لیست مجلات ISI علوم اجتماعی بین رشته ای

مراحل مقاله نویسی و طریقه نوشتن مقاله

لیست مجلات ISI علوم اجتماعی بین رشته ای

 

لیست مجلات ISI علوم اجتماعی – بین رشته ای (دانلود لیست و فهرست مجلات معتبر ISI بین رشته ای). لیست مجلات و ژورنال های خارجی معتبر رشته علوم اجتماعی گرایش بین رشته ای شامل رشته علوم اجتماعی گرایش مردم شناسی؛ رشته علوم اجتماعی گرایش جمعیت شناسی؛ رشته علوم اجتماعی گرایش جامعه شناسی انقلاب اسلامی؛ رشته علوم اجتماعی گرایش توسعه روستایی، رشته علوم اجتماعی گرایش برنامه ریزی رفاه اجتماعی؛ رشته علوم اجتماعی گرایش مطالعات فرهنگی ، رشته مدیریت خدمات اجتماعی و رشته مدیریت راهبردی فرهنگ؛ رشته علوم اجتماعی گرایش مطالعات جوانان و مطالعات اوقات فراغت؛ رشته علوم اجتماعی گرایش برنامه ریزی توسعه منطقه ای و گردشگری مذهبی؛ رشته علوم اجتماعی گرایش برنامه ریزی گردشگری؛ رشته علوم اجتماعی گرایش دانش اجتماعی مسلمین؛ رشته علوم اجتماعی گرایش فلسفه علوم اجتماعی. لیست مجلات ISI بین رشته ای معتبر وزارت علوم، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی. لیست مجلات ISI تامسون رویترز Thomson Reuters نمایه WOS و JCR با ضریب تاثیر impact factor (مجلات ISI با IF) علوم اجتماعی – بین رشته ای. مجلات علمی و پژوهشی خارجی معتبر با نمایه ISI رشته علوم اجتماعی گرایش بین رشته ای. پذیرش مقاله ISI علوم اجتماعی – بین رشته ای. ترجمه مقاله ISI علوم اجتماعی – بین رشته ای. اکسپت مقاله ISI علوم اجتماعی – بین رشته ای مقطع کارشناسی ارشد و دکتری (اپلای خارج از دانشگاه های معتبر خارج از کشور، مصاحبه دکتری، دو نمره پایان نامه، دفاع از رساله دکتری). دانلود رایگان مقاله علوم اجتماعی گرایش بین رشته ای از مجلات معتبر. چاپ فوری و تضمینی مقاله ISI علوم اجتماعی – بین رشته ای. استخراج فوری مقاله از پایان نامه علوم اجتماعی – بین رشته ای و معرفی مجلات معتبر ISI علوم اجتماعی – بین رشته ای. تحلیل آماری با نرم افزار، گردآوری داده ها، طراحی پرسشنامه پایان نامه علوم اجتماعی- بین رشته ای. چاپ کتاب از پایان نامه علوم اجتماعی گرایش بین رشته ای.

SOCIAL SCIENCES CITATION INDEX – SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLINARY – JOURNAL LIST Total journals: 96

