لیست مجلات ISI برنامه ریزی و توسعه

آشنایی با ساختار و نحوه نگارش مقالات | در صورت نیاز به مشاوره و انجام پایان نامه دکترا و ارشد با ما در اتباط باشید | پایان نامه ارزان

لیست مجلات ISI برنامه ریزی و توسعه

 

لیست مجلات ISI برنامه ریزی و توسعه (دانلود لیست و فهرست مجلات معتبر ISI برنامه ریزی و توسعه). لیست مجلات و ژورنال های خارجی معتبر رشته برنامه ریزی و توسعه، جغرافی و شهرسازی، مدیریت شهری و آینده پژوهی. لیست مجلات ISI برنامه ریزی و توسعه معتبر وزارت علوم، وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد. لیست مجلات ISI تامسون رویترز Thomson Reuters نمایه WOS و JCR با ضریب تاثیر impact factor (مجلات ISI با IF) برنامه ریزی و توسعه. مجلات علمی و پژوهشی خارجی معتبر با نمایه ISI رشته برنامه ریزی و توسعه. پذیرش مقاله ISI برنامه ریزی و توسعه. ترجمه مقاله ISI برنامه ریزی و توسعه. اکسپت مقاله ISI برنامه ریزی و توسعه مقطع کارشناسی ارشد و دکتری (اپلای خارج از دانشگاه های معتبر خارج از کشور، مصاحبه دکتری، دو نمره پایان نامه، دفاع از رساله دکتری). دانلود رایگان مقاله برنامه ریزی و توسعه از مجلات معتبر. چاپ فوری و تضمینی مقاله ISI برنامه ریزی و توسعه. استخراج فوری مقاله از پایان نامه برنامه ریزی و توسعه و معرفی مجلات معتبر ISI برنامه ریزی و توسعه. تحلیل آماری با نرم افزار، گردآوری داده ها، طراحی پرسشنامه پایان نامه برنامه ریزی و توسعه. چاپ کتاب از پایان نامه برنامه ریزی و توسعه.

SOCIAL SCIENCES CITATION INDEX – PLANNING & DEVELOPMENT – JOURNAL LIST 
Total journals: 55

AFRICAN DEVELOPMENT REVIEW-REVUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT

Quarterly ISSN: 1017-6772

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

CANADIAN JOURNAL OF DEVELOPMENT STUDIES-REVUE CANADIENNE D ETUDES DU DEVELOPPEMENT

Quarterly ISSN: 0225-5189

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

COMMUNITY DEVELOPMENT JOURNAL

Quarterly ISSN: 0010-3802

OXFORD UNIV PRESS, GREAT CLARENDON ST, OXFORD, ENGLAND, OX2 6DP

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

DEVELOPING ECONOMIES

Quarterly ISSN: 0012-1533

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

DEVELOPMENT AND CHANGE

Bimonthly ISSN: 0012-155X

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

DEVELOPMENT POLICY REVIEW

Bimonthly ISSN: 0950-6764

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

DEVELOPMENT SOUTHERN AFRICA

Bimonthly ISSN: 0376-835X

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

DISASTERS

Quarterly ISSN: 0361-3666

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

DISP

Quarterly ISSN: 0251-3625

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

ECONOMIC DEVELOPMENT AND CULTURAL CHANGE

Quarterly ISSN: 0013-0079

UNIV CHICAGO PRESS, 1427 E 60TH ST, CHICAGO, USA, IL, 60637-2954

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

ECONOMIC DEVELOPMENT QUARTERLY

Quarterly ISSN: 0891-2424

SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS, USA, CA, 91320

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

ENTREPRENEURSHIP AND REGIONAL DEVELOPMENT

Monthly ISSN: 0898-5626

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

EUROPEAN JOURNAL OF DEVELOPMENT RESEARCH

Bimonthly ISSN: 0957-8811

PALGRAVE MACMILLAN LTD, BRUNEL RD BLDG, HOUNDMILLS, BASINGSTOKE, ENGLAND, HANTS, RG21 6XS

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

EUROPEAN PLANNING STUDIES

Monthly ISSN: 0965-4313

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

FUTURES

Monthly ISSN: 0016-3287

ELSEVIER SCI LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OXON, OX5 1GB

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

GROWTH AND CHANGE

Quarterly ISSN: 0017-4815

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

HABITAT INTERNATIONAL

Quarterly ISSN: 0197-3975

PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OX5 1GB

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

HOUSING POLICY DEBATE

Quarterly ISSN: 1051-1482

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

IDS BULLETIN-INSTITUTE OF DEVELOPMENT STUDIES

Bimonthly ISSN: 0265-5012

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

INTERNATIONAL DEVELOPMENT PLANNING REVIEW

Quarterly ISSN: 1474-6743

LIVERPOOL UNIV PRESS, 4 CAMBRIDGE ST, LIVERPOOL, ENGLAND, L69 7ZU

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

INTERNATIONAL JOURNAL OF URBAN AND REGIONAL RESEARCH

Bimonthly ISSN: 0309-1317

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

INTERNATIONAL REGIONAL SCIENCE REVIEW

Quarterly ISSN: 0160-0176

SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS, USA, CA, 91320

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNAL OF AGRARIAN CHANGE

Quarterly ISSN: 1471-0358

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNAL OF DEVELOPMENT EFFECTIVENESS

