لیست مجلات ISI مسائل اجتماعی

انواع ایمپکت فاکتور: معرفی رایج‌ترین شاخص‌های ایمپکت فاکتور | در صورت نیاز به مشاوره و انجام پایان نامه دکترا و ارشد با ما در اتباط باشید..

لیست مجلات ISI مسائل اجتماعی

لیست مجلات ISI مسائل اجتماعی (دانلود لیست و فهرست مجلات معتبر ISI مسائل اجتماعی). لیست مجلات و ژورنال های خارجی معتبر رشته علوم اجتماعی گرایش برنامه ریزی اجتماعی- مسائل اجتماعی. لیست مجلات ISI مسائل اجتماعی معتبر وزارت علوم، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی. لیست مجلات ISI تامسون رویترز Thomson Reuters نمایه WOS و JCR با ضریب تاثیر impact factor (مجلات ISI با IF) مسائل اجتماعی. مجلات علمی و پژوهشی خارجی معتبر با نمایه ISI رشته علوم اجتماعی گرایش مسائل اجتماعی. پذیرش مقاله ISI مسائل اجتماعی. ترجمه مقاله ISI مسائل اجتماعی. اکسپت مقاله ISI مسائل اجتماعی مقطع کارشناسی ارشد و دکتری (اپلای خارج از دانشگاه های معتبر خارج از کشور، مصاحبه دکتری، دو نمره پایان نامه، دفاع از رساله دکتری). دانلود رایگان مقاله علوم اجتماعی گرایش برنامه ریزی اجتماعی- مسائل اجتماعی از مجلات معتبر. چاپ فوری و تضمینی مقاله ISI مسائل اجتماعی. استخراج فوری مقاله از پایان نامه مسائل اجتماعی و معرفی مجلات معتبر ISI مسائل اجتماعی. تحلیل آماری با نرم افزار، گردآوری داده ها، طراحی پرسشنامه پایان نامه علوم اجتماعی- مسائل اجتماعی. چاپ کتاب از پایان نامه علوم اجتماعی گرایش مسائل اجتماعی.

SOCIAL SCIENCES CITATION INDEX – SOCIAL ISSUES – JOURNAL LIST 
Total journals: 41

ADDICTION RESEARCH & THEORY

Bimonthly ISSN: 1606-6359

TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXON, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

AMERICAN JOURNAL OF BIOETHICS

Monthly ISSN: 1526-5161

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

Current Contents – Life Sciences

BIOSIS Previews

ANALYSES OF SOCIAL ISSUES AND PUBLIC POLICY

Annual ISSN: 1529-7489

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

AUSTRALIAN JOURNAL OF SOCIAL ISSUES

Quarterly ISSN: 0157-6321

AUSTRALIAN COUNCIL SOCIAL SERVICE INC, LOCKED BAG 4777, LEVEL 2 619 ELIZABETH ST REDFERN, STRAWBERRY HILLS, AUSTRALIA, NSW, 2012

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

BIOETHICS

Monthly ISSN: 0269-9702

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

BULLETIN OF THE ATOMIC SCIENTISTS

Bimonthly ISSN: 0096-3402

SAGE PUBLICATIONS LTD, 1 OLIVERS YARD, 55 CITY ROAD, LONDON, ENGLAND, EC1Y 1SP

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

COLUMBIA JOURNAL OF LAW AND SOCIAL PROBLEMS

Quarterly ISSN: 0010-1923

COLUMBIA JOURNAL TRANSNATIONAL LAW ASSOC, COLUMBIA UNIV, SCHOOL LAW, 435 W 116TH ST, NEW YORK, USA, NY, 10027

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

COMMENTARY

Monthly ISSN: 0010-2601

AMER JEWISH COMMITTEE, 165 E 56TH ST, NEW YORK, USA, NY, 10022

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

CRITICAL SOCIAL POLICY

Quarterly ISSN: 0261-0183

SAGE PUBLICATIONS LTD, 1 OLIVERS YARD, 55 CITY ROAD, LONDON, ENGLAND, EC1Y 1SP

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

DEATH STUDIES

Monthly ISSN: 0748-1187

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

DISSENT

Quarterly ISSN: 0012-3846

FOUNDATION STUDY INDEPENDENT SOCIAL IDEAS, INC, 310 RIVERSIDE DR, STE 1201, NEW YORK, USA, NY, 10025

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

DRUSTVENA ISTRAZIVANJA

Quarterly ISSN: 1330-0288

INST OF SOCIAL SCIENCES IVO PILAR, MARULICEV TRG 19/1, ZAGREB, CROATIA, 10001

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

FUTURIST

Bimonthly ISSN: 0016-3317

WORLD FUTURE SOC, 7910 WOODMONT AVE, STE 450, BETHESDA, USA, MD, 20814

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

HUMAN RIGHTS QUARTERLY

Quarterly ISSN: 0275-0392

JOHNS HOPKINS UNIV PRESS, JOURNALS PUBLISHING DIVISION, 2715 NORTH CHARLES ST, BALTIMORE, USA, MD, 21218-4363

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

ISSUES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY

Quarterly ISSN: 0748-5492

NATL ACAD SCIENCES, 2101 CONSTITUTION AVE NW, WASHINGTON, USA, DC, 20418

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

Current Contents – Engineering, Computing & Technology

JOURNAL OF BIOETHICAL INQUIRY

Quarterly ISSN: 1176-7529

SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

JOURNAL OF EUROPEAN SOCIAL POLICY

Bimonthly ISSN: 0958-9287

SAGE PUBLICATIONS LTD, 1 OLIVERS YARD, 55 CITY ROAD, LONDON, ENGLAND, EC1Y 1SP

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNAL OF GENDER STUDIES

Quarterly ISSN: 0958-9236

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNAL OF HEALTH POLITICS POLICY AND LAW