ACCIDENT ANALYSIS AND PREVENTION

Monthly ISSN: 0001-4575

PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OX5 1GB

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

BIOSIS Previews

ACTES DE LA RECHERCHE EN SCIENCES SOCIALES

Quarterly ISSN: 0335-5322

EDITIONS SEUIL, 27 RUE JACOB, PARIS, FRANCE, 75006

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

ACTION RESEARCH

Quarterly ISSN: 1476-7503

SAGE PUBLICATIONS LTD, 1 OLIVERS YARD, 55 CITY ROAD, LONDON, ENGLAND, EC1Y 1SP

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

ADAPTIVE BEHAVIOR

Bimonthly ISSN: 1059-7123

SAGE PUBLICATIONS LTD, 1 OLIVERS YARD, 55 CITY ROAD, LONDON, ENGLAND, EC1Y 1SP

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

Current Contents – Engineering, Computing & Technology

Zoological Record

BIOSIS Previews

ADVANCES IN LIFE COURSE RESEARCH

Quarterly ISSN: 1569-4909

ELSEVIER SCI LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OXON, OX5 1GB

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

AMERICAN BEHAVIORAL SCIENTIST

Monthly ISSN: 0002-7642

SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS, USA, CA, 91320

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

AMERICAN JOURNAL OF EVALUATION

Quarterly ISSN: 1098-2140

SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS, USA, CA, 91320

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

ANDAMIOS

Semiannual ISSN: 1870-0063

UNIV AUTONOMA CIUDAD MEXICO, CALLE PROLONGACION SAN ISIDRO NO 151, CUBICULO E-102, COL SAN LORENZO TEZONCO, MEXICO DF, MEXICO, CP 09790

Social Sciences Citation Index

ANNALS OF THE AMERICAN ACADEMY OF POLITICAL AND SOCIAL SCIENCE

Bimonthly ISSN: 0002-7162

SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS, USA, CA, 91320

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

ANTHROPOLOGIST

Quarterly ISSN: 0972-0073

KAMLA-RAJ ENTERPRISES, B2-GROUND FLR, SOUTH CITY II, GURGAON, INDIA, HARYANA, 122 018

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

APPLIED RESEARCH IN QUALITY OF LIFE

Quarterly ISSN: 1871-2584

SPRINGER, VAN GODEWIJCKSTRAAT 30, DORDRECHT, NETHERLANDS, 3311 GZ

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

ARCHIVES OF SEXUAL BEHAVIOR

Bimonthly ISSN: 0004-0002

SPRINGER/PLENUM PUBLISHERS, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

BIOSIS Previews

ARGOS

Semiannual ISSN: 0254-1637

UNIV SIMON BOLIVAR, DPTO CIENCIA MATERIALES, EDF MECANICA & MATERIALES, 2DO PISO UNIV SIMON BOLIVAR, SARTENEJAS, BARUTA, CARACAS, VENEZUELA, 1080-A

