لیست مجلات ISI روانشناسی تجربی

طریقه رفرنس نویسی در مقاله | در صورت نیاز به مشاوره و انجام پایان نامه دکترا و ارشد با ما در اتباط باشید | پایان نامه ارزان ...........

لیست مجلات ISI روانشناسی تجربی

 

لیست مجلات ISI روانشناسی تجربی (دانلود لیست و فهرست مجلات معتبر ISI روان شناسی تجربی). لیست مجلات و ژورنال های خارجی معتبر رشته روانشناسی-گرایش روان شناسی-تجربی. لیست مجلات ISI روانشناسی تجربی معتبر وزارت علوم، وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد. لیست مجلات ISI تامسون رویترز Thomson Reuters نمایه WOS و JCR با ضریب تاثیر impact factor (مجلات ISI با IF) روانشناسی تجربی. مجلات علمی و پژوهشی خارجی معتبر با نمایه ISI رشته روانشناسی تجربی. پذیرش مقاله ISI روانشناسی تجربی. ترجمه مقاله ISI روانشناسی تجربی. اکسپت مقاله ISI روانشناسی تجربی مقطع کارشناسی ارشد و دکتری (اپلای خارج از دانشگاه های معتبر خارج از کشور، مصاحبه دکتری، دو نمره پایان نامه، دفاع از رساله دکتری). دانلود رایگان مقاله روانشناسی تجربی از مجلات معتبر. چاپ فوری و تضمینی مقاله ISI روانشناسی تجربی. استخراج فوری مقاله از پایان نامه روانشناسی تجربی و معرفی مجلات معتبر ISI روانشناسی تجربی. تحلیل آماری با نرم افزار، گردآوری داده ها، طراحی پرسشنامه پایان نامه روانشناسی تجربی. چاپ کتاب از پایان نامه روانشناسی تجربی.

 

SOCIAL SCIENCES CITATION INDEX – PSYCHOLOGY, Experimental – JOURNAL LIST 
Total journals: 84

ACTA PSYCHOLOGICA

Monthly ISSN: 0001-6918

ELSEVIER SCIENCE BV, PO BOX 211, AMSTERDAM, NETHERLANDS, 1000 AE

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

ADAPTIVE BEHAVIOR

Bimonthly ISSN: 1059-7123

SAGE PUBLICATIONS LTD, 1 OLIVERS YARD, 55 CITY ROAD, LONDON, ENGLAND, EC1Y 1SP

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

Current Contents – Engineering, Computing & Technology

Zoological Record

BIOSIS Previews

ADVANCES IN COGNITIVE PSYCHOLOGY

Quarterly ISSN: 1895-1171

VIZJA PRESS & IT, UL DZIELNA 60, WARSZAWA, POLAND, 01-029

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

ADVANCES IN EXPERIMENTAL SOCIAL PSYCHOLOGY

Annual ISSN: 0065-2601

ELSEVIER ACADEMIC PRESS INC, 525 B STREET, SUITE 1900, SAN DIEGO, USA, CA, 92101-4495

Social Sciences Citation Index

AGING NEUROPSYCHOLOGY AND COGNITION

Bimonthly ISSN: 1382-5585

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

APPLIED COGNITIVE PSYCHOLOGY

Bimonthly ISSN: 0888-4080

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

APPLIED PSYCHOLINGUISTICS

Bimonthly ISSN: 0142-7164

CAMBRIDGE UNIV PRESS, 32 AVENUE OF THE AMERICAS, NEW YORK, USA, NY, 10013-2473

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

ATTENTION PERCEPTION & PSYCHOPHYSICS

Bimonthly ISSN: 1943-3921

SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

BIOSIS Previews

BEHAVIOR RESEARCH METHODS

Quarterly ISSN: 1554-351X

SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

BIOSIS Previews

BILINGUALISM-LANGUAGE AND COGNITION

Quarterly ISSN: 1366-7289

CAMBRIDGE UNIV PRESS, 32 AVENUE OF THE AMERICAS, NEW YORK, USA, NY, 10013-2473

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

BIOLOGICAL PSYCHOLOGY

Monthly ISSN: 0301-0511

ELSEVIER SCIENCE BV, PO BOX 211, AMSTERDAM, NETHERLANDS, 1000 AE

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

BIOSIS Previews

BRAIN AND COGNITION

Monthly ISSN: 0278-2626

ACADEMIC PRESS INC ELSEVIER SCIENCE, 525 B ST, STE 1900, SAN DIEGO, USA, CA, 92101-4495

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

Current Contents – Life Sciences

BRAIN AND LANGUAGE

Monthly ISSN: 0093-934X

ACADEMIC PRESS INC ELSEVIER SCIENCE, 525 B ST, STE 1900, SAN DIEGO, USA, CA, 92101-4495

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

Current Contents – Life Sciences

BRITISH JOURNAL OF MATHEMATICAL & STATISTICAL PSYCHOLOGY

Tri-annual ISSN: 0007-1102

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

CANADIAN JOURNAL OF EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY-REVUE CANADIENNE DE PSYCHOLOGIE EXPERIMENTALE

