فرمت بندی مطابق با آیین نامه پایان نامه

آموزش نحوه نوشتن پروپوزال در 13 گام

فرمت بندی مطابق با آیین نامه پایان نامه

در این بخش قصد داریم دانشجویان را با شکل و شیوه هایی که باید در نگارش پایان نامه و فرمت بندی پایان نامه رعایت کنند را آشنا خواهیم کرد. رعایت اصول و فرمت بندی پایان نامه موجب ارتقای کیفی پایان نامه در جلسات داوری خواهد شد.

رعایت نکات مربوط به قالب بندی مطابق با آیین نامه های پایان نامه نویسی کارشناسی ارشد، تز و رساله دکتری موجب انتقال پیام دانشجوی انجام دهنده پایان نامه شده و در این بخش تلاش داریم، دانشجویان را با روش های استاندارد فرمت بندی و قالب گذاری مطابق با آیین نامه های پایان نامه نویسی دانشگاه های آزاد، سراسری، دانشگاه های وزارت بهداشت آشنا نموده، تا دانشجویان با اصول قواعد فرمت بندی پایان نامه ها، نگارش جزوات درسی، نگارش پروژه های درسی، نگارش پروژه های شغلی، نگارش گزارشات فنی در صنعت آشنا خواهند شد.

فرمت بندی با آیین نامه پایان نامه نویسی از چندجنبه می تواند مورد بررسی قرار گیرد

مکان نوشتن مطالب در صفحات پایان نامه ها، نحوه حاشیه صفحات پایان نامه، شماره گذاری صفحات پایان نامه ها و رساله، بخش های مختلف پایان نامه و رساله، نحوه نوشتن معادلات در پایان نامه، نحوه گذاشتن تصاویر در پایان نامه ها، تصاویر، جدول، سرعنوان، زیر عنوان، عنوان جدول Caption جدول، عنوان شکل caption شکل پایان نامه.

ترتیب ساختار ارایه مطالب پایان نامه و محتوی فصول پایان نامه در جاهای مختلف پایان نامه مانند فصل اول مقدمه پایان نامه، ضرورت انجام تحقیق، سوالات پایان نامه، فرضیات پژوهش، نوآوری های مدنظر تحقیق، فصل دوم مرور ادبیات و ارایه مدل مفهومی، فصل سون چارچوب پژوهش و روش شناسی تحقیق، جامعه و نمونه آماری، مدل ریاضی تحقیق، ابزارهای تحقیق، طراحی پرسشنامه، فصل چهارم یافته های تحقیق، فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات آتی. و در آخر مراجع و رفرنس های پایان نامه و ضمایم ارایه خواهد شد.

نحوه تنظیم مطالب پایان نامه

مهم ترین نکانی که باید در ارتباط با ابعاد کاغذ پایان نامه، تنظیم و کادربندی صفحات پایان نامه برای پرینت در کاغذ در این بخش تشریح می شوند:
در پرینت و نگارش پایان نامه باید از کاغذ مرغوب و A4 استفاده نمود. در برخی از موارد که جداول بزرگتر است می تواند از landscape نرم افزار word استفاده نمود و یا از استانداردهای رده A و تا کردن آنها در صحافی پایان نامه بهره برد.
در نگارش متن پایان نامه، معادلات ریاضی و جداول و نمودارها و تصاویر و شکل ها می توان از نرم افزارهای موجود بهره برد.
اندازه حرف های متن و کلمات پایان نامه باید به صورت سایز 12pt تا 14pt، با فونت B Lotus Bzar B Nazanin، بسته به آیین نامه و شیوه نامه نگارش و تایپ پایان نامه دانشگاه ها استفاده نمود.
کیفیت تصاویر پایان نامه و رساله دکتری باید از کیفیت خوبی برخوردار باشد در مواردی که کیفیت پایین است از نرم افزار فتوشاپ استفاده نمود.
حاشیه های صفحات پایان نامه معمولا به صورت 5/2 و 5/2 سانتی متر از بالا و پایین و از سمت راست و چپ به ترتیب 3 و 2 سانتی متر است. صفحات نیز به صورت 18 سطری و یا 24 سطری تایپ می شوند.
قواعد دستور پایان نامه نویسی مطابق با دستور زبان فارسی، جملات کوتاه و بصورت مجهول نوشته شوند.

نگارش کلمات لاتین در متن پایان نامه و رساله

حتی الامکان از کلمات لاتین در شکل و جداول پرهیز نمایید. باید از معادل کلمات لاتین در متن بهره برد و با استفاده از زیر نویس (فوت نت) در زیرنویس صفحه از خود کلمه لاتین استفاده کرد. در طراحی بخش footnote پانویس صفحه می توان آن را به دو بخش راست و چپ تقسیم نمود.

شماره گذاری صفحات پایان نامه

شماره گذاری صفحات پایان نامه ها و رساله معمولا در دو بخش مجزا انجام می شود. در بخش اول شماره گذاری از صفحه چکیده تا آخر بخش فهرست جداول و اشکال به صورت الف، ب، پ، ت انجام می شود.

در بخش دوم شماره گذاری صفحات پایان نامه از صفحه فصل اول تا انتهای پایان نامه انجام می شود. دقت نمایید روی صفحه عنوان پایان نامه شماره گذاری انجام نشود. همچنین عنوان هر فصل پایان نامه شماره گذاری انجام نمی شود ولی در صفحه ها محاسبه می شود.

نوشتن متن اصلی پایان نامه در فرمت بندی پایان نامه

در نگارش متن اصلی پایان نامه، عناوین اصلی و یا سرتیترها با فونت درشت تر از عناوین فرعی نوشته می شود. قبل از هر عنوان اصلی دو سطر و قبل از هر عنوان فرعی یک سطر جا خالی گذاشته می شود و متن اصلی پایان نامه و پاراگراف ها بلافاصله از عنوان اصلی و زیر عنوان ها شروع می شود.

معادلات و نوشته ها در پایان نامه

بین معادلات و نوشته های متن پایان نامه معمولا یک سطر خالی گذاشته می شود. شماره معادله در سمت راست معادله نوشته می شود.

جداول، تصاویر و یا اشکال در پایان نامه

جداول، تصاویر و یا اشکال در پایان نامه باید دارای شماره باشند و در متن پایان نامه به این جداول و اشکال اشاره شود. زیرنویس شکل در قسمت پایین شکل و بالانویس جدول در بالای جدول نوشته می شود. شماره جداول و شکل های پایان نامه به ترتیب در بالا و پایین بصورت XX-YY نوشته می شود.

XX شماره فصل و YY شماره جدول و یا شکل می باشد. هر یک از جداول و اشکال در پایان نامه دارای شماره های مستقل از یکدیگر بوده و به ترتیب در متن پایان نامه اشاره شده و تا انتهای پایان نامه این ترتیب ادامه می یابد. دقت نمایید اگر تعداد اشکال، جداول در متن پایان نامه بیش از حد باشد تلاش نمایید آنها را در پیوست قرار دهید.

منحنی ها و نمودارها در پایان نامه و رساله

در منحنی ها و نمودارهایی که در پایان نامه آورده می شود تلاش کنید هر یک از محورهای مختصات را تعریف کنید. کیفیت تصاویر این نمودارها بسیار مهم است می توانید از نرم افزارهای اکسل Excel، Visio و یا فتوشاپ بهره بگیرید.

افزودن یک دیدگاه