Social Sciences Citation Index

Arts & Humanities Citation Index

ASIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE

Bimonthly ISSN: 1568-4849

BRILL ACADEMIC PUBLISHERS, PLANTIJNSTRAAT 2, P O BOX 9000, LEIDEN, NETHERLANDS, 2300 PA

Social Sciences Citation Index

CHILD INDICATORS RESEARCH

Quarterly ISSN: 1874-897X

SPRINGER, VAN GODEWIJCKSTRAAT 30, DORDRECHT, NETHERLANDS, 3311 GZ

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

CHILDHOOD-A GLOBAL JOURNAL OF CHILD RESEARCH

Quarterly ISSN: 0907-5682

SAGE PUBLICATIONS LTD, 1 OLIVERS YARD, 55 CITY ROAD, LONDON, ENGLAND, EC1Y 1SP

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

CLOTHING AND TEXTILES RESEARCH JOURNAL

Quarterly ISSN: 0887-302X

SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS, USA, CA, 91320

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

CONTINUITY AND CHANGE

Tri-annual ISSN: 0268-4160

CAMBRIDGE UNIV PRESS, 32 AVENUE OF THE AMERICAS, NEW YORK, USA, NY, 10013-2473

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

CRIME LAW AND SOCIAL CHANGE

Bimonthly ISSN: 0925-4994

SPRINGER, VAN GODEWIJCKSTRAAT 30, DORDRECHT, NETHERLANDS, 3311 GZ

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

CRITICAL SOCIAL POLICY

Quarterly ISSN: 0261-0183

SAGE PUBLICATIONS LTD, 1 OLIVERS YARD, 55 CITY ROAD, LONDON, ENGLAND, EC1Y 1SP

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

CROSS-CULTURAL RESEARCH

Bimonthly ISSN: 1069-3971

SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS, USA, CA, 91320

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

DADOS-REVISTA DE CIENCIAS SOCIAIS

Quarterly ISSN: 0011-5258

INST UNIV PESQUISAS RIO DE JANEIRO-IUPERJ, RUA DA MATRIZ 82, BOTAFOGO, RIO DE JANEIRO, BRAZIL, 22260.100

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

DAEDALUS

Quarterly ISSN: 0011-5266

MIT PRESS, ONE ROGERS ST, CAMBRIDGE, USA, MA, 02142-1209

Social Sciences Citation Index

Arts & Humanities Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

Current Contents – Arts & Humanities

DISABILITY & SOCIETY

Monthly ISSN: 0968-7599

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

EMOTION SPACE AND SOCIETY

Quarterly ISSN: 1755-4586

ELSEVIER SCI LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OXON, OX5 1GB

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

EVALUATION

Quarterly ISSN: 1356-3890

SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS, USA, CA, 91320

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

EVALUATION AND PROGRAM PLANNING

Bimonthly ISSN: 0149-7189

PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OX5 1GB

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

EVALUATION REVIEW

Bimonthly ISSN: 0193-841X

SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS, USA, CA, 91320

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

EVIDENCE & POLICY

Quarterly ISSN: 1744-2648

POLICY PRESS, UNIV BRISTOL, 4TH FL, BEACONS HOUSE, QUEENS ROAD, BRISTOL, ENGLAND, BS8 1QU

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

FIELD METHODS

Quarterly ISSN: 1525-822X

SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS, USA, CA, 91320

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

FUTURE OF CHILDREN

Semiannual ISSN: 1054-8289

PRINCETON UNIV, 277 WALLACE HALL, PRINCETON, USA, NJ, 08544

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

GLOBALIZATIONS

Bimonthly ISSN: 1474-7731

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

GLQ-A JOURNAL OF LESBIAN AND GAY STUDIES

Quarterly ISSN: 1064-2684

DUKE UNIV PRESS, 905 W MAIN ST, STE 18-B, DURHAM, USA, NC, 27701

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

GROUP DECISION AND NEGOTIATION

Bimonthly ISSN: 0926-2644

SPRINGER, VAN GODEWIJCKSTRAAT 30, DORDRECHT, NETHERLANDS, 3311 GZ

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

HISTORICAL SOCIAL RESEARCH-HISTORISCHE SOZIALFORSCHUNG

Quarterly ISSN: 0172-6404

GESIS LEIBNIZ INST SOCIAL SCIENCES, UNTER SACHSENHAUSEN 6-8, COLOGNE, GERMANY, D-50667

Social Sciences Citation Index

HUMAN ORGANIZATION

Quarterly ISSN: 0018-7259

SOC APPLIED ANTHROPOLOGY, 3000 UNITED FOUNDERS BLVD, STE 148, OKLAHOMA CITY, USA, OK, 73112

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

HUMAN RELATIONS

Monthly ISSN: 0018-7267

SAGE PUBLICATIONS LTD, 1 OLIVERS YARD, 55 CITY ROAD, LONDON, ENGLAND, EC1Y 1SP

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

INTERDISCIPLINARY SCIENCE REVIEWS

Quarterly ISSN: 0308-0188

MANEY PUBLISHING, STE 1C, JOSEPHS WELL, HANOVER WALK, LEEDS, ENGLAND, W YORKS, LS3 1AB

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

INTERNATIONAL JOURNAL OF DESIGN

Tri-annual ISSN: 1991-3761

NATL TAIWAN UNIV SCI & TECHNOL, GRADUATE INST DES, PO BOX 90-15, TAIPEI CITY, TAIWAN, 10699

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

Arts & Humanities Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

Current Contents – Engineering, Computing & Technology

Current Contents – Arts & Humanities

INTERNATIONAL JOURNAL OF HERITAGE STUDIES

Bimonthly ISSN: 1352-7258

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Arts & Humanities Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