Quarterly ISSN: 1196-1961

CANADIAN PSYCHOLOGICAL ASSOC, 141 LAURIER AVE WEST, STE 702, OTTAWA, CANADA, ONTARIO, K1P 5J3

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

COGNITION

Monthly ISSN: 0010-0277

ELSEVIER SCIENCE BV, PO BOX 211, AMSTERDAM, NETHERLANDS, 1000 AE

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

BIOSIS Previews

COGNITION & EMOTION

Bimonthly ISSN: 0269-9931

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

COGNITION AND INSTRUCTION

Quarterly ISSN: 0737-0008

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

COGNITIVE DEVELOPMENT

Quarterly ISSN: 0885-2014

ELSEVIER SCIENCE INC, 360 PARK AVE SOUTH, NEW YORK, USA, NY, 10010-1710

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

COGNITIVE NEUROPSYCHOLOGY

Bimonthly ISSN: 0264-3294

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

BIOSIS Previews

COGNITIVE PROCESSING

Quarterly ISSN: 1612-4782

SPRINGER HEIDELBERG, TIERGARTENSTRASSE 17, HEIDELBERG, GERMANY, D-69121

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

COGNITIVE PSYCHOLOGY

Bimonthly ISSN: 0010-0285

ACADEMIC PRESS INC ELSEVIER SCIENCE, 525 B ST, STE 1900, SAN DIEGO, USA, CA, 92101-4495

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

COGNITIVE SCIENCE

Bimonthly ISSN: 0364-0213

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

COGNITIVE SYSTEMS RESEARCH

Quarterly ISSN: 1389-0417

ELSEVIER SCIENCE BV, PO BOX 211, AMSTERDAM, NETHERLANDS, 1000 AE

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

Current Contents – Engineering, Computing & Technology

COMPUTERS IN HUMAN BEHAVIOR

Bimonthly ISSN: 0747-5632

PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OX5 1GB

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

CONSCIOUSNESS AND COGNITION

Quarterly ISSN: 1053-8100

ACADEMIC PRESS INC ELSEVIER SCIENCE, 525 B ST, STE 1900, SAN DIEGO, USA, CA, 92101-4495

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

DEVELOPMENTAL NEUROPSYCHOLOGY

Bimonthly ISSN: 8756-5641

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

BIOSIS Previews

DEVELOPMENTAL SCIENCE

Bimonthly ISSN: 1363-755X

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

DISCOURSE PROCESSES

Bimonthly ISSN: 0163-853X

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

ECOLOGICAL PSYCHOLOGY

Quarterly ISSN: 1040-7413

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

BIOSIS Previews

EMOTION

Bimonthly ISSN: 1528-3542

AMER PSYCHOLOGICAL ASSOC, 750 FIRST ST NE, WASHINGTON, USA, DC, 20002-4242

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

BIOSIS Previews

EVOLUTIONARY PSYCHOLOGY

Irregular ISSN: 1474-7049

SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS, USA, CA, 91320

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY

Bimonthly ISSN: 1618-3169

HOGREFE & HUBER PUBLISHERS, ROHNSWEG 25, GOTTINGEN, GERMANY, D-37085

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

HUMAN MOVEMENT SCIENCE

Bimonthly ISSN: 0167-9457

ELSEVIER SCIENCE BV, PO BOX 211, AMSTERDAM, NETHERLANDS, 1000 AE

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

BIOSIS Previews

I-PERCEPTION

ISSN: 2041-6695

SAGE PUBLICATIONS LTD, 1 OLIVERS YARD, 55 CITY ROAD, LONDON, ENGLAND, EC1Y 1SP

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOPHYSIOLOGY

Monthly ISSN: 0167-8760

ELSEVIER SCIENCE BV, PO BOX 211, AMSTERDAM, NETHERLANDS, 1000 AE

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

Current Contents – Life Sciences

BIOSIS Previews

JOURNAL OF APPLIED RESEARCH IN MEMORY AND COGNITION

Quarterly ISSN: 2211-3681

ELSEVIER SCIENCE INC, 360 PARK AVE SOUTH, NEW YORK, USA, NY, 10010-1710

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNAL OF CHILD LANGUAGE

Bimonthly ISSN: 0305-0009

CAMBRIDGE UNIV PRESS, 32 AVENUE OF THE AMERICAS, NEW YORK, USA, NY, 10013-2473

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNAL OF COGNITION AND DEVELOPMENT

