لیست مجلات ISI جغرافیا

کلمات کلیدی مقاله چه نقشی دارند؟ | در صورت نیاز به مشاوره و انجام پایان نامه دکترا و ارشد با ما در اتباط باشید | پایان نامه ارزان .....

لیست مجلات ISI جغرافیا

 

لیست مجلات ISI جغرافیا (دانلود لیست و فهرست مجلات ISI معتبر خارجی جغرافی، برنامه ریزی و توسعه و شهرسازی). لیست مجلات و ژورنال های خارجی معتبر جغرافیا، برنامه ریزی و توسعه و شهرسازی. لیست مجلات ISI جغرافیا شهرسازی معتبر وزارت علوم، وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد. لیست مجلات ISI تامسون رویترز Thomson Reuters نمایه WOS و JCR با ضریب تاثیر impact factor (مجلات ISI با IF) جغرافیا. مجلات علمی و پژوهشی خارجی معتبر با نمایه ISI رشته جغرافیا. پذیرش مقاله ISI جغرافیا. ترجمه مقاله ISI جغرافیا. اکسپت مقاله ISI جغرافیا. دانلود رایگان مقاله جغرافیا از مجلات معتبر. چاپ فوری و تضمینی مقاله ISI جغرافیا. استخراج فوری مقاله از پایان نامه جغرافیا و معرفی مجلات معتبر ISI جغرافیا. تحلیل آماری، گردآوری داده ها، طراحی پرسشنامه و شبیه سازی پایان نامه جغرافیا. چاپ کتاب از پایان نامه جغرافیا و برنامه ریزی و توسعه و شهرسازی.

 

SOCIAL SCIENCES CITATION INDEX – GEOGRAPHY – JOURNAL LIST 
Total journals: 77

ANNALS OF REGIONAL SCIENCE

Bimonthly ISSN: 0570-1864

SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

ANNALS OF THE ASSOCIATION OF AMERICAN GEOGRAPHERS

Bimonthly ISSN: 0004-5608

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

ANTIPODE

Bimonthly ISSN: 0066-4812

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

APPLIED GEOGRAPHY

Monthly ISSN: 0143-6228

ELSEVIER SCI LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OXON, OX5 1GB

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

APPLIED SPATIAL ANALYSIS AND POLICY

Quarterly ISSN: 1874-463X

SPRINGER, VAN GODEWIJCKSTRAAT 30, DORDRECHT, NETHERLANDS, 3311 GZ

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

AREA

Quarterly ISSN: 0004-0894

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

ASIA PACIFIC VIEWPOINT

Tri-annual ISSN: 1360-7456

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Social Sciences Citation Index