Current Contents – Arts & Humanities

INTERNATIONAL JOURNAL OF INTERCULTURAL RELATIONS

Bimonthly ISSN: 0147-1767

PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OX5 1GB

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

INTERNATIONAL JOURNAL OF QUALITATIVE METHODS

Irregular ISSN: 1609-4069

UNIV ALBERTA, INT INST QUALITATIVE METHODOLOGY, 5-217, EDMONTON CLINIC HEALTH ACAD, 11405 87 AVENUE, EDMONTON, CANADA, AB,T6G 1C9

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

INTERNATIONAL JOURNAL OF SEXUAL HEALTH

Quarterly ISSN: 1931-7611

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL RESEARCH METHODOLOGY

Bimonthly ISSN: 1364-5579

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

ISLAND STUDIES JOURNAL

Semiannual ISSN: 1715-2593

UNIV PRINCE EDWARD ISLAND, INST ISLAND STUDIES, 550 UNIV AVE, CHARLOTTETOWN, CANADA, PE, C1A 4P3

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JASSS-THE JOURNAL OF ARTIFICIAL SOCIETIES AND SOCIAL SIMULATION

Quarterly ISSN: 1460-7425

J A S S S, UNIV SURREY, DEPT SOCIOLOGY, GUILDFORD, ENGLAND, SURREY, GU2 7XH

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNAL OF BLACK STUDIES

Bimonthly ISSN: 0021-9347

SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS, USA, CA, 91320

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNAL OF CONSCIOUSNESS STUDIES

Monthly ISSN: 1355-8250

IMPRINT ACADEMIC, PO BOX 200, EXETER, ENGLAND, DEVON, EX5 5YX

Social Sciences Citation Index

Arts & Humanities Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

Current Contents – Arts & Humanities

JOURNAL OF EAST ASIAN STUDIES

Tri-annual ISSN: 1598-2408

EAST ASIAN INST, 909 SAMPOONG BLDG, EULJIRO 158, JUNG-GU, SEOUL, SOUTH KOREA, 100-786

Social Sciences Citation Index

JOURNAL OF GENDER STUDIES

Quarterly ISSN: 0958-9236

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNAL OF HAPPINESS STUDIES

Bimonthly ISSN: 1389-4978

SPRINGER, VAN GODEWIJCKSTRAAT 30, DORDRECHT, NETHERLANDS, 3311 GZ

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNAL OF HOMOSEXUALITY

Monthly ISSN: 0091-8369

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNAL OF MIXED METHODS RESEARCH