Quarterly ISSN: 1524-8372

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNAL OF COGNITIVE NEUROSCIENCE

Monthly ISSN: 0898-929X

MIT PRESS, ONE ROGERS ST, CAMBRIDGE, USA, MA, 02142-1209

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Life Sciences

JOURNAL OF COGNITIVE PSYCHOLOGY

Bimonthly ISSN: 2044-5911

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNAL OF EXPERIMENTAL CHILD PSYCHOLOGY

Monthly ISSN: 0022-0965

ACADEMIC PRESS INC ELSEVIER SCIENCE, 525 B ST, STE 1900, SAN DIEGO, USA, CA, 92101-4495

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

BIOSIS Previews

JOURNAL OF EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY-ANIMAL LEARNING AND COGNITION

Quarterly ISSN: 0097-7403

AMER PSYCHOLOGICAL ASSOC, 750 FIRST ST NE, WASHINGTON, USA, DC, 20002-4242

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

Current Contents – Life Sciences

Zoological Record

BIOSIS Previews

JOURNAL OF EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY-GENERAL

Quarterly ISSN: 0096-3445

AMER PSYCHOLOGICAL ASSOC, 750 FIRST ST NE, WASHINGTON, USA, DC, 20002-4242

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

BIOSIS Previews

JOURNAL OF EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY-HUMAN PERCEPTION AND PERFORMANCE

Bimonthly ISSN: 0096-1523

AMER PSYCHOLOGICAL ASSOC, 750 FIRST ST NE, WASHINGTON, USA, DC, 20002-4242

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

BIOSIS Previews

JOURNAL OF EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY-LEARNING MEMORY AND COGNITION

Bimonthly ISSN: 0278-7393

AMER PSYCHOLOGICAL ASSOC, 750 FIRST ST NE, WASHINGTON, USA, DC, 20002-4242

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

BIOSIS Previews

JOURNAL OF MEMORY AND LANGUAGE

Bimonthly ISSN: 0749-596X

ACADEMIC PRESS INC ELSEVIER SCIENCE, 525 B ST, STE 1900, SAN DIEGO, USA, CA, 92101-4495

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNAL OF MOTOR BEHAVIOR

Bimonthly ISSN: 0022-2895

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

BIOSIS Previews

JOURNAL OF NEUROLINGUISTICS

Bimonthly ISSN: 0911-6044

PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OX5 1GB

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

JOURNAL OF NEUROPSYCHOLOGY

Semiannual ISSN: 1748-6645

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNAL OF PSYCHOLINGUISTIC RESEARCH

Bimonthly ISSN: 0090-6905

SPRINGER/PLENUM PUBLISHERS, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNAL OF THE EXPERIMENTAL ANALYSIS OF BEHAVIOR