AUSTRALIAN GEOGRAPHER

Quarterly ISSN: 0004-9182

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

BOLETIN DE LA ASOCIACION DE GEOGRAFOS ESPANOLES

Semiannual ISSN: 0212-9426

ASOCIACION GEOGRAFOS ESPANOLES, PINAR 25, MADRID, SPAIN, 28006

Social Sciences Citation Index

CAMBRIDGE JOURNAL OF REGIONS ECONOMY AND SOCIETY

Tri-annual ISSN: 1752-1378

OXFORD UNIV PRESS, GREAT CLARENDON ST, OXFORD, ENGLAND, OX2 6DP

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

CANADIAN GEOGRAPHER-GEOGRAPHE CANADIEN

Quarterly ISSN: 0008-3658

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

CARTOGRAPHIC JOURNAL

Quarterly ISSN: 0008-7041

MANEY PUBLISHING, STE 1C, JOSEPHS WELL, HANOVER WALK, LEEDS, ENGLAND, W YORKS, LS3 1AB

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

CARTOGRAPHY AND GEOGRAPHIC INFORMATION SCIENCE

Bimonthly ISSN: 1523-0406

TAYLOR & FRANCIS INC, 530 WALNUT STREET, STE 850, PHILADELPHIA, USA, PA, 19106

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

CHILDRENS GEOGRAPHIES

Quarterly ISSN: 1473-3285

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

COMPUTERS ENVIRONMENT AND URBAN SYSTEMS

Bimonthly ISSN: 0198-9715

ELSEVIER SCI LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OXON, OX5 1GB

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

CULTURAL GEOGRAPHIES

Quarterly ISSN: 1474-4740

SAGE PUBLICATIONS LTD, 1 OLIVERS YARD, 55 CITY ROAD, LONDON, ENGLAND, EC1Y 1SP

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

ECONOMIC GEOGRAPHY

Quarterly ISSN: 0013-0095

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

EMOTION SPACE AND SOCIETY

Quarterly ISSN: 1755-4586

ELSEVIER SCI LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OXON, OX5 1GB

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

ENVIRONMENT AND PLANNING A

Monthly ISSN: 0308-518X

SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS, USA, CA, 91320

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

ENVIRONMENT AND PLANNING D-SOCIETY & SPACE

Bimonthly ISSN: 0263-7758

SAGE PUBLICATIONS LTD, 1 OLIVERS YARD, 55 CITY ROAD, LONDON, ENGLAND, EC1Y 1SP

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

ERDE

Quarterly ISSN: 0013-9998

GESELLSCHAFT ERDKUNDE BERLIN, ARNO-HOLZ-STR 14, BERLIN, GERMANY, 12165

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

ERDKUNDE

Quarterly ISSN: 0014-0015

BOSS DRUCK MEDIEN GMBH, POSTFACH 10 01 54, GOCH, GERMANY, 47561

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

Current Contents – Physical, Chemical & Earth Sciences

EURASIAN GEOGRAPHY AND ECONOMICS

Bimonthly ISSN: 1538-7216

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

EUROPEAN PLANNING STUDIES

Monthly ISSN: 0965-4313

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

GENDER PLACE AND CULTURE

Monthly ISSN: 0966-369X

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

GEODETSKI VESTNIK

Quarterly ISSN: 0351-0271

ASSOC SURVEYORS SLOVENIA, ZEMLJEMERSKA 12, LJUBLJANA, SLOVENIA, SI-1000

Social Sciences Citation Index

GEOFORUM

Quarterly ISSN: 0016-7185

PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OX5 1GB

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

GEOGRAFIE

Quarterly ISSN: 1212-0014

CZECH GEOGRAPHIC SOC, CHARLES UNIV, DEPT SOC GEOGRAPHY & REGIONAL DEV, FAC SCIENCE, ALBERTOV 6, PRAGUE 2, CZECH REPUBLIC, 128 43

Social Sciences Citation Index

GEOGRAFISK TIDSSKRIFT-DANISH JOURNAL OF GEOGRAPHY

Semiannual ISSN: 0016-7223

ROYAL DANISH GEOGRAPHICAL SOC, OSTER VOLDGADE 10, COPENHAGEN K, DENMARK, DK 1350

Social Sciences Citation Index

GEOGRAFISKA ANNALER SERIES B-HUMAN GEOGRAPHY

Quarterly ISSN: 0435-3684

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

GEOGRAPHICAL ANALYSIS

Quarterly ISSN: 0016-7363

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

GEOGRAPHICAL JOURNAL

Quarterly ISSN: 0016-7398

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

GEOGRAPHICAL RESEARCH

Quarterly ISSN: 1745-5863

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Social Sciences Citation Index

GEOGRAPHICAL REVIEW

Quarterly ISSN: 0016-7428

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

GEOGRAPHY

Tri-annual ISSN: 0016-7487

GEOGRAPHICAL ASSOC, 160 SOLLY ST, SHEFFIELD, ENGLAND, S YORKSHIRE, S1 4BF

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

GEOPOLITICS

Quarterly ISSN: 1465-0045

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

GLOBAL ENVIRONMENTAL CHANGE-HUMAN AND POLICY DIMENSIONS

Quarterly ISSN: 0959-3780

ELSEVIER SCI LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OXON, OX5 1GB

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Agriculture, Biology & Environmental Sciences

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

GLOBAL NETWORKS-A JOURNAL OF TRANSNATIONAL AFFAIRS

Quarterly ISSN: 1470-2266

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

IMAGO MUNDI-THE INTERNATIONAL JOURNAL FOR THE HISTORY OF CARTOGRAPHY

Semiannual ISSN: 0308-5694

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Arts & Humanities Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

Current Contents – Arts & Humanities

INTERNATIONAL JOURNAL OF GEOGRAPHICAL INFORMATION SCIENCE

Monthly ISSN: 1365-8816

TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXON, OX14 4RN

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

INTERNATIONAL JOURNAL OF URBAN AND REGIONAL RESEARCH

Bimonthly ISSN: 0309-1317

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

ISLAND STUDIES JOURNAL

Semiannual ISSN: 1715-2593

UNIV PRINCE EDWARD ISLAND, INST ISLAND STUDIES, 550 UNIV AVE, CHARLOTTETOWN, CANADA, PE, C1A 4P3

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNAL OF ECONOMIC GEOGRAPHY

Bimonthly ISSN: 1468-2702

OXFORD UNIV PRESS, GREAT CLARENDON ST, OXFORD, ENGLAND, OX2 6DP

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNAL OF GEOGRAPHICAL SYSTEMS

Quarterly ISSN: 1435-5930

SPRINGER HEIDELBERG, TIERGARTENSTRASSE 17, HEIDELBERG, GERMANY, D-69121

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNAL OF GEOGRAPHY

Bimonthly ISSN: 0022-1341

TAYLOR & FRANCIS INC, 530 WALNUT STREET, STE 850, PHILADELPHIA, USA, PA, 19106

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNAL OF GEOGRAPHY IN HIGHER EDUCATION