Quarterly ISSN: 1558-6898

SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS, USA, CA, 91320

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNAL OF RISK RESEARCH

Monthly ISSN: 1366-9877

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNAL OF SAFETY RESEARCH

Quarterly ISSN: 0022-4375

PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OX5 1GB

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNAL OF SEX RESEARCH

Bimonthly ISSN: 0022-4499

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNAL OF YOUTH STUDIES

Monthly ISSN: 1367-6261

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

MINERVA

Quarterly ISSN: 0026-4695

SPRINGER, VAN GODEWIJCKSTRAAT 30, DORDRECHT, NETHERLANDS, 3311 GZ

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

MOVIMENTO

Tri-annual ISSN: 0104-754X

UNIV FED RIO GRANDE DO SUL, ESCOLA EDUC FISICA, RUA FELIZARDO, 750 JARDIM BOTANICO, PORTO ALEGRE, BRAZIL, CEP90690-200AP

Social Sciences Citation Index

NEGOTIATION JOURNAL

Quarterly ISSN: 0748-4526

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

NEW LEFT REVIEW

Bimonthly ISSN: 0028-6060

NEW LEFT REV LTD, 6 MEARD ST, LONDON, ENGLAND, W1V 3HR

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

NEW PERSPECTIVES ON TURKEY

Semiannual ISSN: 0896-6346

CAMBRIDGE UNIV PRESS, EDINBURGH BLDG, SHAFTESBURY RD, CAMBRIDGE, ENGLAND, CB2 8RU

Social Sciences Citation Index

PATIENT EDUCATION AND COUNSELING

Monthly ISSN: 0738-3991

ELSEVIER IRELAND LTD, ELSEVIER HOUSE, BROOKVALE PLAZA, EAST PARK SHANNON, CO, CLARE, IRELAND, 00000

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

Current Contents – Clinical Medicine

PERFILES LATINOAMERICANOS

Semiannual ISSN: 0188-7653

FLACSO-MEXICO, CARRETERA AL AJUSCO 377, COLONIA HEROES DE PADIERNA, DELEGACION TLALPAN, MEXICO CITY DF, MEXICO, CP 14200

Social Sciences Citation Index

POLICY SCIENCES

Quarterly ISSN: 0032-2687

SPRINGER, VAN GODEWIJCKSTRAAT 30, DORDRECHT, NETHERLANDS, 3311 GZ

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

PUBLIC OPINION QUARTERLY

Bimonthly ISSN: 0033-362X

OXFORD UNIV PRESS, GREAT CLARENDON ST, OXFORD, ENGLAND, OX2 6DP

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

QUALITATIVE INQUIRY

Monthly ISSN: 1077-8004

SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS, USA, CA, 91320

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

QUALITATIVE RESEARCH

Bimonthly ISSN: 1468-7941

SAGE PUBLICATIONS LTD, 1 OLIVERS YARD, 55 CITY ROAD, LONDON, ENGLAND, EC1Y 1SP

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

QUALITY & QUANTITY

Quarterly ISSN: 0033-5177

SPRINGER, VAN GODEWIJCKSTRAAT 30, DORDRECHT, NETHERLANDS, 3311 GZ

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

RACE & CLASS

Quarterly ISSN: 0306-3968

SAGE PUBLICATIONS LTD, 1 OLIVERS YARD, 55 CITY ROAD, LONDON, ENGLAND, EC1Y 1SP

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

REVISTA DE ESTUDIOS SOCIALES

Tri-annual ISSN: 0123-885X

UNIV LOS ANDES, FAC CIENCIAS SOC, SOCIAL SCIENC FACULTY, CARRERA 1A ESTE NO 18A-10, BOGOTA, COLOMBIA, 00000

Social Sciences Citation Index

RISK MANAGEMENT-JOURNAL OF RISK CRISIS AND DISASTER

Quarterly ISSN: 1460-3799

PALGRAVE MACMILLAN LTD, BRUNEL RD BLDG, HOUNDMILLS, BASINGSTOKE, ENGLAND, HANTS, RG21 6XS

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

SCIENCE & SOCIETY

Quarterly ISSN: 0036-8237

GUILFORD PUBLICATIONS INC, 370 SEVENTH AVE, SUITE 1200, NEW YORK, USA, NY, 10001-1020

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

SCIENCES SOCIALES ET SANTE

Quarterly ISSN: 0294-0337

JOHN LIBBEY EUROTEXT LTD, 127 AVE DE LA REPUBLIQUE, MONTROUGE, FRANCE, 92120

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

SEXUALITY RESEARCH AND SOCIAL POLICY

Quarterly ISSN: 1868-9884

SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

SOCIAL & LEGAL STUDIES

Quarterly ISSN: 0964-6639

SAGE PUBLICATIONS LTD, 1 OLIVERS YARD, 55 CITY ROAD, LONDON, ENGLAND, EC1Y 1SP

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

SOCIAL EPISTEMOLOGY

Quarterly ISSN: 0269-1728

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Arts & Humanities Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