Bimonthly ISSN: 0361-6878

DUKE UNIV PRESS, 905 W MAIN ST, STE 18-B, DURHAM, USA, NC, 27701

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNAL OF MEDICAL ETHICS

Monthly ISSN: 0306-6800

BMJ PUBLISHING GROUP, BRITISH MED ASSOC HOUSE, TAVISTOCK SQUARE, LONDON, ENGLAND, WC1H 9JR

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

Current Contents – Clinical Medicine

JOURNAL OF OCCUPATIONAL REHABILITATION

Quarterly ISSN: 1053-0487

SPRINGER/PLENUM PUBLISHERS, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNAL OF SOCIAL ISSUES

Quarterly ISSN: 0022-4537

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNAL OF SOCIAL PHILOSOPHY

Quarterly ISSN: 0047-2786

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Social Sciences Citation Index

Arts & Humanities Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

Current Contents – Arts & Humanities

JOURNAL OF SOCIAL POLICY

Quarterly ISSN: 0047-2794

CAMBRIDGE UNIV PRESS, 32 AVENUE OF THE AMERICAS, NEW YORK, USA, NY, 10013-2473

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

KENNEDY INSTITUTE OF ETHICS JOURNAL

Quarterly ISSN: 1054-6863

JOHNS HOPKINS UNIV PRESS, JOURNALS PUBLISHING DIVISION, 2715 NORTH CHARLES ST, BALTIMORE, USA, MD, 21218-4363

Social Sciences Citation Index

Arts & Humanities Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

Current Contents – Arts & Humanities

BIOSIS Previews

NEW GENETICS AND SOCIETY

Quarterly ISSN: 1463-6778

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

NONPROFIT AND VOLUNTARY SECTOR QUARTERLY

Bimonthly ISSN: 0899-7640

SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS, USA, CA, 91320

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

POLITICS & SOCIETY

Quarterly ISSN: 0032-3292

SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS, USA, CA, 91320

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

RACE & CLASS

Quarterly ISSN: 0306-3968

SAGE PUBLICATIONS LTD, 1 OLIVERS YARD, 55 CITY ROAD, LONDON, ENGLAND, EC1Y 1SP

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

REVIJA ZA SOCIJALNU POLITIKU

Tri-annual ISSN: 1330-2965

SVEUCLISTE ZAGREBU, PRAVNI FAKULTED-UNIV ZAGREB, FAC LAW, TRG MARSALA TITA 14, ZAGREB, CROATIA, 10000

Social Sciences Citation Index

REVISTA DE ESTUDIOS SOCIALES

Tri-annual ISSN: 0123-885X

UNIV LOS ANDES, FAC CIENCIAS SOC, SOCIAL SCIENC FACULTY, CARRERA 1A ESTE NO 18A-10, BOGOTA, COLOMBIA, 00000

Social Sciences Citation Index

SCIENCE TECHNOLOGY & HUMAN VALUES

Bimonthly ISSN: 0162-2439

SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS, USA, CA, 91320

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

SOCIAL ISSUES AND POLICY REVIEW

Annual ISSN: 1751-2395

BLACKWELL PUBLISHING INC, 350 MAIN ST, MALDEN, USA, MA, 02148

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

SOCIAL POLICY & ADMINISTRATION

Bimonthly ISSN: 0144-5596

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

SOCIAL POLITICS

Quarterly ISSN: 1072-4745

OXFORD UNIV PRESS, GREAT CLARENDON ST, OXFORD, ENGLAND, OX2 6DP

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

SOUTH EUROPEAN SOCIETY AND POLITICS

Quarterly ISSN: 1360-8746

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

THEORETICAL MEDICINE AND BIOETHICS

Bimonthly ISSN: 1386-7415

SPRINGER, VAN GODEWIJCKSTRAAT 30, DORDRECHT, NETHERLANDS, 3311 GZ

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

TYDSKRIF VIR GEESTESWETENSKAPPE

Quarterly ISSN: 0041-4751

SUID-AFRIKAANSE AKAD VIR WETENSKAP EN KUNS, SEKRETARIS, P. O. BOX 538, PRETORIA, SOUTH AFRICA, 00000

Social Sciences Citation Index

VOLUNTAS

Quarterly ISSN: 0957-8765

SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

YOUTH & SOCIETY

Bimonthly ISSN: 0044-118X

SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS, USA, CA, 91320

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

ZYGON

Quarterly ISSN: 0591-2385

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Social Sciences Citation Index

Arts & Humanities Citation Index

Current Contents – Arts & Humanities

افزودن یک دیدگاه