لیست مجلات ISI مطالعات قومی

در چه شرایطی مقاله دارای سرقت ادبی خواهد بود؟

لیست مجلات ISI مطالعات قومی

 

لیست مجلات ISI مطالعات قومی (دانلود لیست و فهرست مجلات ISI معتبر خارجی مطالعات قومی). لیست مجلات و ژورنال های خارجی معتبر مطالعات قومی. لیست مجلات ISI مطالعات قومی معتبر وزارت علوم، وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد. لیست مجلات ISI تامسون رویترز Thomson Reuters نمایه WOS و JCR با ضریب تاثیر impact factor (مجلات ISI با IF) مطالعات قومی. مجلات علمی و پژوهشی خارجی معتبر با نمایه ISI رشته مطالعات قومی. پذیرش مقاله ISI مطالعات قومی. ترجمه مقاله ISI مطالعات قومی. اکسپت مقاله ISI مطالعات قومی. دانلود رایگان مقاله مطالعات قومی از مجلات معتبر. چاپ فوری و تضمینی مقاله ISI مطالعات قومی. استخراج فوری مقاله از پایان نامه مطالعات قومی و معرفی مجلات معتبر ISI مطالعات قومی. تحلیل آماری، گردآوری داده ها، طراحی پرسشنامه و شبیه سازی پایان نامه مطالعات قومی. چاپ کتاب از پایان نامه مطالعات قومی.

 

SOCIAL SCIENCES CITATION INDEX – ETHNIC STUDIES – JOURNAL LIST 
Total journals: 15

ASIAN AMERICAN JOURNAL OF PSYCHOLOGY

Quarterly ISSN: 1948-1985

EDUCATIONAL PUBLISHING FOUNDATION-AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOC, 750 FIRST ST, NE, WASHINGTON, USA, DC, 20002-4242

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

CULTURAL DIVERSITY & ETHNIC MINORITY PSYCHOLOGY

Quarterly ISSN: 1099-9809

EDUCATIONAL PUBLISHING FOUNDATION-AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOC, 750 FIRST ST, NE, WASHINGTON, USA, DC, 20002-4242

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

DU BOIS REVIEW-SOCIAL SCIENCE RESEARCH ON RACE

Semiannual ISSN: 1742-058X

CAMBRIDGE UNIV PRESS, 32 AVENUE OF THE AMERICAS, NEW YORK, USA, NY, 10013-2473

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

ETHNIC AND RACIAL STUDIES

Monthly ISSN: 0141-9870

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

ETHNICITIES

Bimonthly ISSN: 1468-7968

SAGE PUBLICATIONS LTD, 1 OLIVERS YARD, 55 CITY ROAD, LONDON, ENGLAND, EC1Y 1SP

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

ETHNICITY & HEALTH

Bimonthly ISSN: 1355-7858

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

IDENTITIES-GLOBAL STUDIES IN CULTURE AND POWER

Bimonthly ISSN: 1070-289X

TAYLOR & FRANCIS INC, 530 WALNUT STREET, STE 850, PHILADELPHIA, USA, PA, 19106

Social Sciences Citation Index

Arts & Humanities Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

Current Contents – Arts & Humanities

JOURNAL OF BLACK STUDIES

Bimonthly ISSN: 0021-9347

SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS, USA, CA, 91320

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNAL OF ETHNIC AND MIGRATION STUDIES

Monthly ISSN: 1369-183X

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNAL OF REFUGEE STUDIES

Quarterly ISSN: 0951-6328

OXFORD UNIV PRESS, GREAT CLARENDON ST, OXFORD, ENGLAND, OX2 6DP

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

NATIONS AND NATIONALISM

Quarterly ISSN: 1354-5078

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

PATTERNS OF PREJUDICE

Bimonthly ISSN: 0031-322X

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Arts & Humanities Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

Current Contents – Arts & Humanities

RACE & CLASS

Quarterly ISSN: 0306-3968

SAGE PUBLICATIONS LTD, 1 OLIVERS YARD, 55 CITY ROAD, LONDON, ENGLAND, EC1Y 1SP

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

RACE ETHNICITY AND EDUCATION

Bimonthly ISSN: 1361-3324

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

SOULS

Quarterly ISSN: 1099-9949

TAYLOR & FRANCIS INC, 530 WALNUT STREET, STE 850, PHILADELPHIA, USA, PA, 19106

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

افزودن یک دیدگاه