لیست مجلات ISI روانشناسی روانکاوی

لیست ژورنال های isi 2018 | در صورت نیاز به مشاوره و انجام پایان نامه دکترا و ارشد با ما در اتباط باشید | پایان نامه ارزان .........

لیست مجلات ISI روانشناسی روانکاوی

 

لیست مجلات ISI روانشناسی روانکاوی (دانلود لیست و فهرست مجلات معتبر ISI روان شناسی روان کاوی). لیست مجلات و ژورنال های خارجی معتبر رشته روانشناسی-گرایش روان شناسی-روان کاوی. لیست مجلات ISI روانشناسی روانکاوی معتبر وزارت علوم، وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد. لیست مجلات ISI تامسون رویترز Thomson Reuters نمایه WOS و JCR با ضریب تاثیر impact factor (مجلات ISI با IF) روانشناسی روانکاوی. مجلات علمی و پژوهشی خارجی معتبر با نمایه ISI رشته روانشناسی روانکاوی. پذیرش مقاله ISI روانشناسی روانکاوی. ترجمه مقاله ISI روانشناسی روانکاوی. اکسپت مقاله ISI روانشناسی روانکاوی مقطع کارشناسی ارشد و دکتری (اپلای خارج از دانشگاه های معتبر خارج از کشور، مصاحبه دکتری، دو نمره پایان نامه، دفاع از رساله دکتری). دانلود رایگان مقاله روانشناسی روانکاوی از مجلات معتبر. چاپ فوری و تضمینی مقاله ISI روانشناسی روانکاوی. استخراج فوری مقاله از پایان نامه روانشناسی روانکاوی و معرفی مجلات معتبر ISI روانشناسی روانکاوی. تحلیل آماری با نرم افزار، گردآوری داده ها، طراحی پرسشنامه پایان نامه روانشناسی روانکاوی. چاپ کتاب از پایان نامه روانشناسی روانکاوی.

SOCIAL SCIENCES CITATION INDEX – PSYCHOLOGY, PSYCHOANALYSIS – JOURNAL LIST 
Total journals: 14

BULLETIN OF THE MENNINGER CLINIC

Quarterly ISSN: 0025-9284

GUILFORD PUBLICATIONS INC, 370 SEVENTH AVE, SUITE 1200, NEW YORK, USA, NY, 10001-1020

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

CONTEMPORARY PSYCHOANALYSIS

Quarterly ISSN: 0010-7530

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

FORUM DER PSYCHOANALYSE

Quarterly ISSN: 0178-7667

SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOANALYSIS

Bimonthly ISSN: 0020-7578

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNAL OF THE AMERICAN PSYCHOANALYTIC ASSOCIATION

Bimonthly ISSN: 0003-0651

SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS, USA, CA, 91320

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

PSYCHE-ZEITSCHRIFT FUR PSYCHOANALYSE UND IHRE ANWENDUNGEN

Monthly ISSN: 0033-2623

KLETT-COTTA VERLAG, ROTEBUHLSTRASSE 77, STUTTGART 1, GERMANY, D-7004 9

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

PSYCHOANALYSIS AND HISTORY

Semiannual ISSN: 1460-8235

EDINBURGH UNIV PRESS, THE TUN-HOLYROOD RD, 12 2F JACKSONS ENTRY, EDINBURGH, SCOTLAND, EH8 8PJ

Social Sciences Citation Index

Arts & Humanities Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

Current Contents – Arts & Humanities

PSYCHOANALYTIC DIALOGUES

Bimonthly ISSN: 1048-1885

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

PSYCHOANALYTIC INQUIRY

Bimonthly ISSN: 0735-1690

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

PSYCHOANALYTIC PSYCHOLOGY

Quarterly ISSN: 0736-9735

EDUCATIONAL PUBLISHING FOUNDATION-AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOC, 750 FIRST ST, NE, WASHINGTON, USA, DC, 20002-4242

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

PSYCHOANALYTIC QUARTERLY

Quarterly ISSN: 0033-2828

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

PSYCHOANALYTIC STUDY OF THE CHILD

Annual ISSN: 0079-7308

YALE UNIV PRESS, 302 TEMPLE ST, NEW HAVEN, USA, CT, 06511

Social Sciences Citation Index

PSYCHOTHERAPEUT

Bimonthly ISSN: 0935-6185

SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

ZEITSCHRIFT FUR PSYCHOSOMATISCHE MEDIZIN UND PSYCHOTHERAPIE

Quarterly ISSN: 1438-3608

VANDENHOECK & RUPRECHT, THEATERSTRASSE 13,, GOTTINGEN, GERMANY, D-37073

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

Current Contents – Clinical Medicineاگر تمایل به استفاده از خدمات تخصصی گروه پژوهشی امین آرتیکل دا

افزودن یک دیدگاه