Quarterly ISSN: 1943-9342

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNAL OF DEVELOPMENT STUDIES

Monthly ISSN: 0022-0388

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNAL OF ECONOMIC POLICY REFORM

Quarterly ISSN: 1748-7870

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNAL OF ENVIRONMENT & DEVELOPMENT

Quarterly ISSN: 1070-4965

SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS, USA, CA, 91320

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNAL OF HUMAN DEVELOPMENT AND CAPABILITIES

Quarterly ISSN: 1945-2829

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNAL OF INTERNATIONAL DEVELOPMENT

Bimonthly ISSN: 0954-1748

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNAL OF PEASANT STUDIES

Bimonthly ISSN: 0306-6150

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNAL OF PLANNING EDUCATION AND RESEARCH

Quarterly ISSN: 0739-456X

SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS, USA, CA, 91320

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNAL OF PLANNING LITERATURE

Quarterly ISSN: 0885-4122

SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS, USA, CA, 91320

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNAL OF REGIONAL SCIENCE

Bimonthly ISSN: 0022-4146

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNAL OF RURAL STUDIES

Quarterly ISSN: 0743-0167

PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OX5 1GB

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNAL OF SOUTH ASIAN DEVELOPMENT

Tri-annual ISSN: 0973-1741

SAGE PUBLICATIONS INDIA PVT LTD, B-1-I-1 MOHAN CO-OPERATIVE INDUSTRIAL AREA, MATHURA RD, POST BAG NO 7, NEWDELHI, INDIA, 110 044

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNAL OF THE AMERICAN PLANNING ASSOCIATION

Quarterly ISSN: 0194-4363

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

LOCAL GOVERNMENT STUDIES

Bimonthly ISSN: 0300-3930

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

LONG RANGE PLANNING

Bimonthly ISSN: 0024-6301

ELSEVIER SCI LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OXON, OX5 1GB

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

PLANNING THEORY

Quarterly ISSN: 1473-0952

SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS, USA, CA, 91320

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

POLICY SCIENCES

Quarterly ISSN: 0032-2687

SPRINGER, VAN GODEWIJCKSTRAAT 30, DORDRECHT, NETHERLANDS, 3311 GZ

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

PROGRESS IN DEVELOPMENT STUDIES

Quarterly ISSN: 1464-9934

SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS, USA, CA, 91320

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

PROGRESS IN PLANNING

Bimonthly ISSN: 0305-9006

PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OX5 1GB

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

PUBLIC ADMINISTRATION AND DEVELOPMENT

Bimonthly ISSN: 0271-2075

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

RESEARCH POLICY

Monthly ISSN: 0048-7333

ELSEVIER SCIENCE BV, PO BOX 211, AMSTERDAM, NETHERLANDS, 1000 AE

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

REVIEW OF DEVELOPMENT ECONOMICS

Quarterly ISSN: 1363-6669

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

SCIENCE AND PUBLIC POLICY

Bimonthly ISSN: 0302-3427

OXFORD UNIV PRESS, GREAT CLARENDON ST, OXFORD, ENGLAND, OX2 6DP

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

SOCIAL POLICY & ADMINISTRATION

Bimonthly ISSN: 0144-5596

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

SOCIETY & NATURAL RESOURCES

Monthly ISSN: 0894-1920

TAYLOR & FRANCIS INC, 530 WALNUT STREET, STE 850, PHILADELPHIA, USA, PA, 19106

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

Zoological Record

STUDIES IN COMPARATIVE INTERNATIONAL DEVELOPMENT

Quarterly ISSN: 0039-3606

SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Bimonthly ISSN: 0968-0802

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

TECHNOLOGICAL FORECASTING AND SOCIAL CHANGE

Monthly ISSN: 0040-1625

ELSEVIER SCIENCE INC, 360 PARK AVE SOUTH, NEW YORK, USA, NY, 10010-1710

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

THIRD WORLD QUARTERLY

Monthly ISSN: 0143-6597

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

WORLD BANK ECONOMIC REVIEW

Tri-annual ISSN: 0258-6770

OXFORD UNIV PRESS, GREAT CLARENDON ST, OXFORD, ENGLAND, OX2 6DP

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

WORLD BANK RESEARCH OBSERVER

Semiannual ISSN: 0257-3032

OXFORD UNIV PRESS, GREAT CLARENDON ST, OXFORD, ENGLAND, OX2 6DP

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

WORLD DEVELOPMENT

Monthly ISSN: 0305-750X

PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OX5 1GB

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

افزودن یک دیدگاه