لیست مجلات ISI مطالعات شهری

مقالات اسکوپوس شامل چه بخش‌هایی است | در صورت نیاز به مشاوره و انجام پایان نامه دکترا و ارشد با ما در اتباط باشید | پایان نامه ارزان

لیست مجلات ISI مطالعات شهری

 

لیست مجلات ISI مطالعات شهری (دانلود لیست و فهرست مجلات معتبر ISI مطالعات شهری). لیست مجلات و ژورنال های خارجی معتبر رشته معماری و شهرسازی گرایش مطالعات شهری و روستایی. لیست مجلات ISI مطالعات شهری معتبر وزارت علوم، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی. لیست مجلات ISI تامسون رویترز Thomson Reuters نمایه WOS و JCR با ضریب تاثیر impact factor (مجلات ISI با IF) مطالعات شهری. مجلات علمی و پژوهشی خارجی معتبر با نمایه ISI رشته مطالعات شهری. پذیرش مقاله ISI مطالعات شهری. ترجمه مقاله ISI مطالعات شهری. اکسپت مقاله ISI مطالعات شهری مقطع کارشناسی ارشد و دکتری (اپلای خارج از دانشگاه های معتبر خارج از کشور، مصاحبه دکتری، دو نمره پایان نامه، دفاع از رساله دکتری). دانلود رایگان مقاله حوزه تحقیقاتی مطالعات شهری از مجلات معتبر. چاپ فوری و تضمینی مقاله ISI مطالعات شهری. استخراج فوری مقاله از پایان نامه مهندسی معماری و شهرسازی، جغرافیا و برنامه ریزی شهری– گرایش مطالعات ویژه شهری و معرفی مجلات معتبر ISI مطالعات شهری. تحلیل آماری با نرم افزار، گردآوری داده ها، طراحی پرسشنامه پایان نامه مطالعات شهری. چاپ کتاب از پایان نامه مطالعات شهری.

 

SOCIAL SCIENCES CITATION INDEX – URBAN STUDIES – JOURNAL LIST 
Total journals: 39

CITIES

Bimonthly ISSN: 0264-2751

ELSEVIER SCI LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OXON, OX5 1GB

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

CITY & COMMUNITY

Quarterly ISSN: 1535-6841

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

ECONOMIC DEVELOPMENT QUARTERLY

Quarterly ISSN: 0891-2424

SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS, USA, CA, 91320

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

EDUCATION AND URBAN SOCIETY

Bimonthly ISSN: 0013-1245

SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS, USA, CA, 91320

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

ENVIRONMENT AND URBANIZATION

Semiannual ISSN: 0956-2478

SAGE PUBLICATIONS LTD, 1 OLIVERS YARD, 55 CITY ROAD, LONDON, ENGLAND, EC1Y 1SP

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

EURE-REVISTA LATINOAMERICANA DE ESTUDIOS URBANO REGIONALES

Tri-annual ISSN: 0250-7161

PONTIFICIA UNIV CATOLICA CHILE, INST ESTUDIOS URBANOS TERRITORIALES, EL COMENDADOR 1916, SANTIAGO, CHILE, 00000

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

EUROPEAN PLANNING STUDIES

Monthly ISSN: 0965-4313

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

EUROPEAN URBAN AND REGIONAL STUDIES

Quarterly ISSN: 0969-7764

SAGE PUBLICATIONS LTD, 1 OLIVERS YARD, 55 CITY ROAD, LONDON, ENGLAND, EC1Y 1SP

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

HABITAT INTERNATIONAL

Quarterly ISSN: 0197-3975

PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OX5 1GB

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

HOUSING POLICY DEBATE

Quarterly ISSN: 1051-1482

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

HOUSING STUDIES

Bimonthly ISSN: 0267-3037

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

HOUSING THEORY & SOCIETY

Quarterly ISSN: 1403-6096

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

INTERNATIONAL JOURNAL OF URBAN AND REGIONAL RESEARCH

Bimonthly ISSN: 0309-1317

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

INTERNATIONAL REGIONAL SCIENCE REVIEW

Quarterly ISSN: 0160-0176

SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS, USA, CA, 91320

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNAL OF ARCHITECTURAL AND PLANNING RESEARCH

Quarterly ISSN: 0738-0895

LOCKE SCIENCE PUBL CO INC, 117 WEST HARRISON BLDG SUITE 640-L221, CHICAGO, USA, IL, 60605

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNAL OF CONTEMPORARY ETHNOGRAPHY

Bimonthly ISSN: 0891-2416

SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS, USA, CA, 91320

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNAL OF HOUSING AND THE BUILT ENVIRONMENT