Bimonthly ISSN: 0022-5002

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

Current Contents – Life Sciences

BIOSIS Previews

LANGUAGE AND SPEECH

Quarterly ISSN: 0023-8309

SAGE PUBLICATIONS LTD, 1 OLIVERS YARD, 55 CITY ROAD, LONDON, ENGLAND, EC1Y 1SP

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

LANGUAGE COGNITION AND NEUROSCIENCE

Monthly ISSN: 2327-3798

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

LATERALITY

Bimonthly ISSN: 1357-650X

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

Zoological Record

LEARNING & BEHAVIOR

Quarterly ISSN: 1543-4494

SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

Current Contents – Life Sciences

Zoological Record

BIOSIS Previews

LEARNING AND MOTIVATION

Quarterly ISSN: 0023-9690

ACADEMIC PRESS INC ELSEVIER SCIENCE, 525 B ST, STE 1900, SAN DIEGO, USA, CA, 92101-4495

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

BIOSIS Previews

MEMORY

Bimonthly ISSN: 0965-8211

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

MEMORY & COGNITION

Bimonthly ISSN: 0090-502X

SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

MIND & LANGUAGE

Bimonthly ISSN: 0268-1064

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

MOTIVATION AND EMOTION

Quarterly ISSN: 0146-7239

SPRINGER/PLENUM PUBLISHERS, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

MULTISENSORY RESEARCH

Bimonthly ISSN: 2213-4794

BRILL ACADEMIC PUBLISHERS, PLANTIJNSTRAAT 2, P O BOX 9000, LEIDEN, NETHERLANDS, 2300 PA

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

BIOSIS Previews

MULTIVARIATE BEHAVIORAL RESEARCH

Bimonthly ISSN: 0027-3171

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

MUSIC PERCEPTION

Bimonthly ISSN: 0730-7829

UNIV CALIFORNIA PRESS, 155 GRAND AVE, SUITE 400, OAKLAND, USA, CA, 94612-3758

Social Sciences Citation Index

Arts & Humanities Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

Current Contents – Arts & Humanities

MUSICAE SCIENTIAE

Quarterly ISSN: 1029-8649

SAGE PUBLICATIONS LTD, 1 OLIVERS YARD, 55 CITY ROAD, LONDON, ENGLAND, EC1Y 1SP

Social Sciences Citation Index

Arts & Humanities Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

Current Contents – Arts & Humanities

NEUROPSYCHOLOGIA

Monthly ISSN: 0028-3932

PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OX5 1GB

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

Current Contents – Life Sciences

BIOSIS Previews

NEW IDEAS IN PSYCHOLOGY

Tri-annual ISSN: 0732-118X

PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OX5 1GB

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

PERCEPTION

Monthly ISSN: 0301-0066

SAGE PUBLICATIONS LTD, 1 OLIVERS YARD, 55 CITY ROAD, LONDON, ENGLAND, EC1Y 1SP

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

PERCEPTUAL AND MOTOR SKILLS

Bimonthly ISSN: 0031-5125

AMMONS SCIENTIFIC, LTD, PO BOX 9229, MISSOULA, USA, MT, 59807-9229

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

PSICOLOGICA

Semiannual ISSN: 0211-2159

UNIV VALENCIA, DEPT METODOLGIA, FAC PSICOLOGIA, AVDO BLASCO IBANEZ, 21, VALENCIA, SPAIN, 46010

Social Sciences Citation Index

PSYCHOLOGICAL RESEARCH-PSYCHOLOGISCHE FORSCHUNG

Quarterly ISSN: 0340-0727

SPRINGER HEIDELBERG, TIERGARTENSTRASSE 17, HEIDELBERG, GERMANY, D-69121

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

BIOSIS Previews

PSYCHOLOGY OF AESTHETICS CREATIVITY AND THE ARTS

Quarterly ISSN: 1931-3896

EDUCATIONAL PUBLISHING FOUNDATION-AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOC, 750 FIRST ST, NE, WASHINGTON, USA, DC, 20002-4242

Social Sciences Citation Index

Arts & Humanities Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

PSYCHOLOGY OF LEARNING AND MOTIVATION

Irregular ISSN: 0079-7421

ELSEVIER ACADEMIC PRESS INC, 525 B STREET, SUITE 1900, SAN DIEGO, USA, CA, 92101-4495

Social Sciences Citation Index

BIOSIS Previews

BIOSIS Reviews Reports And Meetings

PSYCHOLOGY OF MUSIC

Bimonthly ISSN: 0305-7356

SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS, USA, CA, 91320

Social Sciences Citation Index

Arts & Humanities Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

Current Contents – Arts & Humanities

PSYCHONOMIC BULLETIN & REVIEW

Bimonthly ISSN: 1069-9384

SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

BIOSIS Previews

PSYCHOPHYSIOLOGY

Monthly ISSN: 0048-5772

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

Current Contents – Life Sciences

BIOSIS Previews

QUARTERLY JOURNAL OF EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY

Monthly ISSN: 1747-0218

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

Current Contents – Life Sciences

BIOSIS Previews

SOCIAL COGNITIVE AND AFFECTIVE NEUROSCIENCE

Bimonthly ISSN: 1749-5016

OXFORD UNIV PRESS, GREAT CLARENDON ST, OXFORD, ENGLAND, OX2 6DP

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

SPATIAL COGNITION AND COMPUTATION

Quarterly ISSN: 1387-5868

TAYLOR & FRANCIS INC, 530 WALNUT STREET, STE 850, PHILADELPHIA, USA, PA, 19106

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

THINKING & REASONING

Quarterly ISSN: 1354-6783

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

TOPICS IN COGNITIVE SCIENCE

Quarterly ISSN: 1756-8757

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

TRENDS IN COGNITIVE SCIENCES

Monthly ISSN: 1364-6613

ELSEVIER SCIENCE LONDON, 84 THEOBALDS RD, LONDON, ENGLAND, WC1X 8RR

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

Current Contents – Life Sciences

VISUAL COGNITION

Monthly ISSN: 1350-6285

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

WILEY INTERDISCIPLINARY REVIEWS-COGNITIVE SCIENCE

Bimonthly ISSN: 1939-5078

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

افزودن یک دیدگاه