها می پردازیم.

مقاله پژوهشی Original Paper
این گونه از مقالات با نام های دیگری مانند مقاله تجربی، مقاله پژوهشی یا تحقیقی و پژوهش اصیل نیز شناخته می شوند. در این نوع مقالات محقق به بیان یافته های تجربی خود در خصوص یک موضوع جدید می پردازد بگونه ای که این موضوع برای اولین بار توسط این فرد مورد مطالعه و آزمایش قرار گرفته است. به عبارتی دیگر این مقالات حاصل پژوهشهای جدیدی هستند که قبلاً مانند آنها انجام نشده است. این مقالات در دسته نوشته های سطح اول قرار می گیرند. بنابراین دارای ساختار مشخص هستند و اجزای مقاله را دارا می باشند ( البته در نظر داشته باشید که مجلات مختلف دارای یکسری دستورالعمل های مشخصی در خصوص ساختار مقاله هستند که بایستی در نگارش مقاله به آن توجه نمایید). این گروه از مقالات در میان محققین و پژوهشگران بسیار متداول است و به دلیل نوین بودن محتوای آنها، فرصت بیشتری را برای چاپ شدن دارند.

مقاله مروری Review Paper
این گروه از مقالات تحت عنوان مقالات مرور ادبیات یا علمی ترویجی نیز نامیده می شوند. در این نوع مقالات ابتدا یک موضوع خاص که در خصوص آن پژوهش های زیادی انجام گرفته، انتخاب می شود و سپس نقد و بررسی های در خصوص تحقیقات پیشین انجام میگیرد و پیش زمینه ای از آن موضوع ارائه میشود. مقالات مروری حاوی موضوع یا یافته جدیدی نمی باشند با این وجود برای چاپ شدن در یک مجله، مورد داوری و بازبینی قرار می گیرند. تفاوتی که مقالات مروری با مقالات پژوهشی دارند این است که در مقالات مروری چون مطالعه جدیدی انجام نگرفته، پس بخش مواد و روش ها مطرح نمی شود.
شاید نوشتن این نوع مقالات در ابتدا ساده به نظر بیاید اما باید گفت که افرادی می توانند مقالات مروری بنویسند که اولا چند پژوهش در خصوص آن موضوع انجام داده باشند و از طرفی در آن موضوع خاص از تجربه کافی برخوردار باشند و اشراف کاملی بر روی موضوع مورد نظر داشته باشند. این مقالات پس از نقد و ارزیابی مطالعات قبلی موارد زیر را بیان می کنند:

تاکنون چه چیزهایی در باب آن موضوع یافت شده و چه اکتشافاتی صورت گرفته است.
روند پیشرفت مطالعات پیشین در مورد آن موضوع چگونه است.
در چه قسمتهایی از آن موضوع مطالعات کافی صورت نگرفته و نیاز به مطالعه و تحقیق بیشتر است.
چه قسمتهایی از آن موضوع هنوز بکر و دستنخورده است که برای انجام تحقیقی جدید مناسب هستند .
مقاله نظری Theoretical Paper
در این مقالات، نویسنده بر اساس نقد، تحلیل و ارزیابی مطالعات و تحقیقات پیشین، یک نظریه تازه مطرح میکند. امکان دارد نویسنده یک مقاله نظری، بر پایه مستندات و به طور مستدل از نظریه ای حمایت کند و یا حتی آن نظریه را مورد تردید قرار دهد.


مطالب پیشنهادی :
چطور از معتبر بودن مجلات ISI مطمئن شویم؟

 

در صورت نیاز به مشاوره و انجام پایان نامه دکترا و ارشد با ما در اتباط باشید | پایان نامه ارزان
تلفن های مشاوره:09199631325
09353132500

پست های مرتبط

افزودن یک دیدگاه

error: تلفن های تماس : 09353132500 و 09199631325 می باشد.