لیست مجلات ISI روانشناسی ریاضی

مراحل پذیرش مقاله isi | در صورت نیاز به مشاوره و انجام پایان نامه دکترا و ارشد با ما در اتباط باشید | پایان نامه ارزان ........

لیست مجلات ISI روانشناسی ریاضی

لیست مجلات ISI روانشناسی ریاضی (دانلود لیست و فهرست مجلات معتبر ISI روان شناسی ریاضی). لیست مجلات و ژورنال های خارجی معتبر رشته روانشناسی-گرایش روان شناسی-ریاضی. لیست مجلات ISI روانشناسی ریاضی معتبر وزارت علوم، وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد. لیست مجلات ISI تامسون رویترز Thomson Reuters نمایه WOS و JCR با ضریب تاثیر impact factor (مجلات ISI با IF) روانشناسی ریاضی. مجلات علمی و پژوهشی خارجی معتبر با نمایه ISI رشته روانشناسی ریاضی. پذیرش مقاله ISI روانشناسی ریاضی. ترجمه مقاله ISI روانشناسی ریاضی. اکسپت مقاله ISI روانشناسی ریاضی مقطع کارشناسی ارشد و دکتری (اپلای خارج از دانشگاه های معتبر خارج از کشور، مصاحبه دکتری، دو نمره پایان نامه، دفاع از رساله دکتری). دانلود رایگان مقاله روانشناسی ریاضی از مجلات معتبر. چاپ فوری و تضمینی مقاله ISI روانشناسی ریاضی. استخراج فوری مقاله از پایان نامه روانشناسی ریاضی و معرفی مجلات معتبر ISI روانشناسی ریاضی. تحلیل آماری با نرم افزار، گردآوری داده ها، طراحی پرسشنامه پایان نامه روانشناسی ریاضی. چاپ کتاب از پایان نامه روانشناسی ریاضی.

 

SOCIAL SCIENCES CITATION INDEX – PSYCHOLOGY, MATHEMATICAL – JOURNAL LIST 
Total journals: 13

APPLIED MEASUREMENT IN EDUCATION

Quarterly ISSN: 0895-7347

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

APPLIED PSYCHOLOGICAL MEASUREMENT

Bimonthly ISSN: 0146-6216

SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS, USA, CA, 91320

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

BEHAVIOR RESEARCH METHODS

Quarterly ISSN: 1554-351X

SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

BIOSIS Previews

BRITISH JOURNAL OF MATHEMATICAL & STATISTICAL PSYCHOLOGY

Tri-annual ISSN: 0007-1102

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

EDUCATIONAL AND PSYCHOLOGICAL MEASUREMENT

Bimonthly ISSN: 0013-1644

SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS, USA, CA, 91320

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNAL OF CLASSIFICATION

Tri-annual ISSN: 0176-4268

SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

Zoological Record

BIOSIS Previews

JOURNAL OF EDUCATIONAL AND BEHAVIORAL STATISTICS

Bimonthly ISSN: 1076-9986

SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS, USA, CA, 91320

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNAL OF EDUCATIONAL MEASUREMENT

Quarterly ISSN: 0022-0655

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNAL OF MATHEMATICAL PSYCHOLOGY

Bimonthly ISSN: 0022-2496

ACADEMIC PRESS INC ELSEVIER SCIENCE, 525 B ST, STE 1900, SAN DIEGO, USA, CA, 92101-4495

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

METHODOLOGY-EUROPEAN JOURNAL OF RESEARCH METHODS FOR THE BEHAVIORAL AND SOCIAL SCIENCES

Quarterly ISSN: 1614-1881

HOGREFE & HUBER PUBLISHERS, ROHNSWEG 25, GOTTINGEN, GERMANY, D-37085

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

NONLINEAR DYNAMICS PSYCHOLOGY AND LIFE SCIENCES

Quarterly ISSN: 1090-0578

SOC CHAOS THEORY PSYCHOLOGY & LIFE SCIENCES, W282 N4302 SOMERSET LN, PEWAUKEE, USA, WI, 53072

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

PSYCHOMETRIKA

Quarterly ISSN: 0033-3123

SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

PSYCHONOMIC BULLETIN & REVIEW

Bimonthly ISSN: 1069-9384

SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

BIOSIS Previews

افزودن یک دیدگاه