Current Contents – Arts & Humanities

SOCIAL INDICATORS RESEARCH

Monthly ISSN: 0303-8300

SPRINGER, VAN GODEWIJCKSTRAAT 30, DORDRECHT, NETHERLANDS, 3311 GZ

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

SOCIAL PHILOSOPHY & POLICY

Semiannual ISSN: 0265-0525

CAMBRIDGE UNIV PRESS, 32 AVENUE OF THE AMERICAS, NEW YORK, USA, NY, 10013-2473

Social Sciences Citation Index

Arts & Humanities Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

Current Contents – Arts & Humanities

SOCIAL RESEARCH

Quarterly ISSN: 0037-783X

NEW SCHOOL UNIV, GRADUATE FACULTY, 65 5TH AVE, RM 354, NEW YORK, USA, NY, 10003

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

SOCIAL SCIENCE COMPUTER REVIEW

Bimonthly ISSN: 0894-4393

SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS, USA, CA, 91320

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

SOCIAL SCIENCE INFORMATION SUR LES SCIENCES SOCIALES

Quarterly ISSN: 0539-0184

SAGE PUBLICATIONS LTD, 1 OLIVERS YARD, 55 CITY ROAD, LONDON, ENGLAND, EC1Y 1SP

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

SOCIAL SCIENCE JAPAN JOURNAL

Semiannual ISSN: 1369-1465

OXFORD UNIV PRESS, GREAT CLARENDON ST, OXFORD, ENGLAND, OX2 6DP

Social Sciences Citation Index

SOCIAL SCIENCE JOURNAL

Quarterly ISSN: 0362-3319

ELSEVIER SCIENCE BV, PO BOX 211, AMSTERDAM, NETHERLANDS, 1000 AE

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

SOCIETY

Bimonthly ISSN: 0147-2011

SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

SOUTH AFRICAN JOURNAL FOR RESEARCH IN SPORT PHYSICAL EDUCATION AND RECREATION

Semiannual ISSN: 0379-9069

STELLENBOSCH UNIV, MARKETING & COMMUNICATION SECTION, PRIVATE BAG X1, MATIELAND, SOUTH AFRICA, 7602

Social Sciences Citation Index

SPACE POLICY

Quarterly ISSN: 0265-9646

ELSEVIER SCI LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OXON, OX5 1GB

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

SYSTEMS RESEARCH AND BEHAVIORAL SCIENCE

Bimonthly ISSN: 1092-7026

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSFORSKNING

Quarterly ISSN: 0040-716X

UNIVERSITETSFORLAGET A S, POSTBOKS 508 SENTRUM, OSLO, NORWAY, N-0105

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

TIME & SOCIETY

Tri-annual ISSN: 0961-463X

SAGE PUBLICATIONS LTD, 1 OLIVERS YARD, 55 CITY ROAD, LONDON, ENGLAND, EC1Y 1SP

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

TRAMES-JOURNAL OF THE HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES

Quarterly ISSN: 1406-0922

ESTONIAN ACADEMY PUBLISHERS, 6 KOHTU, TALLINN, ESTONIA, 10130

Social Sciences Citation Index

Arts & Humanities Citation Index

TRAVAIL GENRE ET SOCIETES

Semiannual ISSN: 1294-6303

EDITIONS LA DECOUVERTE, 9 BIS RUE ABEL HOVELACQUE, PARIS, FRANCE, 75013

Social Sciences Citation Index

YOUNG

Quarterly ISSN: 1103-3088

SAGE PUBLICATIONS LTD, 1 OLIVERS YARD, 55 CITY ROAD, LONDON, ENGLAND, EC1Y 1SP

Social Sciences Citation Index

YOUTH & SOCIETY

Bimonthly ISSN: 0044-118X

SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS, USA, CA, 91320

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

ZEITSCHRIFT FUR EVALUATION

Semiannual ISSN: 1619-5515

WAXMANN VERLAG GMBH, POSTFACH 8603, MUNSTER, GERMANY, D-48046

Social Sciences Citation Index

ZEITSCHRIFT FUR SEXUALFORSCHUNG

Quarterly ISSN: 0932-8114

GEORG THIEME VERLAG KG, RUDIGERSTR 14, STUTTGART, GERMANY, D-70469

Social Sciences Citation Index

افزودن یک دیدگاه