لیست مجلات ISI پیری‏ شناسی

انتخاب عنوان جذاب برای مقاله علمی | در صورت نیاز به مشاوره و انجام پایان نامه دکترا و ارشد با ما در اتباط باشید | پایان نامه ارزان ...

لیست مجلات ISI پیری‏ شناسی

 

لیست مجلات ISI پیری‏ شناسی (دانلود لیست و فهرست مجلات ISI معتبر خارجی علوم پزشکی علم پیری‏ شناسی). لیست مجلات و ژورنال های خارجی معتبر علم پیری‏ شناسی. لیست مجلات ISI پیری‏ شناسی معتبر وزارت علوم، وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد. لیست مجلات ISI تامسون رویترز Thomson Reuters نمایه WOS و JCR با ضریب تاثیر impact factor (مجلات ISI با IF) پیری‏ شناسی. مجلات علمی و پژوهشی خارجی معتبر با نمایه ISI رشته پیری‏ شناسی. پذیرش مقاله ISI پیری‏ شناسی. ترجمه مقاله ISI پیری‏ شناسی. اکسپت مقاله ISI پیری‏ شناسی. دانلود رایگان مقاله پیری‏ شناسی از مجلات معتبر. چاپ فوری و تضمینی مقاله ISI پیری‏ شناسی. استخراج فوری مقاله از پایان نامه پیری‏ شناسی و معرفی مجلات معتبر ISI پیری‏ شناسی. تحلیل آماری با نرم افزار، گردآوری داده ها، طراحی پرسشنامه پایان نامه پیری‏ شناسی. چاپ کتاب از پایان نامه علم پیری‏ شناسی.

SOCIAL SCIENCES CITATION INDEX – GERONTOLOGY – JOURNAL LIST 
Total journals: 32

AGEING & SOCIETY

Monthly ISSN: 0144-686X

CAMBRIDGE UNIV PRESS, 32 AVENUE OF THE AMERICAS, NEW YORK, USA, NY, 10013-2473

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

AGING & MENTAL HEALTH

Bimonthly ISSN: 1360-7863

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

Current Contents – Clinical Medicine

AMERICAN JOURNAL OF GERIATRIC PSYCHIATRY

Monthly ISSN: 1064-7481

ELSEVIER SCIENCE INC, 360 PARK AVE SOUTH, NEW YORK, USA, NY, 10010-1710

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

Current Contents – Clinical Medicine

AUSTRALASIAN JOURNAL ON AGEING

Quarterly ISSN: 1440-6381

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

BMC GERIATRICS

Irregular ISSN: 1471-2318

BIOMED CENTRAL LTD, 236 GRAYS INN RD, FLOOR 6, LONDON, ENGLAND, WC1X 8HL

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

CANADIAN JOURNAL ON AGING-REVUE CANADIENNE DU VIEILLISSEMENT

Quarterly ISSN: 0714-9808

CAMBRIDGE UNIV PRESS, EDINBURGH BLDG, SHAFTESBURY RD, CAMBRIDGE, ENGLAND, CB2 8RU

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

CLINICAL GERONTOLOGIST

Bimonthly ISSN: 0731-7115

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

DEMENTIA-INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL RESEARCH AND PRACTICE

