معیارهای انتخاب یک موضوع تحقیقاتی چیست؟

مهم ترین نکاتی که بایدبرای چاپ مقاله jcr مد نظر داشته باشیم، چیست؟

معیارهای انتخاب یک موضوع تحقیقاتی چیست؟

موضوع تحقیقاتی در انجام پایان نامه شاید به نظر شما دشوارترین گام باشد اما اگر پیگیر مباحثی شوید که همیشه توجه شما را به خود جلب کرده راه اسان تری پیش رو دارید فقط باید به موارد دیگری هم در انتخاب موضوع، دقت داشته باشید که برخی موارد هم مرور می کنیم.

موضوع باید مناسبت داشته باشد و جزئی از موضوعات اولویت دار باشد.

 

اجتناب از موضوع تکراری: برای اینکه متوجه شویم ایا موضوع مورد تحقیق ما تکراری است یا نیست یا به عبارتی ارزش تحقیق دارد یا نه، باید متون مرتبط بررسی شود. البته زمانی یک موضوع تکراری است که تمامی ابعاد تحقیق و موضوع مانند هم باشند. ولی اگر از نظر زمانی یا مکانی با هم متفاوت باشند، موضوع دیگر تکراری نیست و با خیال راحت به ادامه کار بپردازید.

موضوع قابلیت اجراء را داشته باشد: یک موضوع حتی اگر تمامی ویژگی‌های لازم را داشته باشد، اما قابل انجام نباشد، موضوع خوبی نخواهد بود.و در میانه راه شما را با مشکلاتی زیادی روبرو خواهد کرد

کاربردی باشد عملاً مطالعاتی در اولویت پژوهشی قرار دارند که جنبه کاربردی داشته و نتیجه آن برای برنامه‌ریزان و مدیران جامعه در زمان حال یا آینده نزدیک به صورت حتمی مفید واقع شود.

مقبولیت سیاسی و فرهنگی: موضوع مورد مطالعه باید مورد پذیرش فرهنگ جامعه نیز باشد.

 

در نوشتن عنوان موضوع نیز به موارد زیر توجه داشته باشید:

اولین موردی که از مقاله شما خوانده می شود عنوان است و بیشترین خواننده را عنوان پایان نام دارد و باید با دقت و مرتبط انتخاب شود.
عنوان نباید خیلی کوتاه و یا خیلی طولانی باشد.
دربرگیرنده تمام محتویات کار تحقیقاتی باشد.
از به کار بردن مخففها، اصطلاحات و کلمات غیر مصطلح و کلمات انگلیسی که معادل فارسی دارند، اجتناب شود.
به صورت خبری نوشته شود و از عناوین اختصاری استفاده نشود.
سال و مکان انجام تحقیق حتماً ذکر شود.

 

افزودن یک دیدگاه