لیست مجلات ISI علوم اجتماعی – روشهای ریاضی

مقاله علمی پژوهشی چیست و شامل چه پارامترهایی می‌شود؟

لیست مجلات ISI علوم اجتماعی – روشهای ریاضی

 

لیست مجلات ISI علوم اجتماعی – روشهای ریاضی (دانلود لیست و فهرست مجلات معتبر ISI روشهای ریاضی). لیست مجلات و ژورنال های خارجی معتبر رشته علوم اجتماعی گرایش روش های ریاضی و روش های ریاضیات. لیست مجلات ISI روشهای ریاضی معتبر وزارت علوم، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی. لیست مجلات ISI تامسون رویترز Thomson Reuters نمایه WOS و JCR با ضریب تاثیر impact factor (مجلات ISI با IF) علوم اجتماعی – روشهای ریاضی. مجلات علمی و پژوهشی خارجی معتبر با نمایه ISI رشته علوم اجتماعی گرایش روشهای ریاضی. پذیرش مقاله ISI علوم اجتماعی – روشهای ریاضی. ترجمه مقاله ISI علوم اجتماعی – روشهای ریاضی. اکسپت مقاله ISI علوم اجتماعی – روشهای ریاضی مقطع کارشناسی ارشد و دکتری (اپلای خارج از دانشگاه های معتبر خارج از کشور، مصاحبه دکتری، دو نمره پایان نامه، دفاع از رساله دکتری). دانلود رایگان مقاله علوم اجتماعی گرایش روشهای ریاضی از مجلات معتبر. چاپ فوری و تضمینی مقاله ISI علوم اجتماعی – روشهای ریاضی. استخراج فوری مقاله از پایان نامه علوم اجتماعی – روشهای ریاضی و معرفی مجلات معتبر ISI علوم اجتماعی – روشهای ریاضی. تحلیل آماری با نرم افزار، گردآوری داده ها، طراحی پرسشنامه پایان نامه علوم اجتماعی- روشهای ریاضی. چاپ کتاب از پایان نامه علوم اجتماعی گرایش روشهای ریاضی.

SOCIAL SCIENCES CITATION INDEX – SOCIAL SCIENCES, MATHEMATICAL METHODS – JOURNAL LIST 
Total journals: 46

APPLIED PSYCHOLOGICAL MEASUREMENT

Bimonthly ISSN: 0146-6216

SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS, USA, CA, 91320

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

ASTIN BULLETIN

Tri-annual ISSN: 0515-0361

CAMBRIDGE UNIV PRESS, EDINBURGH BLDG, SHAFTESBURY RD, CAMBRIDGE, ENGLAND, CB2 8RU

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

COMPUTATIONAL AND MATHEMATICAL ORGANIZATION THEORY

Quarterly ISSN: 1381-298X

SPRINGER, VAN GODEWIJCKSTRAAT 30, DORDRECHT, NETHERLANDS, 3311 GZ

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

ECONOMETRIC REVIEWS

Bimonthly ISSN: 0747-4938

TAYLOR & FRANCIS INC, 530 WALNUT STREET, STE 850, PHILADELPHIA, USA, PA, 19106

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

ECONOMETRIC THEORY

Bimonthly ISSN: 0266-4666

CAMBRIDGE UNIV PRESS, 32 AVENUE OF THE AMERICAS, NEW YORK, USA, NY, 10013-2473

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

ECONOMETRICA

Bimonthly ISSN: 0012-9682

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

ECONOMETRICS JOURNAL

Tri-annual ISSN: 1368-4221

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

EMPIRICAL ECONOMICS

Bimonthly ISSN: 0377-7332

PHYSICA-VERLAG GMBH & CO, PO BOX 10 52 80, HEIDELBERG, GERMANY, 69042

Social Sciences Citation Index

FINANCE AND STOCHASTICS

Quarterly ISSN: 0949-2984

SPRINGER HEIDELBERG, TIERGARTENSTRASSE 17, HEIDELBERG, GERMANY, D-69121

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

IMA JOURNAL OF MANAGEMENT MATHEMATICS

Quarterly ISSN: 1471-678X

OXFORD UNIV PRESS, GREAT CLARENDON ST, OXFORD, ENGLAND, OX2 6DP

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

INSURANCE MATHEMATICS & ECONOMICS

Bimonthly ISSN: 0167-6687

ELSEVIER SCIENCE BV, PO BOX 211, AMSTERDAM, NETHERLANDS, 1000 AE

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

INTERNATIONAL JOURNAL OF GAME THEORY

Quarterly ISSN: 0020-7276

SPRINGER HEIDELBERG, TIERGARTENSTRASSE 17, HEIDELBERG, GERMANY, D-69121

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JAHRBUCHER FUR NATIONALOKONOMIE UND STATISTIK

Bimonthly ISSN: 0021-4027

LUCIUS LUCIUS VERLAG MBH, GEROKSTR 51, STUTTGART, GERMANY, D-70184

Social Sciences Citation Index

JOURNAL OF APPLIED ECONOMETRICS

Bimonthly ISSN: 0883-7252

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNAL OF BUSINESS & ECONOMIC STATISTICS

Quarterly ISSN: 0735-0015

AMER STATISTICAL ASSOC, 732 N WASHINGTON ST, ALEXANDRIA, USA, VA, 22314-1943

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNAL OF ECONOMETRICS

Monthly ISSN: 0304-4076

ELSEVIER SCIENCE SA, PO BOX 564, LAUSANNE, SWITZERLAND, 1001

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNAL OF EDUCATIONAL AND BEHAVIORAL STATISTICS

Bimonthly ISSN: 1076-9986

SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS, USA, CA, 91320

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNAL OF MATHEMATICAL ECONOMICS