Quarterly ISSN: 0309-8265

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNAL OF HISTORICAL GEOGRAPHY

Quarterly ISSN: 0305-7488

ACADEMIC PRESS LTD- ELSEVIER SCIENCE LTD, 24-28 OVAL RD, LONDON, ENGLAND, NW1 7DX

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNAL OF MAPS

Quarterly ISSN: 1744-5647

TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXON, OX14 4RN

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

Current Contents – Physical, Chemical & Earth Sciences

JOURNAL OF TRANSPORT GEOGRAPHY

Bimonthly ISSN: 0966-6923

ELSEVIER SCI LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OXON, OX5 1GB

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

LANDSCAPE AND URBAN PLANNING

Semimonthly ISSN: 0169-2046

ELSEVIER SCIENCE BV, PO BOX 211, AMSTERDAM, NETHERLANDS, 1000 AE

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Agriculture, Biology & Environmental Sciences

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

Zoological Record

BIOSIS Previews

LANDSCAPE RESEARCH

Bimonthly ISSN: 0142-6397

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

MITTEILUNGEN DER OSTERREICHISCHEN GEOGRAPHISCHEN GESELLSCHAFT

Annual ISSN: 0029-9138

OSTERR GEOGRAPH GESELLSCHAFT, KARL-SCHWEIGHOFER-GASSE 3, VIENNA, AUSTRIA, A-1071

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

MOBILITIES

Quarterly ISSN: 1745-0101

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

MORAVIAN GEOGRAPHICAL REPORTS

Quarterly ISSN: 1210-8812

ACAD SCI CZECH REPUBLIC, INST GEONICS, MGR, INST GEONICS ASCR, DEPT ENVIRONMENTAL GEOGRAPHY, DROBNEHO 28, BRNO, CZECH REPUBLIC, 602 00

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

NEW ZEALAND GEOGRAPHER

Tri-annual ISSN: 0028-8144

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Social Sciences Citation Index

NORSK GEOGRAFISK TIDSSKRIFT-NORWEGIAN JOURNAL OF GEOGRAPHY

Bimonthly ISSN: 0029-1951

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

PAPERS IN REGIONAL SCIENCE

Quarterly ISSN: 1056-8190

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

POLITICAL GEOGRAPHY

Bimonthly ISSN: 0962-6298

ELSEVIER SCI LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OXON, OX5 1GB

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

POPULATION SPACE AND PLACE

Bimonthly ISSN: 1544-8444

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

PROFESSIONAL GEOGRAPHER

Quarterly ISSN: 0033-0124

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

PROGRESS IN HUMAN GEOGRAPHY

Bimonthly ISSN: 0309-1325

SAGE PUBLICATIONS LTD, 1 OLIVERS YARD, 55 CITY ROAD, LONDON, ENGLAND, EC1Y 1SP

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

REGIONAL STUDIES

Monthly ISSN: 0034-3404

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

REVISTA DE GEOGRAFIA NORTE GRANDE

Semiannual ISSN: 0718-3402

PONTIFICA UNIV CATOLICA CHILE, INST GEOGRAFIA, AV VICUNA MACKENNA 4860, SANTIAGO, CHILE, 00000

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

REVUE DE GEOGRAPHIE ALPINE-JOURNAL OF ALPINE RESEARCH

Quarterly ISSN: 0035-1121

IGA-ASSOC DIFFUSION RECHERCHE ALPINE, 14 BIS AVENUE MARIE REYNOARD, GRENOBLE, FRANCE, 38100

Social Sciences Citation Index

SCOTTISH GEOGRAPHICAL JOURNAL

Quarterly ISSN: 1470-2541

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

SCRIPTA NOVA-REVISTA ELECTRONICA DE GEOGRAFIA Y CIENCIAS SOCIALES

Irregular ISSN: 1138-9788

UNIV BARCELONA, DEPT GEOGRAFIA HUMANA, CALLE BALDIRI REIXACH S/N, BARCELONA, SPAIN, 08028

Social Sciences Citation Index

SINGAPORE JOURNAL OF TROPICAL GEOGRAPHY

Tri-annual ISSN: 0129-7619

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

SOCIAL & CULTURAL GEOGRAPHY

Bimonthly ISSN: 1464-9365

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

SOCIOLOGIA RURALIS

Quarterly ISSN: 0038-0199

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

SOUTH AFRICAN GEOGRAPHICAL JOURNAL

Irregular ISSN: 0373-6245

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

SPACE AND CULTURE

Quarterly ISSN: 1206-3312

SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS, USA, CA, 91320

Social Sciences Citation Index

Arts & Humanities Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

Current Contents – Arts & Humanities

TIJDSCHRIFT VOOR ECONOMISCHE EN SOCIALE GEOGRAFIE

Bimonthly ISSN: 0040-747X

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

TRANSACTIONS IN GIS

Bimonthly ISSN: 1361-1682

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

TRANSACTIONS OF THE INSTITUTE OF BRITISH GEOGRAPHERS

Quarterly ISSN: 0020-2754

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

URBAN GEOGRAPHY

Bimonthly ISSN: 0272-3638

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

URBAN POLICY AND RESEARCH

Quarterly ISSN: 0811-1146

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

ZEITSCHRIFT FUR WIRTSCHAFTSGEOGRAPHIE

Quarterly ISSN: 0044-3751

BUCHENVERLAG, POSTFACH 1128, BAD SODEN, GERMANY, 65796

Social Sciences Citation Index

افزودن یک دیدگاه