لیست مجلات ISI تاریخ علوم اجتماعی

رفتارهای غیراخلاقی در نگارش مقاله علمی | در صورت نیاز به مشاوره و انجام پایان نامه دکترا و ارشد با ما در اتباط باشید | پایان نامه ارزان

لیست مجلات ISI تاریخ علوم اجتماعی

 

لیست مجلات ISI تاریخ علوم اجتماعی (دانلود لیست و فهرست مجلات ISI معتبر خارجی تاریخ علوم اجتماعی). لیست مجلات و ژورنال های خارجی معتبر رشته تاریخ علوم اجتماعی. لیست مجلات ISI تاریخ علوم اجتماعی معتبر وزارت علوم، وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد. لیست مجلات ISI تامسون رویترز Thomson Reuters نمایه WOS و JCR با ضریب تاثیر impact factor (مجلات ISI با IF) تاریخ علوم اجتماعی. مجلات علمی و پژوهشی خارجی معتبر با نمایه ISI رشته تاریخ علوم اجتماعی. پذیرش مقاله ISI تاریخ علوم اجتماعی. ترجمه مقاله ISI تاریخ علوم اجتماعی. اکسپت مقاله ISI تاریخ علوم اجتماعی مقطع کارشناسی ارشد و دکتری (اپلای خارج از دانشگاه های معتبر خارج از کشور، مصاحبه دکتری، دو نمره پایان نامه، دفاع از رساله دکتری). دانلود رایگان مقاله تاریخ علوم اجتماعی از مجلات معتبر. چاپ فوری و تضمینی مقاله ISI تاریخ علوم اجتماعی. استخراج فوری مقاله از پایان نامه تاریخ علوم اجتماعی و معرفی مجلات معتبر ISI تاریخ علوم اجتماعی. تحلیل آماری با نرم افزار، گردآوری داده ها، طراحی پرسشنامه پایان نامه تاریخ علوم اجتماعی. چاپ کتاب از پایان نامه علم تاریخ علوم اجتماعی.

SOCIAL SCIENCES CITATION INDEX – HISTORY OF SOCIAL SCIENCES – JOURNAL LIST 
Total journals: 34

AUSTRALIAN ECONOMIC HISTORY REVIEW

Tri-annual ISSN: 0004-8992

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Social Sciences Citation Index

BUSINESS HISTORY

Bimonthly ISSN: 0007-6791

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

BUSINESS HISTORY REVIEW

Quarterly ISSN: 0007-6805

CAMBRIDGE UNIV PRESS, 32 AVENUE OF THE AMERICAS, NEW YORK, USA, NY, 10013-2473

Social Sciences Citation Index

CLIOMETRICA

Tri-annual ISSN: 1863-2505

SPRINGER HEIDELBERG, TIERGARTENSTRASSE 17, HEIDELBERG, GERMANY, D-69121

Social Sciences Citation Index

Arts & Humanities Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

Current Contents – Arts & Humanities

ECONOMIC HISTORY REVIEW

Quarterly ISSN: 0013-0117

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Social Sciences Citation Index

Arts & Humanities Citation Index

Current Contents – Arts & Humanities

ENTERPRISE & SOCIETY

Quarterly ISSN: 1467-2227

OXFORD UNIV PRESS INC, JOURNALS DEPT, 2001 EVANS RD, CARY, USA, NC, 27513

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

EUROPEAN JOURNAL OF THE HISTORY OF ECONOMIC THOUGHT

Bimonthly ISSN: 0967-2567

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

EUROPEAN REVIEW OF ECONOMIC HISTORY

Quarterly ISSN: 1361-4916

OXFORD UNIV PRESS, GREAT CLARENDON ST, OXFORD, ENGLAND, OX2 6DP

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

EXPLORATIONS IN ECONOMIC HISTORY

Quarterly ISSN: 0014-4983

ACADEMIC PRESS INC ELSEVIER SCIENCE, 525 B ST, STE 1900, SAN DIEGO, USA, CA, 92101-4495

Social Sciences Citation Index

HISTORICAL SOCIAL RESEARCH-HISTORISCHE SOZIALFORSCHUNG

Quarterly ISSN: 0172-6404

GESIS LEIBNIZ INST SOCIAL SCIENCES, UNTER SACHSENHAUSEN 6-8, COLOGNE, GERMANY, D-50667

Social Sciences Citation Index

HISTORY OF ECONOMIC IDEAS

Tri-annual ISSN: 1122-8792

FABRIZIO SERRA EDITORE, PO BOX NO,1, SUCC NO. 8, PISA, ITALY, I-56123

Social Sciences Citation Index

Arts & Humanities Citation Index

Current Contents – Arts & Humanities

HISTORY OF EDUCATION

Bimonthly ISSN: 0046-760X

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

HISTORY OF POLITICAL ECONOMY

Quarterly ISSN: 0018-2702

DUKE UNIV PRESS, 905 W MAIN ST, STE 18-B, DURHAM, USA, NC, 27701

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

HISTORY OF PSYCHIATRY

Quarterly ISSN: 0957-154X

SAGE PUBLICATIONS LTD, 1 OLIVERS YARD, 55 CITY ROAD, LONDON, ENGLAND, EC1Y 1SP

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

HISTORY OF PSYCHOLOGY

Quarterly ISSN: 1093-4510

EDUCATIONAL PUBLISHING FOUNDATION-AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOC, 750 FIRST ST, NE, WASHINGTON, USA, DC, 20002-4242