Bimonthly ISSN: 1471-3012

SAGE PUBLICATIONS LTD, 1 OLIVERS YARD, 55 CITY ROAD, LONDON, ENGLAND, EC1Y 1SP

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

EDUCATIONAL GERONTOLOGY

Monthly ISSN: 0360-1277

TAYLOR & FRANCIS INC, 530 WALNUT STREET, STE 850, PHILADELPHIA, USA, PA, 19106

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

EUROPEAN JOURNAL OF AGEING

Quarterly ISSN: 1613-9372

SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

GENERATIONS-JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY ON AGING

Quarterly ISSN: 0738-7806

AMER SOC AGING, 833 MARKET ST, STE 511, SAN FRANCISCO, USA, CA, 94103-1824

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

GERIATRIC NURSING

Bimonthly ISSN: 0197-4572

MOSBY-ELSEVIER, 360 PARK AVENUE SOUTH, NEW YORK, USA, NY, 10010-1710

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

GERIATRICS & GERONTOLOGY INTERNATIONAL

Monthly ISSN: 1444-1586

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

GERONTOLOGIST

Bimonthly ISSN: 0016-9013

OXFORD UNIV PRESS INC, JOURNALS DEPT, 2001 EVANS RD, CARY, USA, NC, 27513

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

INTERNATIONAL JOURNAL OF AGING & HUMAN DEVELOPMENT

Bimonthly ISSN: 0091-4150

SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS, USA, CA, 91320

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

INTERNATIONAL JOURNAL OF GERIATRIC PSYCHIATRY

Monthly ISSN: 0885-6230

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

Current Contents – Clinical Medicine

BIOSIS Previews

INTERNATIONAL PSYCHOGERIATRICS

Monthly ISSN: 1041-6102

CAMBRIDGE UNIV PRESS, 32 AVENUE OF THE AMERICAS, NEW YORK, USA, NY, 10013-2473

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

Current Contents – Clinical Medicine

JOURNAL OF AGING & SOCIAL POLICY

Quarterly ISSN: 0895-9420

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNAL OF AGING AND HEALTH

Bimonthly ISSN: 0898-2643

SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS, USA, CA, 91320

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNAL OF AGING AND PHYSICAL ACTIVITY

Quarterly ISSN: 1063-8652

HUMAN KINETICS PUBL INC, 1607 N MARKET ST, PO BOX 5076, CHAMPAIGN, USA, IL, 61820-2200

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNAL OF AGING STUDIES

Quarterly ISSN: 0890-4065

ELSEVIER SCIENCE INC, 360 PARK AVE SOUTH, NEW YORK, USA, NY, 10010-1710

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNAL OF APPLIED GERONTOLOGY

Bimonthly ISSN: 0733-4648

SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS, USA, CA, 91320

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNAL OF GERONTOLOGICAL NURSING

Monthly ISSN: 0098-9134

SLACK INC, 6900 GROVE RD, THOROFARE, USA, NJ, 08086

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

Current Contents – Clinical Medicine

JOURNAL OF THE AMERICAN GERIATRICS SOCIETY

Monthly ISSN: 0002-8614

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

Current Contents – Clinical Medicine

BIOSIS Previews

JOURNAL OF WOMEN & AGING

Quarterly ISSN: 0895-2841

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNALS OF GERONTOLOGY SERIES A-BIOLOGICAL SCIENCES AND MEDICAL SCIENCES

Monthly ISSN: 1079-5006

OXFORD UNIV PRESS INC, JOURNALS DEPT, 2001 EVANS RD, CARY, USA, NC, 27513

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

Current Contents – Life Sciences

JOURNALS OF GERONTOLOGY SERIES B-PSYCHOLOGICAL SCIENCES AND SOCIAL SCIENCES

Bimonthly ISSN: 1079-5014

OXFORD UNIV PRESS INC, JOURNALS DEPT, 2001 EVANS RD, CARY, USA, NC, 27513

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

Current Contents – Life Sciences

PSYCHOLOGY AND AGING

Quarterly ISSN: 0882-7974

AMER PSYCHOLOGICAL ASSOC, 750 FIRST ST NE, WASHINGTON, USA, DC, 20002-4242

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

RESEARCH ON AGING

Bimonthly ISSN: 0164-0275

SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS, USA, CA, 91320

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

TOPICS IN GERIATRIC REHABILITATION

Quarterly ISSN: 0882-7524

LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS, TWO COMMERCE SQ, 2001 MARKET ST, PHILADELPHIA, USA, PA, 19103

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

TURKISH JOURNAL OF GERIATRICS-TURK GERIATRI DERGISI

Quarterly ISSN: 1304-2947

GUNES KITABEVI LTD STI, M RAUF INAN SOK NO 3, ANKARA, TURKEY, SIHHIYE, 06410

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

ZEITSCHRIFT FUR GERONTOLOGIE UND GERIATRIE

Bimonthly ISSN: 0948-6704

SPRINGER HEIDELBERG, TIERGARTENSTRASSE 17, HEIDELBERG, GERMANY, D-69121

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

Current Contents – Clinical Medicine

BIOSIS Previews

افزودن یک دیدگاه