Quarterly ISSN: 1566-4910

SPRINGER, VAN GODEWIJCKSTRAAT 30, DORDRECHT, NETHERLANDS, 3311 GZ

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNAL OF HOUSING ECONOMICS

Quarterly ISSN: 1051-1377

ACADEMIC PRESS INC ELSEVIER SCIENCE, 525 B ST, STE 1900, SAN DIEGO, USA, CA, 92101-4495

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNAL OF PLANNING EDUCATION AND RESEARCH

Quarterly ISSN: 0739-456X

SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS, USA, CA, 91320

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNAL OF PLANNING LITERATURE

Quarterly ISSN: 0885-4122

SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS, USA, CA, 91320

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNAL OF REAL ESTATE FINANCE AND ECONOMICS

Bimonthly ISSN: 0895-5638

SPRINGER, VAN GODEWIJCKSTRAAT 30, DORDRECHT, NETHERLANDS, 3311 GZ

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNAL OF THE AMERICAN PLANNING ASSOCIATION

Quarterly ISSN: 0194-4363

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNAL OF URBAN AFFAIRS

Bimonthly ISSN: 0735-2166

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNAL OF URBAN ECONOMICS

Bimonthly ISSN: 0094-1190

ACADEMIC PRESS INC ELSEVIER SCIENCE, 525 B ST, STE 1900, SAN DIEGO, USA, CA, 92101-4495

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNAL OF URBAN HISTORY

Bimonthly ISSN: 0096-1442

SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS, USA, CA, 91320

Social Sciences Citation Index

Arts & Humanities Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

Current Contents – Arts & Humanities

JOURNAL OF URBAN PLANNING AND DEVELOPMENT

Quarterly ISSN: 0733-9488

ASCE-AMER SOC CIVIL ENGINEERS, 1801 ALEXANDER BELL DR, RESTON, USA, VA, 20191-4400

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

Current Contents – Engineering, Computing & Technology

JOURNAL OF URBAN TECHNOLOGY

Quarterly ISSN: 1063-0732

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

LANDSCAPE AND URBAN PLANNING

Semimonthly ISSN: 0169-2046

ELSEVIER SCIENCE BV, PO BOX 211, AMSTERDAM, NETHERLANDS, 1000 AE

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Agriculture, Biology & Environmental Sciences

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

Zoological Record

BIOSIS Previews

OPEN HOUSE INTERNATIONAL

Quarterly ISSN: 0168-2601

OPEN HOUSE INT, URBAN INTERNATIONAL PRESS, PO BOX 74, GATESHEAD, TYNE & WEAR, GREAT BRITAIN, ENGLAND, NE9 5UZ

Social Sciences Citation Index

Arts & Humanities Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

Current Contents – Arts & Humanities

REAL ESTATE ECONOMICS

Quarterly ISSN: 1080-8620

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

REGIONAL SCIENCE AND URBAN ECONOMICS

Bimonthly ISSN: 0166-0462

ELSEVIER SCIENCE BV, PO BOX 211, AMSTERDAM, NETHERLANDS, 1000 AE

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

URBAN AFFAIRS REVIEW

Bimonthly ISSN: 1078-0874

SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS, USA, CA, 91320

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

URBAN DESIGN INTERNATIONAL

Quarterly ISSN: 1357-5317

PALGRAVE MACMILLAN LTD, BRUNEL RD BLDG, HOUNDMILLS, BASINGSTOKE, ENGLAND, HANTS, RG21 6XS

Social Sciences Citation Index

Arts & Humanities Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

Current Contents – Arts & Humanities

URBAN EDUCATION

Bimonthly ISSN: 0042-0859

CORWIN PRESS INC A SAGE PUBLICATIONS CO, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS, USA, CA, 91320

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

URBAN FORESTRY & URBAN GREENING

Quarterly ISSN: 1618-8667

ELSEVIER GMBH, URBAN & FISCHER VERLAG, OFFICE JENA, P O BOX 100537, JENA, GERMANY, 07705

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Agriculture, Biology & Environmental Sciences

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

BIOSIS Previews

URBAN GEOGRAPHY

Bimonthly ISSN: 0272-3638

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

URBAN LAWYER

Quarterly ISSN: 0042-0905

AMER BAR ASSOC, ADMINISTRATIVE LAW & REGULATORY PRACTICE SECTION, 321 N CLARK ST, CHICAGO, USA, IL, 60610

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

URBAN POLICY AND RESEARCH

Quarterly ISSN: 0811-1146

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

URBAN STUDIES

Semimonthly ISSN: 0042-0980

SAGE PUBLICATIONS LTD, 1 OLIVERS YARD, 55 CITY ROAD, LONDON, ENGLAND, EC1Y 1SP

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

افزودن یک دیدگاه