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

HISTORY OF THE FAMILY

Quarterly ISSN: 1081-602X

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

HISTORY OF THE HUMAN SCIENCES

Bimonthly ISSN: 0952-6951

SAGE PUBLICATIONS LTD, 1 OLIVERS YARD, 55 CITY ROAD, LONDON, ENGLAND, EC1Y 1SP

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

Arts & Humanities Citation Index

Current Contents – Arts & Humanities

IMAGO MUNDI-THE INTERNATIONAL JOURNAL FOR THE HISTORY OF CARTOGRAPHY

Semiannual ISSN: 0308-5694

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Arts & Humanities Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

Current Contents – Arts & Humanities

INFORMATION & CULTURE

Quarterly ISSN: 2164-8034

UNIV TEXAS PRESS, JOURNAL DIV, 2100 COMAL, AUSTIN, USA, TX, 78722

Social Sciences Citation Index

Arts & Humanities Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

Current Contents – Arts & Humanities

JOURNAL OF ECONOMIC HISTORY

Quarterly ISSN: 0022-0507

CAMBRIDGE UNIV PRESS, 32 AVENUE OF THE AMERICAS, NEW YORK, USA, NY, 10013-2473

Social Sciences Citation Index

Arts & Humanities Citation Index

Current Contents – Arts & Humanities

JOURNAL OF FAMILY HISTORY

Quarterly ISSN: 0363-1990

SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS, USA, CA, 91320

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNAL OF HISTORICAL GEOGRAPHY

Quarterly ISSN: 0305-7488

ACADEMIC PRESS LTD- ELSEVIER SCIENCE LTD, 24-28 OVAL RD, LONDON, ENGLAND, NW1 7DX

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNAL OF PHILOSOPHY OF EDUCATION

Quarterly ISSN: 0309-8249

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNAL OF THE HISTORY OF ECONOMIC THOUGHT

Quarterly ISSN: 1053-8372

CAMBRIDGE UNIV PRESS, 32 AVENUE OF THE AMERICAS, NEW YORK, USA, NY, 10013-2473

Social Sciences Citation Index

Arts & Humanities Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

Current Contents – Arts & Humanities

JOURNAL OF THE HISTORY OF THE BEHAVIORAL SCIENCES

Quarterly ISSN: 0022-5061

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNAL OF URBAN HISTORY

Bimonthly ISSN: 0096-1442

SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS, USA, CA, 91320

Social Sciences Citation Index

Arts & Humanities Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

Current Contents – Arts & Humanities

LABOR HISTORY

Bimonthly ISSN: 0023-656X

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Arts & Humanities Citation Index

Current Contents – Arts & Humanities

NURSING HISTORY REVIEW

Annual ISSN: 1062-8061

SPRINGER PUBLISHING CO, 11 WEST 42ND STREET, NEW YORK, USA, NY, 10036

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

PAEDAGOGICA HISTORICA

Bimonthly ISSN: 0030-9230

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

PLANNING PERSPECTIVES

Quarterly ISSN: 0266-5433

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Arts & Humanities Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

Current Contents – Arts & Humanities

PSYCHOANALYSIS AND HISTORY

Semiannual ISSN: 1460-8235

EDINBURGH UNIV PRESS, THE TUN-HOLYROOD RD, 12 2F JACKSONS ENTRY, EDINBURGH, SCOTLAND, EH8 8PJ

Social Sciences Citation Index

Arts & Humanities Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

Current Contents – Arts & Humanities

REVISTA DE HISTORIA ECONOMICA

Tri-annual ISSN: 0212-6109

CAMBRIDGE UNIV PRESS, 32 AVENUE OF THE AMERICAS, NEW YORK, USA, NY, 10013-2473

Social Sciences Citation Index

REVISTA DE HISTORIA INDUSTRIAL

Semiannual ISSN: 1132-7200

UNIV BARCELONA, DEPT HISTORIA, INST ECONOMIQUES, AVDA DIAGONAL 690, BARCELONA, SPAIN, 08034

Social Sciences Citation Index

Arts & Humanities Citation Index

Current Contents – Arts & Humanities

SOCIAL SCIENCE HISTORY

Quarterly ISSN: 0145-5532

CAMBRIDGE UNIV PRESS, 32 AVENUE OF THE AMERICAS, NEW YORK, USA, NY, 10013-2473

Social Sciences Citation Index

Arts & Humanities Citation Index

Current Contents – Arts & Humanities

افزودن یک دیدگاه