Bimonthly ISSN: 0304-4068

ELSEVIER SCIENCE SA, PO BOX 564, LAUSANNE, SWITZERLAND, 1001

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNAL OF MATHEMATICAL PSYCHOLOGY

Bimonthly ISSN: 0022-2496

ACADEMIC PRESS INC ELSEVIER SCIENCE, 525 B ST, STE 1900, SAN DIEGO, USA, CA, 92101-4495

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNAL OF MATHEMATICAL SOCIOLOGY

Quarterly ISSN: 0022-250X

TAYLOR & FRANCIS INC, 530 WALNUT STREET, STE 850, PHILADELPHIA, USA, PA, 19106

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNAL OF OFFICIAL STATISTICS

Quarterly ISSN: 0282-423X

DE GRUYTER OPEN LTD, BOGUMILA ZUGA 32A ST, WARSAW, POLAND, 01-811

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNAL OF PRODUCTIVITY ANALYSIS

Bimonthly ISSN: 0895-562X

SPRINGER, VAN GODEWIJCKSTRAAT 30, DORDRECHT, NETHERLANDS, 3311 GZ

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNAL OF THE ROYAL STATISTICAL SOCIETY SERIES A-STATISTICS IN SOCIETY

Quarterly ISSN: 0964-1998

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

MATHEMATICAL FINANCE

Quarterly ISSN: 0960-1627

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

MATHEMATICAL POPULATION STUDIES

Quarterly ISSN: 0889-8480

TAYLOR & FRANCIS INC, 530 WALNUT STREET, STE 850, PHILADELPHIA, USA, PA, 19106

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

MATHEMATICAL SOCIAL SCIENCES

Bimonthly ISSN: 0165-4896

ELSEVIER SCIENCE BV, PO BOX 211, AMSTERDAM, NETHERLANDS, 1000 AE

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

METHODOLOGY-EUROPEAN JOURNAL OF RESEARCH METHODS FOR THE BEHAVIORAL AND SOCIAL SCIENCES

Quarterly ISSN: 1614-1881

HOGREFE & HUBER PUBLISHERS, ROHNSWEG 25, GOTTINGEN, GERMANY, D-37085

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

MULTIVARIATE BEHAVIORAL RESEARCH

Bimonthly ISSN: 0027-3171

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

NONLINEAR DYNAMICS PSYCHOLOGY AND LIFE SCIENCES

Quarterly ISSN: 1090-0578

SOC CHAOS THEORY PSYCHOLOGY & LIFE SCIENCES, W282 N4302 SOMERSET LN, PEWAUKEE, USA, WI, 53072

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

OXFORD BULLETIN OF ECONOMICS AND STATISTICS

Bimonthly ISSN: 0305-9049

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

PSYCHOMETRIKA

Quarterly ISSN: 0033-3123

SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

QME-QUANTITATIVE MARKETING AND ECONOMICS

Quarterly ISSN: 1570-7156

SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

QUANTITATIVE FINANCE

Monthly ISSN: 1469-7688

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

REVIEW OF ECONOMICS AND STATISTICS

Bimonthly ISSN: 0034-6535

MIT PRESS, ONE ROGERS ST, CAMBRIDGE, USA, MA, 02142-1209

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

RISK ANALYSIS

Monthly ISSN: 0272-4332

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

SCANDINAVIAN ACTUARIAL JOURNAL

Bimonthly ISSN: 0346-1238

TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXON, OX14 4RN

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

SIAM JOURNAL ON FINANCIAL MATHEMATICS

Annual ISSN: 1945-497X

SIAM PUBLICATIONS, 3600 UNIV CITY SCIENCE CENTER, PHILADELPHIA, USA, PA, 19104-2688

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

SOCIAL CHOICE AND WELFARE

Bimonthly ISSN: 0176-1714

SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

SOCIOLOGICAL METHODS & RESEARCH

Quarterly ISSN: 0049-1241

SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS, USA, CA, 91320

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

STATA JOURNAL

Quarterly ISSN: 1536-867X

STATA PRESS, 4905 LAKEWAY PARKWAY, COLLEGE STATION, USA, TX, 77845

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

STRUCTURAL EQUATION MODELING-A MULTIDISCIPLINARY JOURNAL

Quarterly ISSN: 1070-5511

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

STUDIES IN NONLINEAR DYNAMICS AND ECONOMETRICS

Quarterly ISSN: 1081-1826

WALTER DE GRUYTER GMBH, GENTHINER STRASSE 13, BERLIN, GERMANY, D-10785

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

SURVEY METHODOLOGY

Semiannual ISSN: 0714-0045

STATISTICS CANADA, 100 TUNNEYS PASTURE DRIVEWAY, OTTAWA, CANADA, ONTARIO, K1A 0T6

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

SURVEY RESEARCH METHODS

Tri-annual ISSN: 1864-3361

EUROPEAN SURVEY RESEARCH ASSOCIATION, UNIV DUISBURG-ESSEN , LOTHARSTR 65-LF 360, DUISBURG, GERMANY, D-47057

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

SYSTEM DYNAMICS REVIEW

Quarterly ISSN: 0883-7066

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

THEORY AND DECISION

Bimonthly ISSN: 0040-5833

SPRINGER, VAN GODEWIJCKSTRAAT 30, DORDRECHT, NETHERLANDS, 3311 GZ

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

افزودن یک دیدگاه