لیست مجلات ISI روانشناسی توسعه ای

نحوه محاسبه sjr | نحوه محاسبه sjr | در صورت نیاز به مشاوره و انجام پایان نامه دکترا و ارشد با ما در اتباط باشید | پایان نامه ارزان ....

لیست مجلات ISI روانشناسی توسعه ای

 

لیست مجلات ISI روانشناسی توسعه ای (دانلود لیست و فهرست مجلات معتبر ISI روان شناسی توسعه ای). لیست مجلات و ژورنال های خارجی معتبر رشته روانشناسی-گرایش روان شناسی-توسعه ای. لیست مجلات ISI روانشناسی توسعه ای معتبر وزارت علوم، وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد. لیست مجلات ISI تامسون رویترز Thomson Reuters نمایه WOS و JCR با ضریب تاثیر impact factor (مجلات ISI با IF) روانشناسی توسعه ای. مجلات علمی و پژوهشی خارجی معتبر با نمایه ISI رشته روانشناسی توسعه ای. پذیرش مقاله ISI روانشناسی توسعه ای. ترجمه مقاله ISI روانشناسی توسعه ای. اکسپت مقاله ISI روانشناسی توسعه ای مقطع کارشناسی ارشد و دکتری (اپلای خارج از دانشگاه های معتبر خارج از کشور، مصاحبه دکتری، دو نمره پایان نامه، دفاع از رساله دکتری). دانلود رایگان مقاله روانشناسی توسعه ای از مجلات معتبر. چاپ فوری و تضمینی مقاله ISI روانشناسی توسعه ای. استخراج فوری مقاله از پایان نامه روانشناسی توسعه ای و معرفی مجلات معتبر ISI روانشناسی توسعه ای. تحلیل آماری با نرم افزار، گردآوری داده ها، طراحی پرسشنامه پایان نامه روانشناسی توسعه ای. چاپ کتاب از پایان نامه روانشناسی توسعه ای.

SOCIAL SCIENCES CITATION INDEX – PSYCHOLOGY, DEVELOPMENTAL – JOURNAL LIST 
Total journals: 68

ADVANCES IN CHILD DEVELOPMENT AND BEHAVIOR

Irregular ISSN: 0065-2407

ELSEVIER ACADEMIC PRESS INC, 525 B STREET, SUITE 1900, SAN DIEGO, USA, CA, 92101-4495

Social Sciences Citation Index

BIOSIS Previews

BIOSIS Reviews Reports And Meetings

AGING NEUROPSYCHOLOGY AND COGNITION

Bimonthly ISSN: 1382-5585

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

APPLIED DEVELOPMENTAL SCIENCE

Quarterly ISSN: 1088-8691

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

ATTACHMENT & HUMAN DEVELOPMENT

Bimonthly ISSN: 1461-6734

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

AUTISM

Bimonthly ISSN: 1362-3613

SAGE PUBLICATIONS LTD, 1 OLIVERS YARD, 55 CITY ROAD, LONDON, ENGLAND, EC1Y 1SP

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

AUTISM RESEARCH

Bimonthly ISSN: 1939-3792

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

BIOSIS Previews

BRITISH JOURNAL OF DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY

Quarterly ISSN: 0261-510X

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

CHILD & YOUTH CARE FORUM

Bimonthly ISSN: 1053-1890

SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

CHILD CARE HEALTH AND DEVELOPMENT

Bimonthly ISSN: 0305-1862

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

Current Contents – Clinical Medicine

CHILD DEVELOPMENT

Bimonthly ISSN: 0009-3920

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

CHILD DEVELOPMENT PERSPECTIVES

Quarterly ISSN: 1750-8592

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

CHILD PSYCHIATRY & HUMAN DEVELOPMENT

Quarterly ISSN: 0009-398X

SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

BIOSIS Previews

CLINICAL CHILD PSYCHOLOGY AND PSYCHIATRY

Quarterly ISSN: 1359-1045

SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS, USA, CA, 91320

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

COGNITIVE DEVELOPMENT

Quarterly ISSN: 0885-2014

ELSEVIER SCIENCE INC, 360 PARK AVE SOUTH, NEW YORK, USA, NY, 10010-1710

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

DEVELOPMENT AND PSYCHOPATHOLOGY

Quarterly ISSN: 0954-5794

CAMBRIDGE UNIV PRESS, 32 AVENUE OF THE AMERICAS, NEW YORK, USA, NY, 10013-2473

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

DEVELOPMENTAL NEUROPSYCHOLOGY

Bimonthly ISSN: 8756-5641

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

BIOSIS Previews

DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY

Monthly ISSN: 0012-1649

AMER PSYCHOLOGICAL ASSOC, 750 FIRST ST NE, WASHINGTON, USA, DC, 20002-4242

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

DEVELOPMENTAL REVIEW

Quarterly ISSN: 0273-2297

ACADEMIC PRESS INC ELSEVIER SCIENCE, 525 B ST, STE 1900, SAN DIEGO, USA, CA, 92101-4495

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

BIOSIS Previews

DEVELOPMENTAL SCIENCE

Bimonthly ISSN: 1363-755X

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

EARLY CHILDHOOD RESEARCH QUARTERLY

Quarterly ISSN: 0885-2006

ELSEVIER SCIENCE INC, 360 PARK AVE SOUTH, NEW YORK, USA, NY, 10010-1710

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

EARLY EDUCATION AND DEVELOPMENT

Bimonthly ISSN: 1040-9289

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

EUROPEAN CHILD & ADOLESCENT PSYCHIATRY

Monthly ISSN: 1018-8827

SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

EUROPEAN JOURNAL OF DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY

Bimonthly ISSN: 1740-5629

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

FIRST LANGUAGE

Bimonthly ISSN: 0142-7237

SAGE PUBLICATIONS LTD, 1 OLIVERS YARD, 55 CITY ROAD, LONDON, ENGLAND, EC1Y 1SP

Social Sciences Citation Index

Arts & Humanities Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

Current Contents – Arts & Humanities

FOCUS ON AUTISM AND OTHER DEVELOPMENTAL DISABILITIES

Quarterly ISSN: 1088-3576

SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS, USA, CA, 91320

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

HUMAN DEVELOPMENT

Bimonthly ISSN: 0018-716X

KARGER, ALLSCHWILERSTRASSE 10, BASEL, SWITZERLAND, CH-4009

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

BIOSIS Previews

INFANCIA Y APRENDIZAJE

Quarterly ISSN: 0210-3702

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

INFANCY

Bimonthly ISSN: 1525-0008

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

INFANT AND CHILD DEVELOPMENT

Bimonthly ISSN: 1522-7219

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

INFANT BEHAVIOR & DEVELOPMENT

Quarterly ISSN: 0163-6383

ELSEVIER SCIENCE INC, 360 PARK AVE SOUTH, NEW YORK, USA, NY, 10010-1710

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

BIOSIS Previews

INFANT MENTAL HEALTH JOURNAL

Bimonthly ISSN: 0163-9641

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

INFANTS & YOUNG CHILDREN

Quarterly ISSN: 0896-3746

LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS, TWO COMMERCE SQ, 2001 MARKET ST, PHILADELPHIA, USA, PA, 19103

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

INTERNATIONAL JOURNAL OF AGING & HUMAN DEVELOPMENT

Bimonthly ISSN: 0091-4150

SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS, USA, CA, 91320

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

INTERNATIONAL JOURNAL OF BEHAVIORAL DEVELOPMENT

Bimonthly ISSN: 0165-0254

SAGE PUBLICATIONS LTD, 1 OLIVERS YARD, 55 CITY ROAD, LONDON, ENGLAND, EC1Y 1SP

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

BIOSIS Previews

JOURNAL OF ABNORMAL CHILD PSYCHOLOGY

Bimonthly ISSN: 0091-0627

SPRINGER/PLENUM PUBLISHERS, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNAL OF ADOLESCENCE

Bimonthly ISSN: 0140-1971

ACADEMIC PRESS LTD- ELSEVIER SCIENCE LTD, 24-28 OVAL RD, LONDON, ENGLAND, NW1 7DX

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNAL OF ADOLESCENT HEALTH

Monthly ISSN: 1054-139X

ELSEVIER SCIENCE INC, 360 PARK AVE SOUTH, NEW YORK, USA, NY, 10010-1710

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

Current Contents – Clinical Medicine

JOURNAL OF ADOLESCENT RESEARCH

Bimonthly ISSN: 0743-5584

SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS, USA, CA, 91320

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNAL OF ADULT DEVELOPMENT

Quarterly ISSN: 1068-0667

SPRINGER/PLENUM PUBLISHERS, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNAL OF APPLIED DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY

Bimonthly ISSN: 0193-3973

ELSEVIER SCIENCE INC, 360 PARK AVE SOUTH, NEW YORK, USA, NY, 10010-1710

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNAL OF ATTENTION DISORDERS

Bimonthly ISSN: 1087-0547

SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS, USA, CA, 91320

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

Current Contents – Clinical Medicine

JOURNAL OF AUTISM AND DEVELOPMENTAL DISORDERS

Monthly ISSN: 0162-3257

SPRINGER/PLENUM PUBLISHERS, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

BIOSIS Previews

JOURNAL OF CHILD AND FAMILY STUDIES

Bimonthly ISSN: 1062-1024

SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNAL OF CHILD LANGUAGE

Bimonthly ISSN: 0305-0009

CAMBRIDGE UNIV PRESS, 32 AVENUE OF THE AMERICAS, NEW YORK, USA, NY, 10013-2473

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNAL OF CHILD PSYCHOLOGY AND PSYCHIATRY

Monthly ISSN: 0021-9630

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

Current Contents – Clinical Medicine

BIOSIS Previews

JOURNAL OF CLINICAL CHILD AND ADOLESCENT PSYCHOLOGY

Bimonthly ISSN: 1537-4416

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNAL OF COGNITION AND DEVELOPMENT

Quarterly ISSN: 1524-8372

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNAL OF DEVELOPMENTAL AND BEHAVIORAL PEDIATRICS

Monthly ISSN: 0196-206X

LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS, TWO COMMERCE SQ, 2001 MARKET ST, PHILADELPHIA, USA, PA, 19103

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

Current Contents – Clinical Medicine

BIOSIS Previews

JOURNAL OF EARLY ADOLESCENCE

Bimonthly ISSN: 0272-4316

SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS, USA, CA, 91320

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNAL OF EXPERIMENTAL CHILD PSYCHOLOGY

Monthly ISSN: 0022-0965

ACADEMIC PRESS INC ELSEVIER SCIENCE, 525 B ST, STE 1900, SAN DIEGO, USA, CA, 92101-4495

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

BIOSIS Previews

JOURNAL OF GENETIC PSYCHOLOGY

Bimonthly ISSN: 0022-1325

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNAL OF PEDIATRIC PSYCHOLOGY

Monthly ISSN: 0146-8693

OXFORD UNIV PRESS INC, JOURNALS DEPT, 2001 EVANS RD, CARY, USA, NC, 27513

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNAL OF RESEARCH ON ADOLESCENCE

Quarterly ISSN: 1050-8392

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNAL OF THE AMERICAN ACADEMY OF CHILD AND ADOLESCENT PSYCHIATRY

Monthly ISSN: 0890-8567

ELSEVIER SCIENCE BV, PO BOX 211, AMSTERDAM, NETHERLANDS, 1000 AE

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

BIOSIS Previews

JOURNAL OF YOUTH AND ADOLESCENCE

Monthly ISSN: 0047-2891

SPRINGER/PLENUM PUBLISHERS, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

KINDHEIT UND ENTWICKLUNG

Quarterly ISSN: 0942-5403

HOGREFE & HUBER PUBLISHERS, ROHNSWEG 25, GOTTINGEN, GERMANY, D-37085

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

MERRILL-PALMER QUARTERLY-JOURNAL OF DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY

Quarterly ISSN: 0272-930X

WAYNE STATE UNIV PRESS, 4809 WOODWARD AVE, DETROIT, USA, MI, 48201-1309

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

MIND BRAIN AND EDUCATION

Quarterly ISSN: 1751-2271

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

MINNESOTA SYMPOSIA ON CHILD PSYCHOLOGY

Annual ISSN: 0076-9266

JOHN WILEY & SONS, THE ATRIUM, SOUTHERN GATE, CHICHESTER, ENGLAND, W SUSSEX, PO 19 8SQ

Social Sciences Citation Index

MONOGRAPHS OF THE SOCIETY FOR RESEARCH IN CHILD DEVELOPMENT

Tri-annual ISSN: 0037-976X

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Social Sciences Citation Index

PARENTING-SCIENCE AND PRACTICE

Quarterly ISSN: 1529-5192

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

PRAXIS DER KINDERPSYCHOLOGIE UND KINDERPSYCHIATRIE

Monthly ISSN: 0032-7034

VANDENHOECK & RUPRECHT, THEATERSTRASSE 13,, GOTTINGEN, GERMANY, D-37073

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

PSYCHOLOGY AND AGING

Quarterly ISSN: 0882-7974

AMER PSYCHOLOGICAL ASSOC, 750 FIRST ST NE, WASHINGTON, USA, DC, 20002-4242

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

RESEARCH IN AUTISM SPECTRUM DISORDERS

Monthly ISSN: 1750-9467

ELSEVIER SCI LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OXON, OX5 1GB

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

RESEARCH IN HUMAN DEVELOPMENT

Quarterly ISSN: 1542-7609

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

SCHOOL MENTAL HEALTH

Quarterly ISSN: 1866-2625

SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

SEX ROLES

Bimonthly ISSN: 0360-0025

SPRINGER/PLENUM PUBLISHERS, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

SOCIAL DEVELOPMENT

Quarterly ISSN: 0961-205X

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

افزودن یک دیدگاه